Gamta ir gyvūnai

Žvejyba Baltijos jūroje, žuvų iškrovimas Klaipėdos uoste ir pakrantėje kontroliuojami visą parą

Vienas iš svarbiausių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės prioritetų yra žuvų, ypač menkių, iškrovimų kontrolė Klaipėdos uoste, kurią 24 val. per parą vykdo Žuvininkystės tarnybos kontrolės pareigūnai. Per pirmąjį šių metų pusmetį patikrinti 24 į uostą išsikrauti laimikio iš atviros Baltijos jūros grįžę laivai. 13 laivų patikrinti grįžę iš žvejybos priekrantėje. Dar 55 įmonėms priklausantys laivai patikrinti pakrantėje, žuvų iškrovimo vietose. Per šių metų pirmąjį pusmetį Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 11 927 tonas įvairių rūšių žuvų.

Per pirmąjį šių metų pusmetį iš Lietuvos žvejybos laivų, žvejojusių atviroje Baltijos jūroje, buvo gauti 119 pranešimų apie numatomą žuvų iškrovimą Klaipėdos uoste. Patikrinta 20,16 proc. grįžusių išsikrauti laivų. Patikrintų pelaginių žuvų (strimelių ir šprotų) svoris sudarė 149 515 kg, menkių priegauda – 5 kg. Iš priekrantėje žvejojusių ilgesnių negu 8 m žvejybos laivų buvo gauti 65 pranešimai apie iškrovimą Klaipėdos uoste. Patikrinti 20 proc. visų priekrantėje žvejojusių žvejybos laivų. Taip pat patikrinta 18 transporto priemonių, kuriomis buvo gabenta 136 354 kg iš žvejybos laivų iškrautų žvejybos produktų.

Šiemet, iki liepos 1 d., Baltijos jūroje buvo organizuoti 23 žvejybos kontrolės reidai laivu „Vakaris“ ir žvejybos kontrolei naudojamomis valtimis su pakabinamaisiais varikliais. Jų metu buvo patikrintas 71 žvejybos laivas. Vienam verslinės žvejybos laivo kapitonui paskirta sankcija – piniginė 60,00 eurų bauda už verslinės žvejybos taisyklių pažeidimą.

Be priežiūros nepalikta ir Baltijos jūros pakrantė. Per pirmąjį šių metų pusmetį atlikta 50 reidų priekrantėje žvejojančių įmonių žuvų iškrovimo vietose (pakrantėje), kurių metu patikrinti 55 laivai. Reidų Baltijos jūros priekrantėje metu buvo ištraukta apie 300 m nelegalių žvejybos tinklų. Telefonu arba elektroniniu paštu priimti 37 pranešimai dėl mokslinių tinklų statymo Baltijos jūros priekrantėje.

Per pirmąjį 2020 metų pusmetį pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 8 190 tonų Baltijos šprotų, 3 505 tonos strimelių, 1 tona menkių ir 19 tonų upinių plekšnių. Pažymėtina, kad 2020 m. atviroje Baltijos jūroje bei Baltijos jūros priekrantėje tęsiasi tikslinės menkių žvejybos draudimas. Tiesa, jis netaikomas laivams, kurių bendras ilgis mažesnis nei 12 m. Šie laivai gali žvejoti menkes pasyviosios žvejybos įrankiais Baltijos jūros priekrantės vandenyse, kuriuose vandens gylis mažesnis nei 20 metrų.  

Per 2020 m. 6 mėn. Baltijos jūroje, Klaipėdos ir Šventosios uostuose patikrinta 240 žvejų mėgėjų laivų ir 919 žvejų mėgėjų. Dažniausias žvejų mėgėjų laimikis – lašišos, kurių sugauta 648 vnt. (3630 kg), stintos – 33 kg, kitos žuvys – 157 kg. Patikrinimų metu buvo nustatyti nežymūs žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai, dėl kurių už žvejybą atsakingi asmenys dažniausiai buvo įspėti žodžiu. Surašytas vienas protokolas, už žvejybą neturint žvejo bilieto paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas.

Šiemet, iki liepos 1 d., Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai atliko 9 planinius žvejybos ir prekybos / perdirbimo įmonių patikrinimus. 2020 m. kovo 16 d. dėl COVID-19 pandemijos Lietuvoje paskelbus karantiną, 4 planiniai I ketvirčio patikrinimai buvo atidėti vėlesniam laikui.

Žuvininkystės tarnyba nuolat vykdo žvejybos kontrolę ir stebėseną, prižiūrėdamas verslinę, specialiąją ir mėgėjų žvejybą Baltijos jūroje (atviroje jūroje ir priekrantėje). Taip kovojama su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba.

Pranešimą paskelbė: Rita Šakinytė, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą