Gamta ir gyvūnai

Žiedinės ekonomikos inovacijų kūrimas – gyvenimo kelias, kuriame negalime tikėtis greito rezultato

Baigėsi projekto „Circuloop“ preakceleratoriaus pilotas, skirtas kurti žiedinės ekonomikos principais paremtus produktus ir paslaugas. Projektas padėjo tiek jau egzistuojančioms įmonėms, tiek besikuriantiems startuoliams į verslo modelį integruoti žiedinio dizaino sprendimus, tobulinti produktus bei paslaugas, mažinti aplinkos taršą ir kartu generuoti pelną.

Preakceleratoriuje dalyvavo 14 įmonių, 1 startuolis ir 3 individualiai užsiregistravusios komandos, kurios atstovavo skirtingas industrijas: maisto, mados, dizaino, architektūros, kino, medicinos ir kt.

Prof. dr. Rūta Valušytė, KTU Dizaino centro vadovė, Lietuvos dizaino tarybos narė ir viena iš pagrindinių projekto iniciatorių tarp projekto dalyvių pajuto pokytį, kai prasidėjo darbas su dizaino komanda. Pradėjo kilti detalesni klausimai, pakito požiūris į įrankius, detaliau susipažinta su Circuloop platforma. Tai reiškia, jog produkto ar paslaugos kūrimo ar perkūrimo pagal žiedinės ekonomikos principus procesui, kuris derina teorinį ir praktinį elementus, keturių mėnesių nepakanka. Tai puiki pradžia, tačiau reikia daugiau laiko, kad būtų pasiekti apčiuopiami rezultatai. Be to, produktų ar paslaugų dizainas žiedinėje ekonomikoje niekada nėra baigtinis – tai nuolatinis tobulinimo procesas.

Preakceleratoriaus metu labiausiai suveikė žmogiškasis faktorius – atviras bendravimas, galimybė kalbėtis apie savo produkto / paslaugos idėją ir gauti grįžtamąjį ryšį, pastebi KTU Prof. Dr. Lina Dagilienė. Didžiausią įtaką komandoms padarė diskusijos ir darbas kartu su ekspertais ir fasilitatoriais. Bendrystė ir mokymasis vieniems iš kitų – kiek ilgesnis procesas, tačiau suteikia didesnį supratimą ne tik apie savo, bet ir kitų komandų industrijas, produktus ir paslaugas. Dalyvavimas projekte motyvuoja komandas ir padeda joms mąstyti apie alternatyvius kelius bei naujas galimybes verslui.

Dviems projekto dalyviams – „Tiny Camper“ ir „Sauna Project“, buvo skirtas pagrindinis prizas, dizaino intelektinės nuosavybės apsaugos registravimo paslauga.

Šis etapas baigėsi, toliau bus sprendžiamas projekto tęstinumas remiantis surinktą iš dalyvių nuomone. Šio projekto tikslas buvo suprasti, kaip veikia projekto metu sukurti žiedinio dizaino įrankiai ir produkto dizaino procesas, kurie bus tobulinami rengiant Circuloop komercializavimo planą kartu su užsienio partneriais – Milano politechnikos universitetu.

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Pranešimą paskelbė: Delija Milašiūtė, UAB Hersus

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą