Namai

ŽEMĖTVARKOS SPECIALISTŲ SIŪLYMAI – NŽT PRIEMONIŲ PLANE


Tęsdama bendradarbiavimą su žemėtvarkos planavimo specialistais, Nacionalinė žemės tarnyba parengė ir pradeda įgyvendinti priemonių planą, kuris sudarytas atsižvelgiant į penkiuose Lietuvos regionuose vykusias apskritojo stalo diskusijas.

Didelio susidomėjimo sulaukusiose Nacionalinė žemės tarnybos specialistų diskusijose su projektuotojais, žemėtvarkininkais, teisininkais, savivaldybių ir visuomenės atstovais Plungėje, Radviliškyje, Utenoje, Kaune ir Vilniuje buvo gauta daug dalykinių bei racionalių pasiūlymų. Pagal juos Nacionalinė žemės tarnyba parengė pateiktų siūlymų įgyvendinimo priemonių planą, kuriame apibendrinti, sugrupuoti diskusijų metu gauti pasiūlymai ir numatytos priemonės jiems įgyvendinti /go.php/Ukio-subjektu-veiklos-prieziura

Pagal priemonių planą Nacionalinė žemės tarnyba įsipareigojo parengti ir paskelbti Tarnybos interneto svetainėje keletą metodinių išaiškinimų dėl vandenvietėms eksploatuoti reikalingų žemės sklypų formavimo reikalavimų, dėl reikalavimų projektams rengti išdavimo, dėl bendrą ribą turinčių žemės sklypų perdalijimo, atliekamo nerengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, plano rengimo ir dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos nuostatų taikymo, formuojant kitos paskirties žemės sklypus prie daugiabučių namų.

Metodiniai išaiškinimai bus aktualūs ne tik Tarnybos darbuotojams, bet ir žemėtvarkos planavimo dokumentus rengiantiems asmenims bei savivaldybių darbuotojams.

Taip pat Nacionalinė žemės tarnyba įsipareigojo Žemės ūkio ministerijai pateikti pasiūlymus dėl įsiterpusio žemės sklypo sąvokos tikslinimo, kartu su apibendrintais pavyzdžiais, situacijomis, kai pagal teisės aktus, reglamentuojančius įsiterpusio valstybinės kitos ir žemės ūkio paskirties žemės ploto sąvoką, šie plotai nelaikytini įsiterpusiais, tačiau, savivaldybių ir Nacionalinės žemės tarnybos nuomone, šiose teritorijose racionaliausia būtų formuoti plotus tik dėl jų prijungimo prie gretimų žemės sklypų.

Pagal priemonių planą Nacionalinė žemės tarnyba įsipareigojo Žemės ūkio ministerijai pateikti pasiūlymus dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių koregavimo, Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos.

Taip pat numatyta kartu su Žemės ūkio ministerija aptarti galimą nustatyti teisinį reguliavimą ir priemones, kurios skatintų valstybinės žemės sklypų naudojimą ar įsigijimą rinkos (investavimo) kriterijais nepatraukliose teritorijose, bei apsvarstyti Valstybinės žemės suteikimo laikinai naudotis žemės ūkio veiklai vykdyti tvarkos aprašo nuostatų keitimą, numatant galimybę suteikti laikinai naudoti žemės ūkio veiklai vykdyti žemės plotus miestų teritorijose ir apsvarstant, kad valstybinė žemė laikinai naudotis turėtų būti suteikiama ne tik besiribojančio žemės sklypo savininkui ir (ar) valstybinės žemės nuomininkui, bet ir privačios žemės sklypo nuomininkui (ūkininkui), kuris nevaldo besiribojančio žemės sklypo.

 

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą