Technologijų naujienos

Vyriausybės kanclerė Silicio slėnyje su socialinių tinklų valdytojais ir DI modelius kuriančių kompanijų atstovais sprendžia dezinformacijos keliamus iššūkius

„Sunkiai suvaldoma dezinformacijos sklaida socialiniuose tinkluose, dirbtinio intelekto panaudojimas kuriant falsifikuotą turinį bei jį platinant šiuo metu kelia itin didelę grėsmę Lietuvos ir kitų pasaulio demokratinių valstybių saugumui, atsparumui, silpnina demokratines visuomenes ir jas poliarizuoja. Labai svarbu tiesiogiai kalbėtis su socialinių tinklų valdytojų vadovais, indikuoti mūsų šalyje kylančias rizikas ir ieškoti efektyvių būdų, kaip didinti atsparumą ir užtikrinti informacijos patikimumą,“ – sako Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė, darbo vizitu viešinti Kalifornijoje, Silicio slėnyje.

Birželio 18–20 dienomis vykstanti Lietuvos ir kitų Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos (EBPO) valstybių vyriausybių atstovų misija „Gov and Tech Dialogue“ prasidėjo susitikimais bei dezinformacijos minimizavimo sprendinių ieškojimu su socialinius tinklus valdančių kompanijų „Meta“ ir „Google“ (apimančio ir „Youtube“ veiklą) atstovais. Taip pat numatyti susitikimai su socialinių tinklų „Snapchat“, „X“ valdytojais, programų kūrėjos „Adobe“ kompanija bei dirbtinio intelekto modelius vystančiomis bendrovėmis „OpenAI“ ir „Anthropic“.

Socialinius tinklus valdančių bendrovių vadovams pateikti ir Lietuvos pavyzdžiai, kai „Facebook“ ar „Youtube“ mėnesiais ir ilgiau reaguodavo į oficialius institucijų pranešimus apie melagienas, dezinformaciją ar sukčiavimo kampanijas.

Vyriausybės kanclerė pažymėjo, kad krizinėse situacijose itin svarbus socialinių tinklų moderatorių greitis, o Lietuvos pavyzdžiai, kai vaikų pornografija nebuvo pašalinta bene parą laiko, rodo, kad ne visada socialinių tinklų platformos tinkamai ir laiku reaguoja net į kriminalinius nusikaltimus.  

„Lietuvoje bus sukurtas vieningas kanalas visų institucijų pranešimams apie skleidžiamą dezinformaciją, standartizuota pranešimo forma, kuria naudosis institucijų įgalioti asmenys. Socialinių tinklų tarnybos galės aiškiai indikuoti, kad šia linija gauti pranešimai yra oficialūs, prioritetiniai bei patikimi ir juos nedelsiant būtina reaguoti“, – pažymi G. Balčytytė.      

Silicio slėnyje vyksiančioje misijoje kuriama konstruktyvaus ir reguliariaus valstybių vyriausybių ir technologijų įmonių dialogo erdvė, siekiant nustatyti prioritetus ir parengti veiklos rekomendacijas dėl skaitmeninių informacinių erdvių patikimumo. Šia misija siekiama suderinti EBPO rengiamų rekomendacijų turinį ir pažymėti jų reikšmę, kad socialinių tinklų valdytojai jas teigiamai priimtų ir atsakingai taikytų taip prisidėdami prie dezinformacijos sklaidos užkardymo.

Šiuo metu rengiamose EBPO rekomendacijose siūlomos priemonės, ką turėtų daryti socialiniai tinklai, kad stiprintų pasitikėjimą internetinėmis platformomis, kokių veiksmų turėtų imtis, kokius įrankius naudoti, kad būtų sumažinta sisteminė dezinformacijos sklaidos rizika.

Lietuva aktyviai remia EBPO rekomendacijas dėl informacijos patikimumo užtikrinimo ir pažymi, kad itin svarbu suteikti tyrėjams prieigą prie platformų valdomų duomenų, kad teisėtais metodais veikiantys nepriklausomi tyrėjai galėtų atlikti tyrimus, kurie padėtų suvaldyti piktnaudžiavimo socialiniais tinklais atvejus. Itin reikšmingomis rekomendacijomis laikomi siūlymai socialiniams tinklams kiekvienoje valstybėje burti komandas, kurios gebėtų dirbti įvairiomis kalbomis (labai svarbu – ir vietinėmis), būtų supažindintos su nacionaliniu ir tarptautiniu kontekstu, taip pat identifikuoti botus ir netikras paskyras, diegti lengvai pasiekiamus mechanizmus, leidžiančius vartotojams pranešti apie turinį, kuris gali pažeisti platformų paslaugų sąlygas ar yra dezinformatyvus ir kt.

Po išsamaus tyrimo ir ataskaitos „Facts not Fakes“, kuri paskelbta šių metų kovo mėnesį, EBPO socialinių tinklų valdytojams taip pat rekomenduoja didinti suvokimo, kaip veikia internetinės platformos, lygį: pasirūpinti viešai prieinamos informacijos apie turinio reitingavimo procesus ir algoritmus sklaida, valstybės bendruomenėms suprantamomis kalbomis skelbti informaciją apie socialinių tinklų turinio moderavimo procedūras, paslaugų teikimo sąlygas, privatumo politiką ir galimybes ginti savo kaip socialinių tinklų vartotojų teises ir kt.

Pranešimą paskelbė: – -, Spaudos tarnyba, Vyriausybės kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą