Gamta ir gyvūnai

Vyriausybė patikslino kremavimo veiklos licencijavimo nuostatas

Pirmadienį Vyriausybė pritarė Žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisoms, kuriomis patikslintos kremavimo veiklos licencijavimo nuostatos, pašalinančios korupcijos riziką, ištaisytos ekshumavimo reglamentavimo spragos.

Įstatyme aiškiai nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti įmonė, siekianti gauti kremavimo veiklos licenciją. Įmonės įranga turi atitikti aplinkosaugos reikalavimus, kuriuos nustato aplinkos ministras, patalpos –  Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Kremavimo veiklą vykdanti įmonė privalo turėti leidimą –higienos pasą.

Atsisakyta nuostatų dėl kremavimo veiklos licencijos dublikato išdavimo, nes popierinė licencija nebebus išduodama. Kai kremavimo įmonė norės vykdyti kremavimo veiklą kitoje veiklos vykdymo vietoje, ji privalės kreiptis dėl kremavimo veiklos licencijos keitimo.

Taip pat apibrėžta „ekshumavimo“ sąvoka ir nustatyta, kad kapinėse palaidoti žmogaus palaikai ekshumuojami jo sutuoktinio arba pilnamečių vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), jei jų nėra – artimų giminaičių prašymu.

Jeigu jų nėra, siekiant išsaugoti istorinę atmintį ar atlikti tyrimus – Kultūros ministerijos įgaliotos institucijos ar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro prašymu. Tokiu atveju reikia turėti Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą ekshumuoti žmogaus palaikus kapinėse.

Šio leidimo nereikia ekshumuojant palaidotas urnas, perkeliant urnas iš vienos kolumbariumo nišos į kitą, ir perkeliant rūsyje palaidotus žmogaus palaikus, kadangi nekyla grėsmė visuomenės sveikatai, išskyrus atvejus, kai atidaromas karstas.

Numatyta, kad už savivaldybės lėšomis įrengto kolumbariumo nišos suteikimą imamas savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis. Toks reglamentavimas pašalins įstatymo spragas, kai neaišku ar savivaldybės gali imti mokestį už kolumbariumo nišos skyrimą.

Šiuo metu daugelis savivaldybių yra nustatę mokestį už kolumbariumo nišos suteikimą. Jis svyruoja nuo 300 eurų Šiaulių rajono savivaldybėje iki 1,5 tūkst. eurų Kėdainių rajono savivaldybėje.

Dar vienas pakeitimas, kuris leis lengviau pasiekti už kapaviečių priežiūrą atsakingus asmenis  – kapinių prižiūrėtojų sąraše turės būti įrašytas ir jų elektroninis paštas.

Be to, terminas – 2017 m. sausio 1 d., iki kurio savivaldybės privalėjo kapinių žemės sklypus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, pratęstas iki 2028 m. sausio 1 d. Atsižvelgta į tai, kad savivaldybės įregistravimo nespėjo laiku atlikti dėl lėšų, žmogiškųjų išteklių trūkumo ir kitų priežasčių.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą