Studijos - Karjera

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje – nemokamos pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijos

Nuo kitų mokslo metų Vilniaus universiteto (VU) Šiaulių akademija siūlys švietimo įstaigų vadovams ar jais tapti ketinantiems pedagogams nemokamas specializuotas magistrantūros studijas. Pedagoginiai darbuotojai galės rinktis edukologijos arba vadybos magistrantūros studijų programas.

Kaip skelbia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, magistrantūros studijų programos yra atnaujintos pagal naujus Švietimo įstatymo reikalavimus švietimo įstaigų vadovams. Programose akcentuojamas tarptautiškumas ir švietimo įstaigų vadovams svarbios kompetencijos. Projekte dalyvaujančios šešios aukštosios mokyklos, tarp jų ir VU Šiaulių akademija, užtikrins, kad rengiant studijų programas dalyvautų ir užsienio šalių universitetų dėstytojai, būtų bendradarbiaujama su kitomis švietimo institucijomis ir organizacijomis.

„Jau seniai Lietuvoje diskutuota, kad vertėtų investuoti į švietimo institucijų vadovų aukštesnio lygio vadybines kompetencijas, kurios padėtų valdyti organizacijas, nes keičiasi ne tik teorijos, bet ir praktika. O atnaujinti ir pagilinti žinias tikrai labai svarbu. Inicijuojant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, talkinant Nacionalinei švietimo agentūrai, finansuojant Europos Sąjungos fondams, atsirado galimybė VU Šiaulių akademijoje pasiūlyti nemokamas vadybos ir edukologijos magistrantūros studijas esamiems ir būsimiems švietimo vadovams. Buvo skelbtas konkursas nacionaliniu lygiu, kuriame dalyvavo įvairios aukštosios mokyklos ir jų padaliniai. VU Šiaulių akademija taip pat dalyvavo ir laimėjo“, – pasakoja VU Šiaulių akademijos direktorė prof. Renata Bilbokaitė.

VU Šiaulių akademija siūlo dvi magistrantūros studijų programas: edukologijos su švietimo vadybos specializacija (trukmė 2 metai) ir vadybos (trukmė 1,5 metų). Abi studijų programos yra skirtos vadybinį darbą dirbantiems ar dirbsiantiems asmenims.

„Vadybos studijų programa daugiausia orientuota į vadybinių procesų valdymą (strateginio, inovacijų, pokyčių, sprendimo priėmimo, darnaus vystymosi, rinkodaros ir kt.). Studijuojant bus giliau analizuojami ir kontekstualizuojami vadybiniai sprendiniai, dėsningumai ir galimybės, pasigilinant ir į kitų sektorių specifiką, nes tiek versle, tiek viešajame sektoriuje esama bendrumų. Absolventui tai leis susiformuoti platesnį požiūrį į vadybinius procesus, sistemiškiau ir drąsiau priimti sprendimus ir kitų sektorių vadybinę patirtį integruoti į švietimo institucijas. O edukologijos studijų programoje su švietimo vadybos specializacija daugiausia dėmesio skiriama švietimo institucijų vadybai, konkrečiai gilinantis į įvairių švietimo organizacijų (ikimokyklinių, pradinių, progimnazijų, gimnazijų, neformalių, profesinio rengimo ir kt. įstaigų) politikos, švietimo ekonomikos, švietimo kokybės vadybos, švietimo organizacijos valdymo, švietimo lyderystės ir švietimo vadybos aspektus, aktualizuojant juos edukologijos tyrimų lauko kontekste, taikant įvairias švietimui svarbias psichosociologines, filosofines, vadybines teorijas, reikalingas dirbant vadovais švietimo srityje dėl specifikos išskirtinumo (darbas su įvairių poreikių ir amžiaus tarpsnių asmenimis)“, – patikslina profesorė.

Numatoma, kad iki 2026 m. magistro kvalifikacinį laipsnį galės įgyti iki 900 švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų arba kitų pedagoginių darbuotojų, ketinančių tapti švietimo įstaigų vadovais ir vadovėmis. Pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijos bus nemokamos. Jos bus finansuojamos Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.

Pasak prof. R. Bilbokaitės, VU Šiaulių akademija siekia ugdyti drąsius, aktyvius, procesus ir pokyčius inicijuojančius, atsakomybę už patikėtą švietimo grandį prisiimančius ir lyderiaujančius vadovus: „VU Šiaulių akademijos siūlomos programos yra laiko ir konkurencijos su kitomis programomis patikrintos – čia dirbantys dėstytojai yra edukologijos ir švietimo vadybos sričių lyderiai šalyje, todėl ilgametė praktika leis parengti kompetentingą švietimo įstaigos vadovą, su tvirtu švietimo lauke reikalingu žinių ir gebėjimų stuburu, paremtu aukštomis į besimokantįjį orientuotomis vertybėmis.“

Daugiau apie nemokamas magistrantūros studijas pedagoginiams darbuotojams galite sužinoti čia.

Pranešimą paskelbė: Benita Kaselytė, Vilniaus universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą