Studijos - Karjera

Vilniaus universitetas ir Lietuvos kariuomenė bendradarbiaus kibernetinio saugumo srityje

Rugsėjo 14 d. Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras ir Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. Artūras Žukauskas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama sutelkti žmogiškuosius ir materialiuosius pajėgumus kibernetinio saugumo srityje.

VU ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimo sutartis leis plėtoti ilgalaikes, nuoseklias bendras veiklas, kurių metu VU Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos instituto Kibernetinio saugumo laboratorijos mokslininkai kartu su Lietuvos kariuomenės atstovais tiria, testuoja ir modeliuoja kibernetinių atakų modelius.

„Šiandien pasirašyta sutartis yra abipusiškai naudinga – tiek tobulinant į šią sritį įsitraukusių bendruomenės narių kompetencijas, tiek saugant ir puoselėjant mūsų valstybę naujausių geopolitinių iššūkių akivaizdoje. Universiteto mokslininkų ir Lietuvos kariuomenės specialistų bendradarbiavimas leis kurti išmaniosios gynybos sistemas ir mokymosi platformas, stiprinti mokslo ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, žmogiškųjų išteklių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimo srityje“, – pasirašant sutartį kalbėjo VU rektorius.

VU Kibernetinio saugumo laboratorijoje yra sukurtas virtualus poligonas, kuriame įdiegtos kibernetinių incidentų valdymo ir komandinio treniravimo ekspertinės platformos. Tokia mokslininkų sukurta infrastruktūra yra patraukli erdvė Lietuvos kariuomenės kibernetinės srities specialistams praktikuotis.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis sudarys sąlygas Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo į kibernetinius incidentus specialistams naudotis VU mokomąja baze ir treniruotis mokomojoje kibernetinio saugumo laboratorijoje, pasinaudoti mokslininkų žiniomis bei patirtimi.

Be to, tikimasi, kad ši bendradarbiavimo kryptis skatins VU mokslininkų, ekspertų ir dėstytojų bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene mokslo ir karinių technologijų taikymo srityje, padės tobulinti kibernetinio saugumo mokomojoje laboratorijoje įdiegtas kibernetinio saugumo operacijų, kibernetinių incidentų valdymo, kolektyvinio rengimo ekspertines platformas.

NATO aukščiausio lygmens susitikime, vykusiame 2016 m. Varšuvoje, kibernetinė erdvė buvo pripažinta penktąja karinių konfliktų erdve greta tradicinių oro, sausumos, jūrų ir kosmoso erdvių. Kibernetinės atakos tapo nauju, moderniu pavojingu ginklu, galinčiu paralyžiuoti ne tik atskirų įstaigų, gamybos, prekybos, transporto, ryšių, elektros energijos, vandens tiekimo įmonių veiklą, bet ir valstybės ginkluotos gynybos operacijas.

Pranešimą paskelbė: Liudmila Januškevičienė, Vilniaus universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą