Gamta ir gyvūnai

Vieneri metai darbo su GPAIS: ar tikslai bus pasiekti?

Pastaraisiais metais verslui tenka nuolat prisitaikyti prie vis naujų valdžios institucijų sukurtų informacinių apskaitos sistemų. Ne išimtis ir Aplinkos ministerijos diegiama vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų sistema (GPAIS), kurios tikslas – centralizuotas gaminių, pakuočių išleidimo į rinką ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų surinkimas, analizė ir kontrolė. Ministerija įsitikinusi, kad sistema, kuri padės kontroliuoti gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo prievolių vykdymą bei atliekų tvarkytojų veiklą, yra labai reikalinga ir svarbi. O kaip sekasi ją diegti, o verslui adaptuotis ir su ja dirbti?

Naujosios sistemos tikslai – centralizuota, tikslesnė gaminių tiekimo rinkai ir atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita, efektyvesnė atliekų tvarkymo kontrolė. Sistemos dėka bus galima gauti naujausius duomenis apie į rinką patenkančius gaminių ir pakuočių kiekius, tvarkomų atliekų srautus, o taip pat tiksliai atsekti atliekų kelią nuo gaminių pateikimo į rinką iki atliekų susidarymo ir galutinio sutvarkymo.

Iki šiol galioję reikalavimai atliekų apskaitai neatitiko šių dienų reikalavimų – įmonių, gyventojų ir kitų subjektų veikloje susidariusios ir tvarkomos atliekos buvo apskaitomos tik įmonių viduje, o ataskaitos teikiamos dažniausiai kartą metuose arba tik patikrinimų metu aplinkos apsaugos pareigūnams pareikalavus. Akivaizdu, kad aplinkosaugos institucijoms duomenų gavimas tokia, iki GPAIS diegimo, galiojusia tvarka ir  forma nebuvo nei operatyvu ar efektyvu. Senoji apskaitos tvarka ne visiškai užtikrino ir efektyvų Europos Sąjungos ir Lietuvos kompetentingų institucijų iškeltų atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimą bei įmonėse vykdomų atliekų apskaitos veiksmingą stebėseną ir kontrolę.

Kaip teigia AGIA direktorė Rita Zdanevičienė, tokia (GPAIS) sistema iš tiesų yra naudinga ir valstybei ir sąžiningiems atliekų tvarkytojams bei gali supaprastinti daugelį operacijų, tačiau pats sistemos įgyvendinimo procesas kelia nemažai klausimų. Nors pereinamasis laikotarpis jau baigtas, ir visi atliekų sektoriaus dalyviai turėtų dirbti GPAIS sistema, tačiau iki šiol programa tinkamai neveikia.

„Deja, darbas GPAIS sistemoje vis dar nėra sklandus vien dėl programos neišbaigtumo. Šiuo metu sistema yra riboto funkcionalumo, veikia su trikdžiais, o tai apsunkina duomenų suvedimą. Nors verslui teoriškai ir buvo sudarytos galimybės automatizuoti gaminių išleidimo į rinką apskaitos duomenų teikimą į GPAIS, tačiau šiandienos situacija tokia, kad dėl techninių kliūčių duomenų pateikimas yra ribotas. Problemų neišvengiama ir atliekų tvarkytojams bandant pateikti įrodančius dokumentus per GPAIS. Tad reaguodami į susiklosčiusią situaciją asociacijos nariams jau išdavėme laikinus atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, tačiau dvigubo administracinio darbo neišvengsime, nes vėliau analogišką informaciją teks papildomai suvesti ir į GPAIS sistemą“ – sako AGIA direktorė. 

Autogamintojų ir importuotojų asociacijos direktorė mano, jog tam, kad sistema pradėtų tinkamai veikti, būtinos esminės sąlygos – efektyvus ir geranoriškas visų sistemos dalyvių bendradarbiavimas. „Savo narius nuolat konsultuojame dėl darbo su GPAIS sistema naujovių. Rengiame mokymus, teikiame asmenines konsutacijas. Ypač teigiamai vertiname Aplinkos ministerijos iniciatyvą sudaryti darbo grupę kylančioms problemos spręsti. Tarp artimiausių darbų – tolesnis atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių ir pačios GPAIS sistemos tobulinimas, administracinės naštos mažinimas. Nemažiau svarbus ir Aplinkos ministerijos paskelbtas papildomas tvarkos aprašas nurodantis, kaip elgtis jei GPAIS dėl techninių nesklandumų neveikia ir nėra galimybės dokumentų pateikti per šią sistemą“ – teigia Rita Zdanevičienė, AGIA direktorė.

Autogamintojų ir importuotojų asociacija primena, kad vykdyti gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą naudodamiesi GPAIS turi atliekų darytojai, atsižvelgę į susidarančių atliekų kiekį, rūšį, vykdomą veiklą, įmonės dydį, taip pat atliekų tvarkytojai bei gamintojai ir importuotojai, teikiantys į rinką apmokestinamuosius gaminius, transporto priemones ir pakuotes.

Pranešimą paskelbė: Rita Zdanevičienė, Autogamintojų ir importuotojų asociacija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą