Studijos - Karjera

VDU vienas pirmųjų Lietuvoje parengė Lyčių lygybės planą

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), remdamasis Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) sukurta metodologija, vienas iš pirmųjų Lietuvoje parengė ir pradėjo vadovautis Lyčių lygybės planu. Tokiems dokumentams visoje Europoje ir pasaulyje skiriamas vis didesnis dėmesys: nuo šių metų pradžios visi ES programos „Europos horizontas“ projektuose dalyvaujantys universitetai privalo turėti savus lyčių lygybės planus, be to, Lietuvoje organizacijas vykdyti lygių galimybių politiką įpareigoja ir Darbo kodeksas.

Lyčių lygybė akademinėje bendruomenėje – nepakankama

Viena iš VDU Lyčių lygybės plano kūrėjų, projekto SPEAR koordinatorė Vytauto Didžiojo universitete, Socialinio darbo katedros profesorė Natalija Mažeikienė teigia, kad lyčių lygybės užtikrinimui skirti dokumentai yra itin reikalingi ir svarbūs akademinėse institucijose. Mokslininkė primena, jog Lietuvos mokslo taryba taip pat praėjusį gruodį priėmė Lyčių lygybės gaires, kuriomis skatinami sisteminiai ir kultūriniai pokyčiai tiek pačioje organizacijoje, tiek platesniame kontekste. Šiame dokumente pripažįstama, kad vis dar egzistuoja lyčių atotrūkis aukščiausio lygio akademinėse pozicijose, taip pat – nepakankama lyčių pusiausvyra tarp tyrimų pareiškėjų bei pozicijose, kuriose priimami sprendimai dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros.

„Europos Sąjungos mokslo programos ragina įvairių sričių mokslininkus rengiant paraiškas įtraukti lyčių dimensiją į planuojamų tyrimų turinį, siekti lyčių pusiausvyros tyrimo komandoje. Lyties aspekto integravimu siekiama ištirti, ar egzistuoja galimybių ir padėties skirtumai tarp vyrų ir moterų, taip pat – kaip galima pritaikyti įvairias technologijas ar inovacijas abiejų lyčių poreikiams. Platesnes gaires, kaip plėtoti lyčių lygybę moksliniuose tyrimuose, pateikė programa „Europos horizontas“, – pažymi prof. N. Mažeikienė.

Lyčių lygybės planas – po dvejus metus trukusių darbų ir diskusijų

VDU Lyčių lygybės planą universiteto Senatas patvirtino 2021 m. birželį, po daugiau nei dvejus metus trukusių parengiamųjų darbų, duomenų analizės, diskusijų su akademine bendruomene ir universiteto vadovybe.

Vykdyti lygių galimybių ir lyčių lygybės politiką universitetus ir kitas organizacijas ragina ir įpareigoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 26 straipsnyje suformuluota nuostata, jog daugiau nei penkiasdešimt darbuotojų samdantys darbdaviai privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, parengti ir supažindinti darbuotojus su lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo bei priežiūros priemonėmis. –VDU į šią ir kitas nuostatas atsižvelgia įgyvendindamas savo lygių galimybių politiką.

Rengiant Lyčių lygybės planą Vytauto Didžiojo universitete buvo atsižvelgta ir į ES mokslinių tyrimų srities lyčių lygybės politikos gaires ir rekomendacijas, kaip kurti Lyčių lygybės planus. Nuo 2022 m. visi universitetai ir mokslo institutai, dalyvaujantys ES programos „Europos horizontas“ projektuose, privalo turėti Lyčių lygybės planus (angl. Gender Equality Plans) kaip aktyviai įgyvendinamą lyčių lygybės politikos priemonę.

Remiasi Europos Sąjungos rekomendacijomis

„Sekdami šia rekomendacija šimtai Lietuvos ir Europos universitetų jau patvirtino bei pradėjo įgyvendinti Lyčių lygybės planus. Programos „Europos horizontas“ rekomendacijos numato integruoti įvairias sritis, tarp jų – darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir organizacinė kultūra, kuri apima lankstaus darbo galimybę, darbo krūvio valdymą, integraciją po pertraukos karjeroje ir pan. Rekomendacijose taip pat integruojama smurto lyties pagrindu ir seksualinio priekabiavimo prevencija, oraus darbo užtikrinimas, lyčių lygybė priimant į darbą ir siekiant karjeros, lyties dimensijos įtraukimas į tyrimus ir studijas, pusiausvyros siekimas sprendimų priėmime“, – įvardija VDU profesorė N. Mažeikienė. Pasak jos, Vytauto Didžiojo universiteto priimtas lyčių lygybės planas aprėpia visas šias sritis.

Planu siekiama ne tik pagerinti darbo sąlygas, kurti patrauklesnę darbo aplinką ir geresnio lyčių reprezentavimo priimant sprendimus universitete: taip pat siekiama tobulinti komunikaciją, skirti daugiau dėmesio atmosferai, psichosocialiniam klimatui, bendruomenės narių savijautai.

VDU Lyčių lygybės planas buvo parengtas įgyvendinant projektą „Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research“ (SPEAR).

Patvirtinus planą, šiemet universitete numatyta organizuoti įvairių renginių, mokymų, dirbtuvių, skirtų šiai temai. Vasario 24 d., ketvirtadienį, 14.30 val., numatomas nuotolinis seminaras „Lyčių lygybė aukštajame moksle: kaip tai galima pasiekti?“, kurį organizuoja Profesinių kompetencijų vystymo centras  ir projekto SPEAR komanda: prof. Natalija Mažeikienė ir VDU Socialinio darbo katedros dėstytoja, lyčių studijų doktorantė Södertörn universitete (Švedija) Laura Lapinskė.

Seminaro metu bus diskutuojama apie institucinę lyčių lygybės politiką ir praktiką aukštajame moksle ir moksliniuose tyrimuose. Bus pristatytas VDU Lyčių lygybės planas kaip institucinės lyčių lygybės politikos pavyzdys, kai aprėpiamos įvairios sritys – valdymas, komunikacija, organizacinė kultūra, darbo sąlygos ir darbo organizavimas, moksliniai tyrimai ir studijos. Seminare bus taikomi interaktyvūs diskusijos įrankiai.

Seminaras skirtas tiek plačiajai akademinei bendruomenei, besidominčiai įtraukios darbo aplinkos universitetuose kūrimu, tiek mokslininkams ar mokslininkėms, kurie (kurios) rengia paraiškas ES mokslo programoms ir siekia sužinoti daugiau apie lyčių lygybės politiką moksliniuose tyrimuose.

Registracija į seminarą: https://forms.office.com/r/9td1K0XBvU

Pranešimą paskelbė: Martynas Gedvila, Vytauto Didžiojo universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą