Studijos - Karjera

VDU ir verslo bendradarbiavimo rezultatas – startuoja naujas inžinerijos studijų modelis

Lietuvoje pirmą kartą įsteigtas studijų klasteris, kuriame su universitetu bendradarbiaus verslo atstovai: Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Žemės ūkio akademija pasirašė jungtines veiklos sutartis su agroverslo įmonėmis, kurios padės universitetui rengti žemės ūkio inžinierius. Partnerystė buvo įtvirtinta su įmonėmis „Biržų žemtiekimas“, „Baltic Agro Machinery“, „Dojus Agro“ ir „Lytagra“.

„VDU Žemės ūkio akademijai  absolventų klubas „Alumni“ visada buvo tas tvirtas ramstis, kuriam rūpi savosios Alma Mater ateitis. Šalies agroverslo įmonės, kuriose dirba ir kurioms vadovauja „Alumni“ nariai, svariai prisideda gerinant VDU ŽŪA mokomąją bazę, vardinėmis stipendijomis skatinant labiausiai motyvuotus studentus. Šių įmonių atstovai dalyvauja studentų baigiamųjų darbų vertinimo komisijų ir studijų programų kūrimo bei tobulinimo komitetų veikloje“, – paaiškina VDU Žemės ūkio akademijos kancleris prof. Antanas Maziliauskas.

Nuo šiol VDU ŽŪA ir agroverslo įmonių  partnerystė kyla į naują struktūrinį lygmenį – studijų klasterį, skirtą mechanikos inžinerijos studijų krypties programų įgyvendinimui bei inovatyvių ir įtraukių mokymo formų diegimui. Akademijos kanclerio teigimu, naujasis studijų modelis su katedromis ir laboratorijomis įmonėse yra išskirtinis ir ypač svarbus žemės ūkio inžinerijos sektoriui.

„Ambicingiems šiandienos studentams jau nepakanka sėdėti tik studijų suole. Jie nori ir turi tiesiogiai dalyvauti priimant praktinius sprendimus. Verslo įmonės savo ruožtu tikisi, kad po studijų absolventai bus ne tik savo srities profesionalai, pasirengę identifikuoti ir spręsti praktines problemas, bet ir lyderiai, gebantys suburti komandas“, – studijų klasterio reikšmę komentuoja prof. A. Maziliauskas.

Įmonėse numatoma skirti  studijų koordinatorius, kurie atliks tam tikras verslo prodekanų funkcijas bei kvies verslo praktikus tapti dėstytojais. Verslo įmonių atstovams, savo žiniomis besidalijantiems su studentais, universitete gali būti suteikiami garbingi partnerystės docento ir partnerystės profesoriaus vardai.

VDU ŽŪA „Alumni“ klubo prezidentas, UAB „Dojus Agro“ valdybos pirmininkas Pranas Dailidė buvo vienas pirmųjų, pritarusių naujojo klasterio steigimo idėjai, ir tikina jo nauda neabejojantis.

„Agroverslo įmonės yra gyvybiškai suinteresuotos aukščiausios kvalifikacijos inžinierių rengimu. Šie profesionalai turi gebėti taikyti ir valdyti išmaniąsias ateities technologijas, kurios sparčiai diegiamos šiuolaikinėje technikoje ir sprendimuose. Ir jei norime pasiekti šį tikslą, privalome veikti išvien. Reikia jaunimui parodyti, kad net krizinėse ekonomikai situacijose žemės ūkio sektorius sugeba išlikti stabilus. Ir šį stabilumą lemia jame dirbančių žmonių žinios“, – kalba P. Dailidė.

„Dojus Agro“ Lietuvos filialo direktorė Diana Tatarūnaitė-Zubenienė pažymi, jog naujasis klasteris turi dvi lygiavertes dedamąsias – dalintis ir gauti. „Norime dalytis savo patirtimi ir praktinėmis žiniomis. Šiandien nepakanka būti tik inžinieriumi ar techniku – būtina  turėti ir vadybinių gebėjimų, suvokti efektyvinimo svarbą: kaip efektyviai naudoti techniką, degalus, lėšas, kaip efektyvinti priimamus sprendimus, nes visa tai lemia ūkių ekonominę gerovę“, – sako D. Tatarūnaitė-Zubenienė.

Aukštesnę pridėtinę vertę kurti gali tik mokslo ir verslo partnerystė, todėl strategiškai ir turėtų būti siekiama jiems veikti kartu, neabejoja „Žemtiekimo“ direktorius Saulius Silickas. Panašiai galvoja ir Virginijus Apšega, vadovaujantis „Baltic Agro Machinery“ Žemės ūkio technikos departamentui. „Technika sudėtingėja. Jos pardavėjams ir serviso teikėjams reikia vis daugiau žinių, todėl tikiuosi, kad akademinei bendruomenei ir agroverslui dalijantis atsakomybe klasteris padės ateityje parengti didesnį skaičių aukštos kvalifikacijos specialistų“, – viliasi „Baltic Agro Machinery“ atstovas.

Įmonės „Lytagra“ komercijos direktorius Rimas Norvilas atkreipia dėmesį, jog įmonėse vyks VDU Žemės ūkio akademijos klasių veikla. Karjeros kelią planuojantiems aukštesniųjų klasių moksleiviams bus sudaromos sąlygos realioje aplinkoje „pasimatuoti“ žemės ūkio inžinieriaus profesiją bei įsitikinti, kad ji yra viena perspektyviausių ne tik Lietuvoje, bet ir globaliu mastu. 

VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto ir agroverslo įmonių, prekiaujančių žemės ūkio technika bei teikiančių šios technikos aptarnavimo paslaugas, bendradarbiavimas vyksta nuolat, nes abi pusės siekia to paties tikslo – Lietuvos darbo rinkoje turėti reikiamą skaičių aukštos kvalifikacijos žemės ūkio inžinerijos specialistų, kurių agroverslo įmonėms šiuo metu gyvybiškai stinga, paaiškina VDU ŽŪA Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas doc. Rolandas Domeika.

„Mūsų studentai šiose įmonėse atlieka mokomąsias praktikas. Tie, kurie studijuodami jau yra ir įsidarbinę įmonėse, darbo vietoje rengia baigiamuosius darbus, atlieka tyrimus. Agroverslo įmonės savo ruožtu pateikia aktualias užduotis studentų kursiniams bei baigiamiesiems darbams, įmonių atstovai dalyvauja šių darbų vertinimo komisijose bei teikia siūlymus studijų programų tobulinimo klausimais“, – pasakoja doc. R. Domeika.

Pasak jo, akivaizdu, jog buvo pribrendęs laikas sukurti sistemą – klasterį, kuris išplės galimybes  studentams susipažinti su pačia moderniausia žemės ūkio technika. Agroverslo įmonės periodiškai organizuoja mokymus, kuriuos veda iš užsienio atvykę ekspertai, pristatantys  naujausias tendencijas. Šių ekspertų įžvalgos bus labai vertingos Žemės ūkio inžinerijos fakulteto studentams bei dėstytojams.

„Žemės ūkio technika tobulėja nepaprastai sparčiai ir fakulteto bazėje viso to turėti niekada nebus įmanoma, todėl džiaugiamės, kad galėsime tokią techniką reguliariai matyti įmonių laboratorijose bei akademijos padaliniuose organizuojamose lauko dienose“, – su naujojo klasterio veikla susijusiais planais dalijasi Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas.

Sutartį pasirašę VDU Žemės ūkio akademijos ir agroverslo įmonių atstovai sutarė, jog pagrindinės bendradarbiavimo kryptys bus nukreiptos studijų programų tobulinimui, jų patrauklumo didinimui, specialistų rengimui, jų kompetencijų ugdymo gerinimui, verslui svarbių naujovių tyrimui ir diegimui.

Pranešimą paskelbė: Martynas Gedvila, Vytauto Didžiojo universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą