Namai

Utenos kvartalai atgims bendromis gyventojų ir savivaldybės pastangomis

Praėjusių metų pabaigoje Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašą. Kodėl jis buvo priimtas, kuo siekiama naujuoju aprašu, – kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėju Evaldu Rimu.

Gerbiamas vedėjau, kodėl reikėjo priimti šį tvarkos aprašą?

Kaip žinote, Utenos viešosios erdvės yra sutvarkytos arba baigiamos tvarkyti, žvyruotų gatvių mieste likę labai nedaug ir tos pagal gatvių su žvyro danga asfaltavimo programą  bus netrukus asfaltuojamos, daugiabučių namų renovacijos procesas yra įsibėgėjęs, tad pats laikas daugiau dėmesio skirti miesto kvartalams, kuriose tikrai yra ką tvarkyti. Naujuoju aprašu kaip tik ir siekiama paskatinti daugiabučių gyventojus suformuoti žemės sklypus aplink savo namus, kad galėtų tas teritorijas eksploatuoti, tvarkyti ir prižiūrėti taip, kaip  patys nori. Taip pat ir paskatinti  renovuoti daugiabučius, nes renovuotų namų gyventojai pagal aprašą gali tikėtis didesnių kompensacijų nei nerenovuotų.

Nuo ko turi prasidėti daugiabučių teritorijų tvarkymas?

Gyventojai, t. y. bendrija, arba namo administratorius, t. y. UAB „Utenos butų ūkis“, esant gyventojų pageidavimui, pirmiausia turi inicijuoti žemės sklypo formavimą aplink daugiabutį ar daugiabučių gyvenamųjų namų grupę. Tai pirmas žingsnis.

Antras žingsnis – teritorijos sutvarkymo techninio projekto rengimas. Jį rengti imasi pati daugiabučio namo bendrija arba namo administratorius.

Trečias žingsnis – kai jau yra suformuotas žemės sklypas ir parengtas techninis projektas, tada prasideda daugiabučių namų teritorijų tvarkymo, t. y. rangos, darbai – pagal techninį projektą pradedama tvarkyti teritorija. Rangovas, kuris atliks teritorijos tvarkymo darbus, yra perkamas viešųjų pirkimų būdu. Viešuosius pirkimus, kaip ir kitus darbus, vykdo arba bendrija, arba administratorius.

Naujajame apraše yra numatyta darbus iš dalies finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis…

Taip. Visi šie minėti žingsniai, t. y. darbai, iš dalies bus finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis. Jei bendrija arba administratorius prašo skirti finansavimą žemės sklypui formuoti, o daugiabutis dalyvavo ar dalyvauja daugiabučio atnaujinimo programoje (yra renovuotas arba renovuojamas), žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektui iš savivaldybės biudžeto skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Vadinasi, už žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą renovuotų ar renovuojamų namų gyventojai nieko nemoka. Jiems taip pat yra numatyta padengti iki 50 proc. techninio tvarkymo darbų projekto rengimo išlaidų ir iki 50 proc. daugiabučio namo teritorijos tvarkymo išlaidų.

Nerenovuotiems ir neruošiamiems renovuoti namams žemės sklypui suformuoti finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, o  techninio tvarkymo darbų projekto rengimo išlaidos ir daugiabučio namo teritorijos tvarkymo išlaidos kompensuojamos iki 25 proc. 

Lėšos apraše numatytiems darbams finansuoti iš savivaldybės biudžeto bus skiriamos pagal atitinkamais kalendoriniais metais biudžete patvirtintą asignavimų sumą.

Ką savo sklype gyventojai galės daryti, ką įrengti?

Gyventojai suformuotame sklype gali remontuoti, rekonstruoti arba įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles, šaligatvius, pėsčiųjų takus, įvažiuojamųjų kelių ir kiemų dangas, vaikų žaidimų, sporto aikšteles, komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles, lietaus nuotekų sistemas, teritorijos apšvietimą, dviračių stogines, elektromobilių įkrovimo stoteles, sodinti medžius. Atkreipiu dėmesį, kad elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas finansuojamas tada, kai kartu atliekami kiti tvarkymo darbai.

Namo gyventojai, jei to pageidaus,  prie įvažiavimo į teritoriją galės įrengti  užtvarą. Bet tik tokiu atveju, jei tam bus tinkamos sąlygos: teritorija bus uždaras kiemas, nekils keblumų į jį patekti tretiesiems asmenims ir kt. Arba automobilių aikštelėje bus galima ženklinti stovėjimo vietas, kuriomis naudosis tik tam tikri  namo gyventojai.

Kada jau bus galima teikti prašymus teritorijų tvarkymui?

Reikia pasakyti, kad prašymus nagrinės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Ji teiks pasiūlymus, kuriuos objektus finansuoti ir kokį konkretų finansavimo dydį skirti. Sprendimą skirti ar neskirti finansavimą priims administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos pasiūlymus.

Komisija į pirmą posėdį rinksis patvirtinus Utenos rajono savivaldybės 2022 m. biudžetą (biudžetas bus tvirtinamas vasario mėnesį) ir skelbs prašymų teikimo pradžią. Konkrečią datą, kada jau bus galima teikti parašymus, paskelbsime vėliau.

Noriu paskatinti susipažinti su dokumentais, kuriuos reikės pateikti kartu su prašymu. Juos galima rasti savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

Ačiū už pokalbį.

Pranešimą paskelbė: Lolita Kaminskienė, Utenos rajono savivaldybės administracija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą