Studijos - Karjera

Tarptautinės universitetų asociacijos (IAU) prezidentei Pam Fredman – Mykolo Romerio universiteto Garbės daktaro vardas

Mykolo Romerio universiteto (MRU) Senatas nutarė Garbės daktaro vardą suteikti Tarptautinės universitetų asociacijos (angl. International Association of Universities, IAU) prezidentei prof. dr. Pam Fredman. MRU Garbės daktaro regalijų įteikimo iškilmės įvyko Mykolo Romerio universitete, Vilniuje, rugsėjo 22 dieną.

MRU Garbės daktaro vardas Tarptautinės universitetų asociacijos  (IAU) prezidentei suteiktas už reikšmingą indėlį didinant aukštojo mokslo vaidmenį demokratijos stiprinimo  ir darnaus visuomenės vystymosi procesuose, formuojant humanizmo pagrindais grįstą švietimo ir mokslo politiką, skatinančią sudaryti lygias galimybes visiems siekti išsilavinimo, mažinančią regioninę ir socialinę atskirtį švietimo ir mokslo srityje.

„Vertiname IAU prezidentės prof. dr. P. Fredman didelį indėlį telkiant pasaulio akademinę bendruomenę bendrai spręsti globalias problemas vykdant  mokslinius tyrimus ir  skatinant atvirą prieigą prie naujų žinių ir mokslo rezultatų“,– sakė MRU rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė.

Pasak MRU rektorės,  nuosekli prof. dr. P. Fredman parama universitetui –  atveriant plačias tarptautinio akademinio bendradarbiavimo perspektyvas – tai laimėjimas ir Lietuvos aukštajam mokslui, siekiant jo tarptautinio pripažinimo ir reikšmingų rezultatų.

2006-2017 metais profesorė dr. P. Fredman ėjo Geteborgo universiteto rektorės pareigas, nuo 2006 m. ji yra Wallenbergo fondo, didžiausios privačios mokslinių tyrimų finansavimo agentūros Švedijoje, valdybos narė ir kelių tarptautinių ir tarpdisciplininių centrų Karolinska institute, Geteborgo universitete pirmininkė, taip pat Geteborgo darnaus vystymosi centro direktorė. Nuo 2008 m. prof. dr. P. Fredman tapo Švedijos karališkosios inžinerijos mokslų akademijos nare. Nuo 2016 metų – Tarptautinės universitetų asociacijos prezidentė, aktyviai telkianti skirtingų šalių universitetų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą ir  tarptautiškumą. Apie profesorės dr. P. Fredman indėlį į neurochemijos mokslų sritį byloja ne tik turtinga profesorės akademinė ir mokslinė patirtis, bet ir daugiau nei 170 mokslinių straipsnių tarptautiniuose aukšto cituojamumo recenzuojamuose mokslo žurnaluose.

Apie IAU:

Jau daugiau kaip 70 metų IAU yra aktyviai veikiantis ekspertinių kompetencijų aukštojo mokslo srityje centras, kuris padeda įgyvendinti UNESCO ir Jungtinių Tautų darbotvarkes aukštojo mokslo srityje ir skleidžia gerąją praktiką savo partnerių tinkle, palaiko tarptautinį dialogą pasaulinėje aukštojo mokslo erdvėje. IAU jungia daugiau kaip 640 universitetų ir nacionalinių universitetų rektorių konferencijų iš daugiau kaip 120 valstybių. MRU dalyvauja Asociacijos veikloje nuo 2004 m.

Pranešimą paskelbė: Jurga Strimaitienė, Mykolo Romerio universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą