Gamta ir gyvūnai

Su ūkininkų atstovais sutarta dėl bendro tikslo sprendžiant žemės ūkio paskirties žemės valdymo, naudojimo, disponavimo ja klausimus

Penktadienį Aplinkos ministerijoje įvyko susitikimas su Žemės ūkio ministerijos atstovais, ūkininkų sąjungų atstovais, kuriame buvo ieškoma galutinio sprendimo, kaip spręsti aktualius žemės ūkio paskirties žemės valdymo, naudojimo, disponavimo ja klausimus. 

Susitikime dalyvavę ūkininkų atstovai pritarė Žemės ūkio ministerijos siūlymams, sutarta dėl bendro tikslo, taip pat, kad Žemės ūkio ministerija parengs atitinkamus įstatymų pakeitimus ir teiks svarstyti Vyriausybei, atsižvelgus į ūkininkų organizacijų pastabas dėl gyvulininkystės ūkių apskaitymo.

Lietuvos ūkininkų sąjunga pasiūlė, kad 500 ha žemės ploto valdymas neturi būti susietas nei su viena žemės ūkio šaka. Šiuo metu yra taikomos išimtys gyvulininkystės ūkiams, leidžiant jiems įsigyti daugiau nei 500 ha. žemės. Tačiau, minėtos sąjungos teigimu, nėra jokio aiškaus mechanizmo, kaip atsisakius gyvulininkystės iš ūkio bus išperkami plotai, viršijantys 500 ha ploto ribą. Taip, jų vertinimu, sukuriama prielaida per susijusių asmenų ūkius mėtyti gyvulių bandas ir taip nesunkiai vėl gauti leidimus pirkti žemę virš 500 ha.

„Išgirdome, kad teisinis reguliavimas dėl gyvūlininkystės ūkių apskaitymo nėra aiškus, todėl jį peržiūrėsime“, – pažymėjo susitikime aplinkos viceministrė Monika Juodvalkė.

Susitikime dalyvavęs žemės ūkio viceministras Donatas Dudutis teigė, kad siūlomais Civilinio Kodekso ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimais siekiama užkardyti galiojančių šio įstatymo nuostatų galimą apėjimą ir perteklinį ūkių stambėjimą, palaikyti ir stiprinti šeimos ūkius.

Civiliniame Kodekse siūloma įteisinti, kad notarine forma būtų sudaromi visi nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemę valdančių juridinių asmenų ar tokių juridinių asmenų akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandoriai.

Patikslinus Civilinio Kodekso ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo nuostatas būtų panaikinta galimybė įsigyti didesnį žemės ūkio paskirties žemės plotą nei leidžiama sudarant juridinio asmens akcijų perleidimo sandorį, kai parduodama mažiau nei 25 proc. juridinio asmens akcijų.

Siūloma panaikinti galimybę įsigyti didesnį žemės ūkio paskirties žemės plotą nei leidžiama šiuo metu, sudarant mažiau negu 10 ha žemės ūkio paskirties žemės nuosavybės teise valdančio juridinio asmens, taip pat įteisinti tokio juridinio asmens akcijų (teisių, pajų) perleidimo sandorius. Būtų panaikinta galimybė įsigyti didesnį žemės ūkio paskirties plotą nei leidžiama, įsteigiant kelis juridinius asmenis, taip eliminuojant įsteigtų juridinių asmenų grandinėlės principą.

Palaikant šeimos ūkių tęstinumą siūloma keisti Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų nuomos taisykles. Jose nustatant, kad žemės nuomos teisė į žemės sklypą ar jo dalį galėtų būti perleidžiama kitiems asmenims ne tik tais atvejais, kai žemės sklypas išnuomotas atvirajame aukcione arba perleidžiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai, įrenginiai, bet ir kai ūkininko ūkis perleidžiamas artimiesiems giminaičiams, jei valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos žemės ūkio tarybos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos nariai, taip pat Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų, Nacionalinės žemės tarnybos specialistai.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą