Gamta ir gyvūnai

STT antikorupciniu požiūriu kritiškai vertina pakeistas želdynų normas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu, antikorupcinį vertinimą. STT nuomone, nustatytas teisinis reglamentavimas gali būti ydingas antikorupciniu požiūriu ir diskutuotinas dėl visuomenės interesų užtikrinimo apželdinant miestų, miestelių ir kurortų teritorijas.

Pagal naują tvarką bus sudaromos sąlygos vystyti naujus gyvenamuosius kvartalus ir pramoninės paskirties teritorijas išvengiant prievolės įrengti visuomenės poreikiams naujus viešuosius atskiruosius želdynus. O viešųjų atskirųjų želdynų minimalių plotų normos gali būti užtikrinamos jau esamų želdynų ir miškų (taip pat esančių už miestų, miestelių ir kurortų teritorijų ribų) sąskaita.

STT nuomone, nustatytas teisinis reglamentavimas taip pat sudarytų galimybę sumažinti vienam gyventojui tenkančių viešųjų želdynų plotą, o kai kuriuose miestuose, miesteliuose ir kurortuose, kurie ribojasi su miškais, sumažinti esamų želdynų plotus. Dalis šių nuostatų gali būti vertinamos kaip naudingos siauroms interesų grupėms, tačiau ydingos visuomenės poreikių užtikrinimo požiūriu, kadangi pramoninės paskirties steigėjai bei naujų kvartalų vystytojai gali būti atleidžiami nuo prievolės dėl naujų želdynų (turinčių užtikrinti užstatytų žemės sklypų ir apželdintų plotų santykio balansą) sukūrimo.

Taip pat STT atkreipia dėmesį, kad minėtu Aplinkos ministro įsakymu galimai neužtikrinamas Želdynų įstatymu nustatytas želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo tęstinumo principas bei Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo pakeitimu išreikšta Lietuvos Respublikos Seimo valia dėl esamų želdynų ir želdinių išsaugojimo ir nemažinimo.

Su antikorupciniu vertinimu galite susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Renata Keblienė, Specialiųjų tyrimų tarnyba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą