Studijos - Karjera

Stiprinamas KURSUOK programų kokybės užtikrinimas

Siekiant dar labiau sustiprinti mokymų ir jų įgyvendinimo kokybę KURSUOK švietimo platformoje, stiprinama kokybės užtikrinimo tvarka, išsamiau paaiškinti mokymosi programų vykdymo reikalavimai.

Siekiame tobulinti jau keletą mėnesių sėkmingai veikiančią KURSUOK platformą, todėl atnaujinome kai kuriuos kokybės užtikrinimo elementus. Svarbu, kad mokymo programų teikėjams būtų aiškiai pateikiami reikalavimai programoms, todėl sukonkretinome kokybės užtikrinimo tvarką, atsižvelgiant į programų vykdymo stebėsenos rezultatus ir programų rengėjams bei dalyviams kylančius klausimus. Išsamiau aprašytos programų vykdymo sąlygos leis kursų organizatoriams geriau atitikti besimokančiųjų lūkesčius ir užtikrinti dar aukštesnę mokymų kokybę”, – sako dr. Agnė Kudarauskienė, švietimo, mokslo ir sporto viceministrė, atsakinga už profesinį ir suaugusiųjų švietimą.

Reikalavimus mokymosi programoms, vertinimą bei mokymosi programų įgyvendinimo stebėseną reglamentuojantis kokybės užtikrinimo aprašas patvirtintas nauja redakcija, kurioje nustatytas baigtinis pažeidimų, dėl kurių mokymosi programa vertinama neigiamai, sąrašas, taip pat  išsamiau pateikiami reikalavimai mokymosi programos vykdymui, plačiau aprašytas informavimo apie kokybės stebėsenos rezultatus mechanizmas, atlikti ir kiti techninio pobūdžio pakeitimai.

Nuo KURSUOK platformos starto įgyvendinta daugiau nei 80 vykdomų mokymosi programų kokybės stebėsenų. Jų metu vertinamas programos įgyvendinimas įvairiais aspektais, pavyzdžiui, tikrinama, ar mokymus vedantis specialistas turi reikalaujamą suaugusiųjų švietimo patirtį ar išsilavinimą. Taip pat vertinami vykdomos programos mokymo metodai, žiūrima, ar mokymosi programos teikėjo nurodyta mokymosi aplinka ir sąlygos atitinka nurodytas programos formoje ir deklaruojamas švietimo platformoje.

Viena mokymosi programa jau sustabdyta, nes neatitiko kokybės užtikrinimo tvarkos apraše keliamų reikalavimų. 

Vadovaujantis papildytu kokybės tvarkos aprašu, nuo šiol du kartus neigiamai įvertinus konkrečios mokymosi programos vykdymą (vienos ar daugiau grupių) šios programos vykdymas stabdomas vieneriems metams – tiek laiko mokymų teikėjas praras ir teisę skelbti naujas mokymosi programas. Po patikrų sustabdžius dviejų to paties mokymų organizatoriaus programų vykdymą, bus stabdomos visos jo į sistemą pateiktos mokymosi programos ir iš naujo patekti į Kursuok.lt jis galės praėjus vieneriems metams.

Siekiant užtikrinti tinkamą aplinką besimokantiems, kokybės tvarkos apraše papildytas punktas, kad mokymai turi būti vykdomi pagal nustatytą tvarkaraštį, derinant darbo ir poilsio laiką, vieno užsiėmimo trukmė negali būti ilgesnė nei 4 akademinės kontaktinės valandos, o kitas užsiėmimas tą pačią dieną ir tai pačiai mokymosi programos grupei turi būti organizuojamas ne anksčiau nei po 15 minučių.

Kursuok.lt mokymus jau baigė daugiau nei 4,7 tūkst. asmenų, kurie pasinaudojo valstybės teikiama galimybe gauti finansavimą iki 500 eurų pagal nustatytas prioritetines sritis. Daugiau nei 4 tūkst. asmenų šiuo metu mokosi ar yra užsiregistravę į mokymus, kurių spektras labai platus. Didelio susidomėjimo sulaukia anglų kalbos mokymo programos, skaitmeninio raštingumo įgūdžių tobulinimo, elektroninės prekybos, verslumo, buhalterinės apskaitos mokymai.

Naują KURSUOK kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo redakciją galima rasti čia.

KURSUOK platforma, inicijuota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, sukurta įgyvendinant projektą „Mokykis visą gyvenimą!“, kurio tikslas – skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą, kuriant vieningą mokymosi visą gyvenimą informacinę sistemą ir sukuriant mokymosi galimybes. Projektą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) kartu su partneriais: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Lietuvos aukštojo mokslo asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionaline švietimo agentūra. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Pranešimą paskelbė: Agnė Vnarauskienė, VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

Stiprinamas KURSUOK programų kokybės užtikrinimas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą