Studijos - Karjera

SociSDG konsorciumas kviečia Jus prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų!

„Erasmus +” strateginė partnerystė skirta devyniems socialiai orientuotiems darnaus vystymosi tikslams – Soci SDG

Mokymosi veikla pagal sociSDG projektą vyko Materahub (Italija) 2018 m. lapkričio mėn. Jos dalyviai buvo aštuoni iš Europos organizacijų DVT srityje: Kroatijos įmonių socialinės atsakomybės institutas (koordinatorius, Croati), Pasaulinis poveikio tinklas (Vokietija), LUM universitetas (Italija),Pontis fondas (Slovakija),Homo EMInens (Lietuva), LatConsul SIA (Latvija), Datamaran (Jungtinė Karalystė), Kaleidoskopas Futures (Jungtinė Karalystė), Latconsul (Latvija).

Darnaus vystymosi tikslai (DVT, angl. SDGs), yra visuotinis raginimas imtis veiksmų siekiant panaikinti skurdą, apsaugoti planetą ir užtikrinti, kad visi žmonės galėtų naudotis įtrauktimi, taika ir klestėjimu. Siekiant spręsti socialines, ekonomines ir globalines problemas bei padėti šalims, vyriausybėms ir visuomenei su jomis kovoti, DVT apibrėžia pasaulinius prioritetus ir siekius visai planetai iki 2030 m. „pašalinti diskriminaciją, skurdą ir pakreipti žmoniją darnumo keliu.“ Siekdamos padėti įmonėms prisidėti prie DVT realizavimo, JT sukūrė „DVT kompasą“ (angl. SDGs Compass), kuris, kaip teigiama „pateikia penkis žingsnius, kad įmonės galėtų kuo labiau padidinti savo indėlį į DVT“. Vis dėlto, tai yra tik pradžia ir mums visiems reikia daugiau žinių. Šis projektas siekia būti sprendimo dalimi.

Socisgd yra projektas, kurio tikslas – suaugusiųjų, įmonių ir sprendimų priėmėjų sąmoningumo ir žinių apie socialinių DVT vertinimą ir įgyvendinimą verslo strategijose, bei su DVT susijusią, bendrą darnaus vystymosi problematiką.

Atsižvelgiant į tai, kad pirminis projekto tikslas yra suaugusiųjų švietimas ir keitimasis geriausia patirtimi tarp projekto dalyvių, kai kalbama apie socialinius darnaus vystymosi tikslus, penkių dienų mokymosi veikla buvo parengta siekiant suprasti ir didinti informuotumą apie šiuos darnaus vystymosi tikslus:

 • Darnaus vystymosi tikslas 5: lyčių lygybė -pasiekti lyčių lygybę ir moterų bei mergaičių įgalinimą (projekto partneris Materahub).
 • 10-ojo darnaus vystymosi tikslo: sumažinti nelygybę – mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse (projekto partneris Kaleidoscope Futures)

 

 • CATIA Caponero, Matera moterų kolektyvo įkūrėja, pristatė asociacijos veiklą, ypatingą dėmesį skirdama smurtui prieš moteris, su kuriuo reikia kovoti siekiant užtikrinti didesnę moterų įtrauktį ir integraciją. Duomenys rodo, kad 2018 m. moterų savižudybės išaugo iki 37,6% iš visų mūsų šalyje įvykdytų žmogžudysčių (34,8% prieš metus).
 • Risvolta di Matera asociacijos prezidentas Vanessa Vizziello pristatė LGTB ir lyčių lygybės klausimus. Italija yra 118-oje vietoje iš 144 šalių pagal dalyvavimą ir ekonomines galimybes. Darbo rinkoje apie 62% Italijos moterų mokama mažiau nei vyrams, ir daugelis iš jų nėra neužima vadovaujamų ir lyderio pozicijų. Risvolta tikslas yra būtent imtis veiksmų įvairiose socialinėse grupėse, nediskriminuojant bei siekiant didesnio atvirumo ir dalyvavimo Materos bendruomenėje.
 • Pažintinių vizitų metu buvo surengtas vizitas į socialinį kooperatyvą „Il Sicomoro „, kuris skirtas migrantų ir pabėgėlių priėmimui ir paramai per orientavimuisi į darbą, kalbų kursus, kultūrinę veiklą, psichologinę paramą ir projektus, paramą šeimoms ir vaikams.
 • Indira Kartallozi iš Kaleidoscope Futures pristatė migracijos, pabėgėlių ir šiuolaikinės vergovės temas, susijusiais statistiniais duomenimis: 65 milijonai žmonių yra prievarta perkelti ar buvo priversti palikti savo namus. Kartallozi taip pat pateikė sprendimus ir naudas, kurias teikia migracija.
 • Aris Vrettos – atvirų ir tarptautinių programų direktorius iš Kembridžo tvarios lyderystės instituto (CISL), pristatė pajamų ir gerovės nelygybę Vakarų visuomenėje ir verslo vaidmenį tarp jų. Statistika rodo, kad 71% pasaulio gyventojų pajamų yra mažesnis nei $10 per dieną, palyginti su 7% pasaulio gyventojų, kurių pajamos yra daugiau nei $50 per dieną. Pagal Šveicarijos kredito ataskaitą 2017 (Global Wealth ataskaita), pusė pasaulio gyventojų, arba 3 500 000 000 skurdžiausių suaugusiųjų turtas yra mažesnis nei $10,000. Klimato kaita ir ekonominis blogėjimas su mažėjančiais ištekliais žemesniuose gyventojų sluoksniuose – tai tendencijos, kurios ir toliau spartės ir sukurs pavojų vietos bendruomenėms ir visiems regionams. Be to, pastebimas 4-osios pramonės revoliucijos poveikis poveikis užimtumui, kurį turi gerai planuoti vyriausybės ir kiti veikėjai visuomenėje.
 • Žmogaus teisių advokatė Ruby Sandhu atskleidė verslo ir jo poveikio žmogaus teisėms temas, susijusias su šiuolaikine vergove ir socialine nelygybe. Ponia Sandhu siūlė spręsti nelygybės problemą, atsižvelgiant į informuotumo didinimą, pasitelkiant tinkamus mechanizmus ir portalus, pavyzdžiui, duomenų technologiją, stiprinant tarpusavio bendradarbiavimą. Šis metodas yra svarbus, nes mūsų pasaulis yra susijęs ir nėra organizacijų, kurios veiktų atskiruose burbuluose ar izoliuotai, tad tai yra bendra atsakomybė (ypač kompanijų), siekiant geriau suprasti politinę ir socialinę padėtį ir kontekstą.
 • Emily Leonardas iš pabėgėlių verslumo tinklo (Tern) organizacijos, integruojančios pabėgėlius į vietos bendruomenes, sprendžia nelygybę per socialinį verslumą. Pagal Compass pranešimą, Oksforde 2018 m. buvo apie 150,000 pabėgėlių, iš kurių 24% yra bedarbiai, palyginti su 5% bendruoju nedarbu., 32 proc. Iš jų anksčiau priklausė įmonė arba jie dirbo šeimos versle. Per TERN paramos tarnybą pabėgėliai gauna išsilavinimą ir paramą verslumo ir ekonominėms galimybėms, o tai pasirodė, kaip sėkmingas integracijos į naują bendruomenę modelis.

 

Dirbtuvių metu įvyko ir internetiniai seminarai apie geriausias iniciatyvas DVT5 ir DVT10 srityse:

    

 • Čia galite žiūrėti įrašus:
 • SDG5 – Materahub: https://www.youtube.com/watch?v=LF1BdvyPgZk&t=4S
 • SDG10 Kaleidoscope Futures https://www.youtube.com/watch?v=coRpkgWJQ2Q&t=288s

Įrašuose pateikta informacija apie geriausią praktikas SDG5 ir SDG10 ir jų integraciją į verslo modelius.

Jei turite klausimų konsorciumui, nedvejodami rašykite mums adresu info@idop.hr.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti svetainėje www. socisdg.com arba prisijungti per mūsų” Facebook” paskyrą.

Pranešimą paskelbė: Eugenijus Kaminskis, MB „Homo eminens”

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą