Studijos - Karjera

Siūloma tobulinti švietimo įstaigų vadovų atrankos reglamentavimą

Seimas svarstys Švietimo įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-4906), kuriomis siekiama optimizuoti konkursų švietimo įstaigų vadovų pareigoms tvarką ir terminus, patikslinti pasirengimo švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti reglamentavimą.

Projektu taip pat siekiama mažinti švietimo įstaigos veiklos dokumentavimo apimtis, pakeisti subjektą skiriantį į savivaldybių švietimo įstaigų vadovo pareigas ir atleidžiantį iš jų, įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimą.

Numatoma, kad švietimo įstaigos vadovu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas vadovavimo valstybinei ar savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinimas arba, jeigu asmuo vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų (šuo metu galiojančiame įstatyme ne mažiau kaip 20 metų), jam prilygintas vertinimas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigybės aprašymą tvirtina, švietimo įstaigos vadovą viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia, viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti organizuoja valstybinių švietimo įstaigų – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų atveju – savivaldybės meras.

Siekiant sutrumpinti viešo konkurso švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti procedūras, teikiamu projektu siūloma nustatyti, kad viešas konkursas švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti skelbiamas likus ne 6, o 4 mėnesiams iki švietimo įstaigos vadovo kadencijos pabaigos.

Projektui po pateikimo pritarė 68, prieš balsavo vienas, susilaikė 17 Seimo narių. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti birželio 23 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą