Studijos - Karjera

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija aptarė profesinio orientavimo sistemos įgyvendinimo ir privalomo profesinio orientavimo šalies mokyklose įvedimo klausimus    

2021 m. lapkričio 25 d. pranešimas žiniasklaidai 

Lapkričio 24 d. posėdžiavusi Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija domėjosi profesinio orientavimo sistemos įgyvendinimu.

Švietimo įstatymo 18 straipsnis numato, kad profesinis orientavimas vaikams teikiamas jau nuo pradinių klasių, tačiau Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimų duomenimis, profesinio orientavimo paslaugos Lietuvos mokyklose neužtikrina sklandaus jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką.

Posėdyje dalyvavęs Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas Tomas Pūtys pažymėjo, kad profesinio orientavimo paslaugų teikimas yra fragmentiškas.

„Šalies mokyklose profesinio orientavimo paslaugų įgyvendinimui turime tik 89 etatus, o tokių paslaugų teikimo ar neteikimo pasirinkimas yra pačios mokyklos vadovo rankose“, – kalbėjo T. Pūtys. Pasak jo, to priežastis – teisinio reglamentavimo trūkumas ir aiškios politinės valios bei vieningo paslaugų modelio nebuvimas.

Ministerijos atstovas informavo, kad šiuo metu rengiami visi reikalingi teisės aktai ir nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. planuojama pradėti vykdyti privalomą profesinį orientavimą šalies mokyklose. Tam bus steigiami karjeros specialistų etatai. Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą visose šalies mokyklose,  bus reikalingi 475 karjeros specialistai (vienam specialistui tektų 800 mokinių). Nors profesinis orientavimas nebus bendrojo ugdymo dalis, tačiau vis tiek bus privalomas, panašiai kaip prevencinės programos mokyklose. 

Profesinio orientavimo paslaugos papildomai bus teikiamos steigiamuose Regioniniuose karjeros centruose, kuriuose nuo 2022 m. profesinio veiklinimo, karjeros konsultavimo ir informavimo paslaugos būtų teikiamos mokiniams, niekur nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui bei suaugusiems asmenims. Pradžioje planuojama įsteigti 11 tokių centrų, kur po vienu stogu dirbtų Jaunimo darbo centrų darbuotojai, Užimtumo tarnybos karjeros konsultantai ir karjeros specialistai. Tikimasi, kad Regioniniai karjeros centrai papildys mokyklose teikiamas paslaugas ir sustiprins profesinį orientavimą nacionaliniu mastu.

Reikšmingų sistemos įgyvendinimo rezultatų tikisi ir komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna. „Šie pokyčiai labai reikalingi šalies jaunimui“, – linkėdamas pasiekti užsibrėžtus tikslus pažymėjo politikas.

 

Komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna, tel. (8 5) 239 6698

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėja

Jurgita Petniūnaitė, tel. (8 5) 239 6177

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą