Studijos - Karjera

Seimas patobulino švietimo įstaigų vadovų atrankos reglamentavimą

Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-4906), kuriomis optimizuojama konkursų švietimo įstaigų vadovų pareigoms tvarka ir terminai, patikslintas pasirengimo švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti reglamentavimas.

Priimtais pakeitimais sumažintos švietimo įstaigos veiklos dokumentavimo apimtys, pakeistas subjektas skiriantis į savivaldybių švietimo įstaigų vadovo pareigas ir atleidžiantis iš jų, įgyvendintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimas.

Nustatyta, kad švietimo įstaigos vadovu gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas vadovavimo valstybinei ar savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinimas arba, jeigu asmuo vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo ne mažiau kaip 10 metų (šuo metu galiojančiame įstatyme – ne mažiau kaip 20 metų), jam prilygintas vertinimas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigybės aprašymą tvirtina, švietimo įstaigos vadovą viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia, viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti organizuoja valstybinių švietimo įstaigų – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų atveju – savivaldybės meras.

Siekiant sutrumpinti viešo konkurso švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti procedūras, nustatyta, kad viešas konkursas švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti skelbiamas likus ne 6, o 4 mėnesiams iki švietimo įstaigos vadovo kadencijos pabaigos.

Įstatymas priimtas už balsavus 95 Seimo nariams, nė vienam nebuvus prieš, dviem parlamentarams susilaikius.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą