Studijos - Karjera

Seimas centralizavo priėmimą į švietimo įstaigas

Seimas centralizavo priėmimą į visas švietimo įstaigas. Švietimo įstatyme (projektas Nr. XIIIP-3537(3) įtvirtinta, kad prašymų dėl priėmimo į valstybines ir savivaldybių mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pateikimas, mokinių eilės sudarymas, priimtų mokinių sąrašų patvirtinimas, informacijos apie priėmimą į mokyklą pateikimas, kvietimas pasirašyti mokymo sutartį ir jos pasirašymas, mokinių duomenų tvarkymas bus vykdomi centralizuotai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Kaip Seimo posėdyje sakė viena įstatymo iniciatorių Seimo narė Gintarė Skaistė, elektroninė registracija į darželius ir mokyklas leistų išspręsti vietų trūkumo atskirose vietovėse problemą: „Šis pakeitimas yra tikrai reikalingas ir tai leis tiksliau planuoti ir nustatyti ugdymo vietų poreikį atskirose teritorijose, leis padidinti skaidrumą priimant vaikus į atskiras įstaigas ir leis gerokai efektyviau organizuoti patį švietimo tinklą, planuojant kur ir kokios mokyklos ar darželio reikia. Manau, kad šiandien žengiame didelį žingsnį į visai kitokios kokybės švietimo planavimą ir manau, kad duomenų rinkimas, kurį šios sistemos pagalba turėsime, tikrai padės tiek Lietuvos mokslininkams, tiek Lietuvos sprendimų priėmėjams.“

Pakeitimui pritarė 96, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 7 Seimo nariai. Nauja registracijos tvarka įsigalios 2022 m. sausio 1 d.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą