Gamta ir gyvūnai

Šančių bendruomenė kviečia Kauno savivaldybę dialogui

Balandžio 23 d. 10 val. prie Kauno savivaldybės penkios Šančių seniūnaitės ir Žemųjų Šančių bendruomenės pirmininkė pasirašė kvietimus Kauno savivaldybės atstovams, įdėjo juos į vardinius vokus ir perdavė adresatams – Kauno m. merui Visvaldui Matijošaičiui. Kauno m. savivaldybės tarybos nariams ir Kauno m. savivaldybės administracijai.

 

KVIETIMAS

 BENDRADARBIAUTI TVARIAI TVARKANT ŠANČIŲ NEMUNO PAKRANTĘ

2021 m. balandžio 23 d.

Kaunas

 

Nemuno pakrantė Žemuosiuose Šančiuose yra unikali ir vienintelė vieta Kaune kur istorinis gyvenamasis rajonas yra neatitvertas nuo upės gatve. Tai didžiulę rekreacinę vertę turinti teritorija, kuria gausiai naudojasi miestiečiai ir džiaugiasi laisvu priėjimu prie pakrantės.  

2019 m. lapkričio 19 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T- 516 patvirtintame Kauno miesto darnaus judumo plane įtvirtintos bevariklio transporto skatinimo tendencijos. Tai vystyti ypač aktualu gamtinio karkaso trasose, upių slėnių trasose, parkuose ir skveruose.  

Kauno m. Bendrojo plano aiškinamojo rašto 54 punkte nustatyta prievolė – rengti atskirų miesto dalių išsiskiriančių savitumu (inter alia) urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinius projektus, ir vadovaujantis jais rengti šių teritorijų planavimo dokumentus.

Šiuo metu Žemųjų Šančių bendruomenė, yra pradėjusi įgyvendinti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą „Genius Loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“, kuriame numatyta sukurti Kauno Bendrojo plano aiškinamojo rašto 54 punkte numatytą Šančių pakrantės urbanistinio architektūrinio planavimo idėjinę koncepciją.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatos įpareigoja valdžios institucijas tarnauti žmonėms, o Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje numatyta, jog vietos savivalda pagrįsta bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimu, savivaldybės gyventojų dalyvavimu tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumu, plėtros ir veiklos planingumu, reagavimu į savivaldybės gyventojų nuomonę, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimu bei viešumu.

Visų kauniečių, Tarybos narių ir savivaldos tarnautojų siekis turėtų būti ieškoti kompromisų priiminėjant svarbius gyventojams sprendimus, įtraukti visuomenę į teritorijų planavimo procesą ir strateginių koncepcijų formavimą. Šiuo atveju bendras tikslas turėtų būti sutvarkyti Šančių Nemuno pakrantę taip, kad ji maksimaliai atitiktų visų miestiečių poreikius bei naujausias pasaulines urbanistines bei Žaliojo kurso tendencijas.

Vadovaudamasi išdėstytais teiginiais Žemųjų Šančių bendruomenė siūlo Kauno miesto savivaldybei ieškoti kompromisų dėl Nemuno pakrantės tvaraus sutvarkymo ir kviečia Tarybos narius ir administraciją dialogui. Todėl prašome:

Įvertinti Žemųjų Šančių bendruomenės iniciatyvą dėl kompleksinio planavimo dokumento – Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjinio projekto.

Priimti Žemųjų Šančių bendruomenės siūlymą ištaisyti Bendrojo Plano kolizijas ir pakoreguoti sprendinius dėl Šančių mikrorajono teritorijos tarp Nemuno ir gyvenamosios zonos. Sprendiniai turėtų derėti su Žemųjų Šančių urbanistinio ir architektūrinio formavimo idėjiniu projektu.

Kviečiame gerbiamą merą, tarybos narius ir savivaldybės administraciją balandžio 30 d. 15 val. atvykti į susitikimą su Šančių bendruomenės atstovais, kuris vyks viešoje erdvėje prie rajono ribos ženklo A. Juozapavičiaus prospekte (priešais Juozapavičiaus pr. 116) ir pradėti dialogą dėl tvaraus Nemuno krantinės sutvarkymo.

 

Pagarbiai

Eglė Kanikovienė, Aukštųjų Šančių seniūnaitė

Rita Namikė, Kranto alėjos seniūntaitė

Vilma Ragauskienė, Šlaito seniūnaitė

Audra Fiserienė, Geležinkelio seniūnaitė

Vilma Jūratė Ambrazaitienė, Šančių ąžuolyno seniūnaitė

Vita Gelūnienė, Žemųjų Šančių bendruomenės pirmininkė

 

 

Tai buvo ketvirtoji penktadienio akcija prie Kauno savivaldybės, prieštaraujanti Kauno savivaldybės ketinimui Šančiuose prie upės tiesti Nemuno krantinės gatvę automobiliams ir raginanti Nemuno krantinę tvarkyti tvariai ir įtraukiant bendruomenę į sprendimų priėmimus.

Kontaktas pasiteirauti:

Vita Gelūnienė

Tel. 869993787

Nuotraukų autoriai – Darius Petrulis ir Saulius Pikšrys

 

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą