Technologijų naujienos

RRT: radijo stotis „Sputnik“ gali būti nutildyta transliuojant Lietuvos pasirinktą programą tais pačiais dažniais

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) nustatė, kad nuo balandžio 12 dienos nesukoordinuotu radijo dažniu iš Kaliningrado srities transliuojama radijo programa „Sputnik“, girdima Klaipėdos apskrityje. RRT signalo matavimų duomenimis, transliavimo stotis gali būti įrengta Rusijos teritorijos sausumos dalyje, besiribojančioje su valstybės siena ties Neringa.

„Dėl to balandžio 28 d. raštu kreipėmės į Rusijos ryšių administracijos instituciją, reikalaudami nutraukti elektromagnetinės spinduliuotės šaltinį“, – sako Darius Kuliešius, RRT tarybos pirmininko pavaduotojas.

Apie šią situaciją buvo informuota ir Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU), kurios narėmis yra tiek Rusija, tiek Lietuva.

Transliacijai vykstant ir toliau, dėl šios radijo stoties veiklos RRT taip pat pranešė Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, Kultūros ministerijai, Susisiekimo ministerijai ir Vyriausybei.

„Radijo programų transliavimo reguliavimas nėra RRT kompetencijos sritis. Atsižvelgiant į gaunamus gyventojų pranešimus ir pasisakymus socialiniuose tinkluose, suprantame, kad ši transliacija gali būti siejama su grėsme viešajai tvarkai ir saugumui Lietuvoje. Nemanome, kad pokyčiai iš Rusijos pusės gali įvykti greitai, dėl to atsakingoms institucijoms pasiūlėme nagrinėti transliacijos priėmimo Klaipėdos apskrityje galimybių apribojimo priemones – nusiuntėme joms savo skaičiavimus ir pasiūlėme sprendimą“, – teigia D. Kuliešius.

Pasak jo, įvertinę tokių priemonių poveikį kitoms Lietuvos ir kaimyninių valstybių radijo stotims ir atsižvelgę į RRT atliktų radijo signalų matavimų, elektromagnetinio suderinamumo analizės bei Lietuvos radijo ir televizijos centro pateiktus galimos panaudoti rezervinės infrastruktūros duomenis, RRT ekspertai su atsakingomis institucijomis pasidalijo siūlymais pavesti Lietuvos radijo ir televizijos centrui įgyvendinti pasirinktos radijo programos siuntimą 87,9 MHz radijo dažniu Klaipėdoje ir Nidoje.

„Kaip nepriklausomas reguliuotojas, atsakingas už tinkamą radijo dažnių valstybės resurso panaudojimą, kreipėmės dėl leidimo išdavimo Lietuvos radijo rinkos dalyviams transliuoti radijo signalą tame pačiame dažnyje, kuriame šiuo metu transliuojama radijo stotis „Sputnik“. Technologiškai tai leis išspręsti problemą, nes Lietuvos gyventojai girdės Lietuvos radijo transliuotojo turinį, o ne Rusijos“, – aiškina D. Kuliešius

Įgyvendinimo planas:

  1. LRTK paskelbia konkursą radijo turinio transliavimui tuose pačiuose radijo dažniuose.
  2. Radijo stotis laimėjusi konkursą, pradeda transliuoti Lietuvos reguliavimą atitinkantį turinį.
  3. Jei neatsiras nei vienas rinkos dalyvis, norintis transliuoti radijo signalą tuose radijo dažniuose – institucijos priims sprendimą dėl laikino turinio transliavimo tuose dažniuose, siekiant išvengti neteisėto Rusijos radijo turinio platinimo Lietuvos teritorijoje, tol kol Rusija bus priversta išjungti signalo plitimą, pagal tarptautinės telekomunikacijos sąjungos (ITU) reikalavimus.

Pagal 2023 m. birželio 1 d. Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos radijo ir televizijos centrui RRT pateikė patikslintas skaičiavimų išvadas, efektyviam Rusijos stoties transliacijų priėmimo ribojimui užtikrinti pasiūlytos efektinės spinduliuotės galios Klaipėdos ir Nidos radijo stotyse. 

Pranešimą paskelbė: Rima Aukštuolytė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą