Studijos - Karjera

Profesorius Rimvydas Petrauskas pradeda eiti Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas

Balandžio 1 d., Vilniaus universitetui minint 441-ąjį gimtadienį, profesorius Rimvydas Petrauskas prisiekė universitetui ir oficialiai pradėjo eiti rektoriaus pareigas – vadovauti didžiausiai mokslo ir studijų institucijai Lietuvoje. Naujojo VU vadovo priesaiką universitetui galima buvo stebėti tiesioginės transliacijos metu.

Šiandien prof. R. Petrauskas pasižadėjo rūpintis universiteto klestėjimu, tinkamai jam atstovauti ir garsinti jo vardą Lietuvoje ir pasaulyje. Taip pat sudėtingos mūsų šaliai situacijos kontekste pabrėžė, kad universitetas turėtų prisiimti daugiau atsakomybės ir aktyviai įsitraukti į procesus, vykstančius aplink mus.

„Vilniaus universiteto rektoriaus priesaiką duodu ir pradedu darbą pasauliui, šaliai ir universitetui sunkiu laiku. 441-ąjį gimtadienį pasitinkame netikėto ir sudėtingo iššūkio, kuriam nebuvome pasiruošę, akivaizdoje. Universitetas turi rodyti integralios ir solidarios bendruomenės pavyzdį, taip prisidėdamas įveikiant mūsų visuomenei kilusią problemą“, – kalbėjo rektorius.

Pagrindiniais prioritetais universitete jis sakė laikąs studijų orientavimą į visavertės ir kūrybingos asmenybės ugdymą, mokslo tarpdalykiškumo ir tarptautiškumo plėtojimą, universiteto vaidmens visuomenėje, valstybėje ir pasaulyje stiprinimą.

„Žvelgiant į universiteto vietą globaliame universitetų žemėlapyje, skatinsime plataus masto tarptautinę tinklaveiką ir tarptautines akademines iniciatyvas, kurių tikslas kelti universiteto žinomumą ir reputaciją bei mokslo ir studijų lygį“, – savo siekius vardijo rektorius.

Kalbėdamas apie universiteto vietą visuomenėje ir valstybėje jis akcentavo, kad stiprus ir autoritetą visuomenėje turintis universitetas yra valstybingumo pamatas, keičiantis visuomenę, kuriantis istoriją ir turintis galią valstybėje.

Rektorius universiteto prigimtį mato kaip gilių asmeninių studijų projektą, kurio metu derinamas dalykinio profesinio žinojimo ir analitiškai kritinio mąstymo lavinimas. „Neįmanoma perduoti visų žinių, galima perduoti tik įprotį žinojimo siekti, ugdyti „pamatinį instinktą“ – kelti klausimą ir tirti, atrasti ir perduoti toliau“.

Prof. R. Petrauskas Vilniaus universitete įgijo istorijos bakalauro, magistro ir humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Studijavo ir stažavosi Bazelio, Berlyno, Greifsvaldo ir Krokuvos universitetuose, Vokietijos istorijos institute Varšuvoje, Herderio institute Marburge (Vokietija). Paskelbė monografijų ir straipsnių iš LDK tyrimų srities, yra kelių tarptautinių akademinių organizacijų narys, dešimties mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narys. Jo mokslinių tyrinėjimų kryptis yra XIII–XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinė ir socialinė istorija.

Prof. Rimvydas Petrauskas – VU Istorijos fakulteto profesorius, dekanas (2012–2020), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto prezidentas, Tarptautinės Vokiečių ordino tyrimų istorinės komisijos narys, buvęs Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininkas, Valstybinės lituanistinių tyrimų sklaidos programos pirmininkas, Aukštojo mokslo tarybos narys. Mokslininkas yra apdovanotas Lietuvos mokslo premija (2019), Gedimino ordino Riterio kryžiumi (2018) ir Lenkijos Respublikos ordino Riterio kryžiumi (2019).

Vilniaus universiteto rektorius yra vienasmenis universiteto valdymo organas ir vadovas, kuris kartu su Taryba ir Senatu rūpinasi universiteto autonomijos ir bendruomenės savivaldos užtikrinimu ir universiteto veiklos kokybe, universiteto misijos vykdymu. Pagrindinė rektoriaus užduotis – telkti ir vadovauti konsensuso, sutartinių sprendimų paieškoms, reaguojant į kintančią situaciją.

Vilniaus universiteto rektorių viešo konkurso būdu sausį išrinko Vilniaus universiteto Taryba penkerių metų kadencijai. Prof. Rimvydas Petrauskas yra 86-asis universiteto rektorius.

Pranešimą paskelbė: Liudmila Januškevičienė, Vilniaus universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą