Gamta ir gyvūnai

Pirmasis darbo grupės susitikimas dėl želdynų plotų apskaičiavimo – kviečiame stebėti

Aplinkos ministerija, atsižvelgusi į Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabas ir viešojoje erdvėje kilusias diskusijas dėl Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos, šiandien, rugpjūčio 11 d. 15 val. inicijuoja pirmąjį viešą darbo grupės susitikimą su savivaldybių atstovais, architektais, kraštovaizdžio ir želdynų specialistais  taikymo iššūkiams aptarti ir reikiamiems pakeitimams parengti.

„Su savivaldos atstovais, architektais, želdinimo specialistais, geografais dar kartą peržiūrėsime atskirųjų ir priklausomųjų želdynų apskaičiavimo būdus ir metodikas, jos visiems turi būti vienodai aiškios ir suprantamos. Panagrinėsime, ar nereikia kokių nors papildomų priemonių, ar nereikia keisti dydžių. Visi gyventojai viešai savo savivaldybių svetainėse turi rasti informaciją apie parkų, skverų ir miesto sodų normas, t.y. jų tikslo pasiekimą ir savivaldybių veiksmų planą, jeigu normos nepasiekiamos. Aiškumas, viešumas ir skaidrumas turi būti šioje srityje“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Diskusiją tiesiogiai galima stebėti Aplinkos ministerijos Facebook puslapyje.

2021 m. kovo 23 d. buvo priimtas naujos redakcijos Želdynų įstatymas, kuriame keitėsi atskirųjų želdynų apibrėžtis. Poįstatyminiais teisės aktais 2022 m. gegužės 27 d. padidinta priklausomųjų želdynų, esančių gamtiniame karkase prie gyvenamųjų, visuomeninių pastatų, rekreacinėse ir bendrojo naudojimo teritorijose, plotų norma, taip pat naujai nustatyta priklausomųjų želdynų norma didelių miestų centro zonoje ir senamiesčiuose, t.y. ten, kur dažniausiai mažai galimybių suformuoti atskirus sklypus atskiriesiems želdynams. Taip pat padidinta atskirųjų želdynų plotų norma, tenkanti vienam gyventojui iki 1000 metrų atstumu nuo gyvenamojo kvartalo.

Želdynų įstatyme nustatyti ir įpareigojimai savivaldybėms reguliariai tikrinti ir viešai skelbti duomenis apie želdynų normų įvykdymą.

Pranešimą paskelbė: Aistė Gadliauskaitė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą