Gamta ir gyvūnai

Pirmą kartą išrinktas Orhuso konvencijos specialusis pranešėjas aplinkos gynėjų teisėms užtikrinti

Orhuso konvencijos 3-ajame neeilininiame šalių susitikime praėjusią savaitę išrinktas pirmasis specialusis pranešėjas aplinkos gynėjų klausimais – prancūzas Michel Forst. Šiuos rinkimus valstybės narės įvardijo kaip istorinį momentą, kuris leis Orhuso konvencijos suteiktas aplinkos gynėjų teises užtikrinti efektyviau, veiksmingiau ir greičiau.

Visos susitikime dalyvavusios Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencijos) šalys konsensuso būdu susitarė dėl vieno iš keturių kandidatų – Michel Forst, kuris turi didelę tarptautinę patirtį žmogaus teisių gynimo srityje. Jo kandidatūrą palaikė ir įvairios nevyriausybinės organizacijos. M. Forst 2014-2020 m. buvo JT specialiuoju pranešėju žmogaus teisių gynėjų klausimais.

Specialiojo pranešėjo vaidmuo reaguojant į skundus bus kitoks nei konvencijos Atitikties komiteto, kadangi iš skundo teikėjo, kuris galės būti bet kuris visuomenės narys, konvencijos šalis ar sekretoriatas, nebus reikalaujama išnaudoti visų turimų vidaus teisių gynimo priemonių. Be to, specialusis pranešėjas galės naudoti diplomatinius kanalus, viešai paskelbti pareiškimus arba atkreipti kitų žmogaus teisių institucijų, vyriausybių ir valstybių vadovų dėmesį į šį klausimą.

Konsensusas dėl kandidato buvo rastas Lietuvai reikšmingomis aplinkybėmis – 3-ajam neeiliniam šalių susitikimui pirmininkavo Aplinkos ministerijos Darnaus vystymosi ir strateginių pokyčių grupės vadovas Aurimas Saladžius.

„Džiaugiuosi kartu su visų Orhuso konvencijos šalių atstovais dėl pasiekto konsensuso ir naujo etapo įgyvendinant Orhuso konvenciją. Tikimės, kad greitojo reagavimo mechanizmas reikšmingai prisidės prie visų mūsų bendro tikslo – užtikrinti teisę į sveiką ir švarią aplinką“, – kalbėjo Aurimas Saladžius.

Specialiojo pranešėjo rinkimai buvo vykdomi vadovaujantis Orhuso konvencijos 7-ajame šalių susitikime 2021 m. spalio mėn. priimtu sprendimu dėl greitojo reagavimo mechanizmo, skirto byloms, susijusioms su Konvencijos 3 straipsnio 8 dalimi. Šis sprendimas numato asmenų, besinaudojančių Orhuso konvencijos suteiktomis teisėmis apsaugą nuo baudimo už veiklą, persekiojimo ar varžymo kitais būdais.

Šis sprendimas yra svarbus žingsnis siekiant aplinkosauginės demokratijos pažangos ir padėsiantis užtikrinti visuotinę teisę į švarią, sveiką ir tvarią aplinką, kurią neseniai pripažino JT Žmogaus teisių taryba.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

Parašykite komentarą