Gamta ir gyvūnai

Paviršinio vandens išgavimui ir naudojimui – griežtesni reikalavimai

Trečiadienį Vyriausybė pritarė, kad nuo 2024 m. būtų įteisinta privaloma registracija paviršinį vandenį naudojančių asmenų sąraše išgaunantiems 10 m3  ir daugiau paviršinio vandens per parą iš vieno vandens telkinio. Iš paviršinių ir požeminių vandens telkinių išgaunamo, per hidrotechninius statinius praleidžiamo vandens apskaita taip pat bus privaloma nuo 10 m3. Registruoti vandens išteklių naudojimą turės ir mažosios hidroelektrinės.

Šie Aplinkos ministerijos parengti Vandens ir Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymų pakeitimai leis tausoti ir racionaliai naudoti gamtos išteklius, užtikrinti, kad paviršinio vandens išgavimas ir naudojimas netrikdytų paviršinio vandens telkinio ir su juo susijusių vandens telkinių ar teritorijų hidrologinio režimo, pagerinti vandens telkinių būklę.

Sunaudojamo vandens kiekis apskaičiuojamas per mėnesį išgaunamo  vandens kiekį padalijus iš išgavimo dienų skaičiaus. Paviršinio vandens naudotojų registravimas suteiks galimybę identifikuoti visus paviršinio vandens naudotojus, sunaudojančius 10 m3 per parą ir daugiau vandens. Turint šią informaciją esant poreikiui būtų galima nustatyti aplinkosauginius apribojimus arba papildomas paviršinio telkinio vandens naudojimo sąlygas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų daromas neigiamas poveikis  telkinio, su juo susijusių vandens telkinių ar teritorijų hidrologiniam režimui ir  vandens kokybei.

Registracija neprivaloma, jei sunaudojama mažiau kaip 10 m3 per parą iš vieno paviršinio vandens telkinio, naudojamas vanduo iš dirbtinio nepratekamo paviršinio vandens telkinio, įrengto nuosavame sklype, paviršinio vandens telkinio vanduo naudojamas ekstremalių situacijų metu arba gaisrams gesinti.

Tais atvejais, kai asmeniui išduotas TIPK ar taršos leidimas su specialiąja dalimi ,,Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“, siekiant nedidinti administracinės naštos asmenims, jau naudojantiems paviršinį vandenį ir turintiems leidimus, jei leidime esančių duomenų pakanka registracijai, numatoma, kad juos į paviršinį vandenį naudojančių asmenų registracijos sąrašą įrašys Aplinkos apsaugos agentūra. 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. taip pat nustatoma prievolė mokėti mokestį už sunaudotus gamtos išteklius (paviršinį vandenį) sunaudojant 100 m3 per parą ir daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio.

Paviršinio vandens naudojimo apmokestinimas paskatins tausų vandens naudojimą arba privers ieškoti kitų ekonomiškai palankesnių  sprendimų, pavyzdžiui, mažinti naudojamo vandens kiekį, keisti paviršinio vandens naudojimą sausrų metu požeminio vandens ištekliais arba surenkamu lietaus vandeniu.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. taip pat nustatoma prievolė vandens naudotojams savo lėšomis vykdyti paviršinio ir požeminio vandens naudojimo apskaitą sunaudojant 10 m3 ir daugiau vandens.

Taip pat siūloma pakeisti plaukiojimo paviršiniuose vandens telkiniuose savaeigėmis ir nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis reglamentavimą. Įstatyme numatytais atvejais sprendimus dėl plaukiojimo sąlygų sugriežtinimo savivaldybės teritorijoje esančiuose telkiniuose, dėl plaukiojimo priemonių naudojimo vandens telkiniuose aukšto meistriškumo sporto renginių metu, dėl plūduriuojančiųjų priemonių įrengimo  savivaldybės teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose galės priimti savivaldybių institucijos.

Siekiant atkurti upių vientisumą, numatoma įteisinti prievolę pašalinti iš vandens telkinių užtvankas, užtvankų liekanas, slenksčius ir kitas žmogaus sukurtas kliūtis, jeigu jos neteikia visuomenei naudos, neatlieka vandens paėmimo ir saugojimo, hidroenergetikos funkcijų, nenaudojamos laivybai, žemės ūkiui, elektros gamybai, potvynių prevencijai ir šiuos objektus rekonstruoti neekonomiška. Dėl upėje įrengtos užtvankos ar jos liekanų atsiranda reikšmingi pokyčiai patvenktoje upės dalyje, pablogėja upės ir  jos intakų ekologinė būklė.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. nustatoma pareiga užtvankų savininkams, valdytojams ar naudotojams įrengti užtvankose ar greta jų žuvų pralaidas, numatant 3,5 metų parengiamąjį laikotarpį. Per šį laikotarpį bus rengiamos paramos priemonės iš ES lėšų, Aplinkos apsaugos rėmimo programos, savivaldybių specialiosios aplinkos apsaugos programos lėšų, ieškoma ir kitų finansavimo galimybių.

Siūloma kaip vieną iš galimų finansavimo šaltinių numatyti mokesčio , kurį nuo 2024 m. mokėtų registruoti paviršinio vandens naudotojai už sunaudojamą vandenį, lėšas skirti žuvų pralaidų įrengimo išlaidų padengimui ar daliniam kompensavimui.

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis šiuo metu Lietuvoje 63 proc. upių ir 64 proc. ežerų neatitinka geros būklės kriterijų.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą