Studijos - Karjera

Patobulintas įstatymas sudarys sąlygas valstybės archyvų veiklos plėtrai

Seimas priėmė Kultūros ministerijos parengtas Dokumentų ir archyvų įstatymo pataisas, sukuriančias teisines prielaidas skatinti valstybės archyvų veiklos pažangą ir jų teikiamų paslaugų plėtrą.

Įstatymas papildytas nuostata, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. valstybės archyvai iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių galės perimti saugoti jų registruose ir valstybės informacinėse sistemose esančius duomenis, kurie reikšmingi istoriniams ir kitiems valstybės dokumentinio paveldo tyrimams.

Šalies įstaigose vis dažniau atsisakoma popierinių ar elektroninių dokumentų sudarymo, o istoriškai vertinga dokumentinė informacija valdoma tik elektroninių sistemų priemonėmis. Nesant teisinio pagrindo perimti saugoti šių duomenų istorinių ar kitų tyrimų tikslais, prarandama reikšminga valstybės dokumentinio paveldo dalis. Šios svarbios priežastys ir paskatino reglamentuoti dokumentiniam paveldui istorinių ir kitų tyrimų tikslais reikšmingų duomenų perėmimą iš registrų ir valstybės informacinių sistemų.

Įstatymo pataisomis taip pat išplečiamos valstybės archyvų funkcijos, papildomai įtraukiant kultūrinės edukacijos funkciją. Ši nuostata įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d.

Įstatymo pokyčiai leis ne tik naujai perimamais dokumentais papildyti nacionalinį dokumentų fondą, kurį kaupia ir saugo valstybės archyvai, bet ir dar aktyviau populiarinti valstybės archyvus. Įstatymo pakeitimai leis valstybės archyvams toliau koja kojon žengti su laiku ir, pasitelkus šiuolaikines technologijas, tapti dar labiau prieinamiems visuomenei.

Siekiant užtikrinti didesnį valstybės archyvų teikiamų mokamų paslaugų įkainių nustatymo objektyvumą ir skaidrumą, dalis Kultūros ministerijai nebūdingų funkcijų perduodama Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai. Nustatoma, kad detalų mokamų paslaugų sąrašą ir įkainių apskaičiavimo tvarką tvirtina kultūros ministras, o šių paslaugų įkainius ir jų teikimo tvarką nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras, tokiu būdu aiškiai atskiriant abiejų subjektų kompetencijas. Ši nuostata taip pat įsigalioja nuo 2022 m. liepos 1 d.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą