Gamta ir gyvūnai

Patikslintos įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą taisyklės suteiks daugiau skaidrumo

Šiandien Vyriausybės posėdyje buvo patvirtintos patikslintos Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą taisyklės (toliau – Taisyklės), kurios užtikrins komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos sąnaudų pagrįstumą, šios paslaugos kainodaros skaidrumą ir principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą.

2021 m. pabaigoje Seimui priėmus Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, dalis savivaldybių į rinkliavą ar įmoką trauktinų sąnaudų bus vertinamos ir reguliuojamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT). Įgyvendinant minimas Atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC), atsižvelgdami į reguliuojamos veiklos sąnaudas, rengia ir teikia VERT pirmuosius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos regioninių kainų apskaičiavimo projektus. VERT, įvertinęs RATC projektus nustatys regionines kainas 3 metų laikotarpiui. Į VERT nustatytą regioninę kainą bus įtrauktos sąnaudos, susijusios su komunalinių atliekų apdorojimu, t. y. mišrių atliekų rūšiavimu mechaninio – biologinio ar mechaninio apdorojimo įrenginiuose, atliekų panaudojimu energijos gamybai, netinkamų perdirbti ar kitaip panaudoti tinkamų atliekų šalinimu sąvartyne, biologinių atliekų tvarkymu.

Savivaldybių tarybos tvirtins rinkliavos ar įmokos dydžius gyventojams ir kitiems komunalinių atliekų turėtojams: prie VERT nustatytos regioninės kainos  bus pridėtos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo administravimo, komunalinių atliekų tvarkymo lėšų administravimo ir komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir vežimo paslaugų sąnaudos, kurių dydžio VERT nereguliuos.  

Patikslintose  taisyklėse  detalizuotos savivaldybės sąnaudų, trauktinų į rinkliavą ar įmoką, grupės, taip pat nustatyta, kokios sąnaudos neįtraukiamos apskaičiuojant rinkliavos ar įmokos dydį, kokiais atvejais rinkliava ar įmoka perskaičiuojama ir pan.

Į šias sąnaudas negalės būti įtraukiamos šiukšlių ir bešeimininkių atliekų tvarkymo sąnaudos, gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo ir kitos su gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos, kurias pagal įstatymą turi apmokėti gamintojai ir importuotojai, taip pat ir savivaldybės, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus arba atliekų tvarkytojo mokėtinos netesybos (pavyzdžiui, baudos, delspinigiai).

Vienas iš svarbesnių šių Taisyklių pakeitimų – numatyta galimybė nekilnojamojo turto savininkams, turintiems individualius konteinerius arba kolektyvinius konteinerius, kuomet jais naudotis gali tik to nekilnojamojo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys, pastoviąją rinkliavos ar įmokos dedamąją skaičiuoti pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. Pastatams, naudojamiems galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti ir žemės ūkiui tvarkyti, sandėliavimo paskirties pastatams rinkliava ar įmoka negalės būti skaičiuojama pagal jų bendrą plotą.

Be to, rinkliavos ar įmokos nereikėtų mokėti po daugiabučiais gyvenamaisiais namais esančių lengvųjų automobilių garažų ir automobilių saugyklų savininkams. Iki šiol ši rinkliava ar įmoka nebuvo taikoma tik individualiose valdose esantiems garažams.

Taip pat panaikinta savivaldybių teisė numatyti, kad rinkliava ar įmoka gali būti apmokestinti nekilnojamojo turto objektai, neįtraukti į aplinkos ministro patvirtintą Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašą.

Savivaldybės pradės taikyti patikslintas Taisykles, kai VERT pirmą kartą patvirtins regionines kainas. Su patvirtintomis taisyklėmis galima susipažinti čia.  

Pranešimą paskelbė: Audris Kutrevičius, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą