Namai

Nuo lapkričio 1 d. statybininkai taps atsakingi už subrangovų darbuotojų atlyginimus

Please scroll down for the English version.

Nuo 2021-11-01 įsigalios Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtos Darbo kodekso pataisos, papiktinusios Lietuvos statybininkų asociaciją ir sukėlusios nemažai diskusijų statybos sektoriuje.

Kas keisis? Pataisomis numatoma, jog rangovas subsidiariai atsako už samdyto subrangovo darbo užmokesčio (įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, poilsio ir švenčių dienomis) išmokėjimą darbuotojams, kurie vykdo sutartį. Taigi, įsigaliojus pataisoms, darbuotojas, kuriam darbdavys neišmoka atlyginimo arba šią pareigą vykdo netinkamai, galės kreiptis į darbo ginčų komisiją, o atsakovais patraukti ne tik darbdavį, bet ir rangovą.

Kaip buvo? Iki šiol tokia rangovo subsidiari atsakomybė buvo numatyta tik tuo atveju, kai dirba komandiruotas darbuotojas, o subrangos paslaugas teikia užsienio paslaugų teikėjas. Po 2021-11-01 sudarytoms statybos rangos sutarčių nuostatoms atsakomybė bus taikoma visais atvejais bei visiems darbdaviams, kai atliekami statybos darbai, o darbuotojų darbdavys yra subrangovas savo rangovo atžvilgiu.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Siekiant suvaldyti galimas rizikas, rangovams reikėtų peržiūrėti turimas sutartis, atlikti jose papildymus / pakeitimus, įtvirtinti rangovams papildomas teises (pvz., kontroliuoti atlyginimo, kurį moka subrangovas savo darbuotojams, procesą) ir / ar pareigas subrangovams (pvz., periodiškai teikti rangovui duomenis apie atsiskaitymą su darbuotojais).

Koks tikslas? Nors statytojus atsakomybė už rangovus glumina, tačiau pagrindinė tokio pokyčio priežastis – siekis tinkamai perkelti Europos Sąjungos direktyvą (dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo) ir užtikrinti darbuotojų teisę į skaidrų ir teisingą apmokėjimą už darbą. Taip pat šiuo pokyčiu siekiama skatinti rangovus atidžiau rinktis subrangovus, įvesti papildomus atrankos kriterijus, įvertinti galimas rizikas.

Komentaro autoriai:

Rimantė Valiulienė, PRIMUS teisininkė
rimante.valiuliene@primus.legal

Jonas Platelis, advokatas, PRIMUS asocijuotas partneris
jonas.platelis@primus.legal

ENGLISH VERSION

Contractors will become responsible for the salaries of subcontractor’s employees

From 01-11-2011, the amendments to the Labor Code prepared by the Ministry of Social Security and Labor will enter into force. These amendments have disappointed the Lithuanian Builders’ Association and caused a lot of discussions in the construction sector.

What’s new? The amendments provide that the contractor is subsidiarily liable for the payment of the subcontractor’s wages (including increased pay for overtime, night work, holidays, and public holidays) to the employees performing the contract. After the entry into force of the amendments, if the employer improperly fulfills the obligation to pay wages, the employee will be able to sue both the employer and the contractor to the Labor Dispute Commission.

How was it before? Until now, such subsidiary liability has only been provided only in the case the posted worker is employed and the subcontracting services are provided by a foreign service provider. The provisions of construction contracts concluded after 01-11-2021 will apply in all cases and to all employers when construction work is carried out and the employee’s employer is a subcontractor to his contractor.

What is important? To manage potential risks, contractors should review existing contracts, make additions/amendments to them, establish additional rights for contractors (e.g. control the process of remuneration paid by the subcontractor to their employees) and/or obligations to subcontractors (e.g. periodically provide the contractor with data on a settlement with employees).

What’s the purpose? Although constructors are confused by their responsibility for contractors, the main reason for this change is the need to properly transpose the European Union Directive (on the enforcement of the posting of workers in the framework of the provision of services) and to ensure workers’ right to transparent and fair pay. This change also aims to encourage contractors to choose subcontractors more carefully, introduce additional selection criteria, and assess potential risks.

Pranešimą paskelbė: Eglė Markauskaitė, PRIMUS advokatų kontora

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą