Gamta ir gyvūnai

Nelegaliai įvežtos nuodingos medžiagos bus grąžintos į Lenkiją

2022 m. pabaigoje LR Prokuratūra informavo Aplinkos apsaugos agentūrą apie vykstantį ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto nuodingų medžiagų disponavimo. Buvo nustatyta, kad Iš Lenkijos į Lietuvą IBC konteineriuose buvo atvežta apie 648 tonų nuodingų skystųjų medžiagų.

Aplinkosauginio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad į Lietuvą įvežtos nuodingos medžiagos priskiriamos pavojingoms atliekoms. Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į patikrinimo rezultatus, priėmė sprendimą dėl neteisėto atliekų įvežimo į Lietuvą ir pradėjo atliekų grąžinimo procedūras į kilmės šalį pagal Reglamento 1013/2006 „Dėl atliekų vežimo“ nuostatas.

Aplinkos apsaugos agentūra, kaip kompetentinga tarpvalstybinių atliekų vežimo srities institucija, po ilgo ir sudėtingo bendradarbiavimo proceso, įsitraukus ir padedant Lietuvos ikiteisminio tyrimo institucijoms, pasiekė, kad Lenkijos kompetentinga institucija pripažintų nelegaliai į Lietuvą iš Lenkijos įvežtų atliekų faktą, ir nustatytų pažeidimą padariusius asmenis.

Įvertinus, kad pavojingos atliekos buvo laikomos tam nepritaikytose patalpose, kurios neatitinka aplinkosauginių reikalavimų, glaudžiai bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija, buvo priimtas sprendimas laikinai atliekas pervežti pas atliekų tvarkytoją, turintį teisę priimti tokias atliekas ir laikyti jas aplinkai saugiu būdu. Šiuo metu jau baigiama derinti, kaip šios atliekos bus grąžinamos į Lenkijos Respubliką. Visos su atliekų vežimu ir laikymu susijusios išlaidos taip pat bus pateiktos padengti pažeidėjams.

Lietuva yra ratifikavusi Bazelio konvenciją, kuri nustato pavojingų atliekų tarpvalstybinio judėjimo kontrolės ir aplinkai nekenksmingo jų tvarkymo užtikrinimo sistemą. Šią konvenciją ratifikavusios šalys įsipareigojo įgyvendinti atitinkamas kontrolės priemones.

Šioje konvencijoje numatytos priemonės apima nacionalinių teisės aktų ir kontrolės sistemų, atitinkančių konvencijos gaires, sukūrimą. Šalys turi kompetentingas institucijas, kurios stebi ir kontroliuoja tarpvalstybinį atliekų judėjimą. Konvencijoje pabrėžiama išankstinio sutikimo svarba, o tai reiškia, kad eksportuojančios šalys turi gauti importuojančių šalių sutikimą prieš veždamos pavojingas atliekas į kitą valstybę. Šis procesas užtikrina, kad priimančioji šalis būtų pajėgi saugiai tvarkyti atliekas.

Lietuvos kompetentinga institucija yra Aplinkos apsaugos agentūra, kuri išduoda leidimus tarpvalstybiniams atliekų vežimams ir priima sprendimus dėl tarpvalstybinių atliekų vežimų teisėtumo. Aplinkos apsaugos agentūra vykdo ir ūkio subjektų konsultacijas tarpvalstybinių atliekų vežimų srityje, kurios gali padėti išvengti neteisėtų atliekų vežimų atvejų. Todėl kilus klausimų dėl tarpvalstybinio atliekų vežimo siūloma konsultuotis su Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus specialistais.  

Aplinkos apsaugos įstatyme ir Administracinių nusižengimų kodekse numatytos sankcijos ir baudos už neteisėtą atliekų vežimą, kurių dydis priklauso nuo atliekų rūšies, kiekio ir aplinkai padarytos žalos masto.

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Aplinkos apsaugos agentūra

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą