Studijos - Karjera

Naujovė stojantiesiems: nuo rudens iki 50 proc. VGTU magistrantūros studijų – nuotoliniu būdu

Kelis mėnesius trukusi COVID-19 pandemija pakoregavo įprastinę švietimo sistemos veiklą – visais įmanomais būdais siekta užtikrinti kokybišką studijų proceso organizavimą nuotoliniu būdu. Atsižvelgdamas į esamą situaciją šalyje bei siekdamas sudaryti stojantiesiems daugiau galimybių derinti studijas su įprastine veikla, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) nuo rugsėjo 1 dienos iki 50 procentų nuolatinių magistrantūros studijų apimties organizuos nuotoliniu būdu.

VGTU Studijų prorektorius prof. Romualdas Kliukas pažymi, kad universiteto vienas pagrindinių tikslų – kokybiškos studijos, todėl VGTU nuolat gerina studijų kokybę bei siekia pritraukti motyvuotus, rinkoje ypač reikalingus ateities specialistus. „Nuo šių metų rugsėjo pradžios iki 50 proc. nuolatinių magistrantūros studijų apimties organizavimas nuotoliniu būdu padės stojantiesiems įgyti siekiamą magistro laipsnį, neišvykstant iš darbo vietos bei taupant laiką. Toks mišrus studijų organizavimas suteiks galimybę studentams baigti norimos krypties magistrantūros studijas, derinant su įprastine veikla, todėl neabejoju tokių studijų reikalingumu bei efektyvumu“, – sako R. Kliukas. 

VGTU magistrantūros studijų organizavimas nuotoliniu būdu (iki 50 proc. nuolatinių studijų apimties) sudarys daugiau galimybių studentams derinti studijų procesą su kasdiene veikla – daugiau laiko liks darbui, šeimai, asmeniniams reikalams.

„Daugelis VGTU magistrantų yra dirbantys asmenys. Nors įprastai paskaitos prasideda nuo 16:20 val., ne visada studentai spėja atvykti į paskaitas nuo jų pradžios. Organizuojant dalį paskaitų nuotoliniu būdu, studentai turės geresnes galimybes prie paskaitų prisijungti laiku, jose dalyvauti tiek iš savo darbo vietos, tiek iš namų. Laiką, kuris skiriamas nuvykimui į paskaitas po darbo, studentai galės išnaudoti paskaitų pasiruošimui ar skirti daugiau laiko tobulėjimui profesinėje srityje“, – teigia VGTU Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro direktorė Dovilė Ulinskaitė.

Pasak Stojančiųjų ir informavimo centro direktorės, organizuojant dalį magistrantūros studijų nuotoliniu būdu, svarbus išlieka studijų kokybės klausimas. „Siekiame paruošti gerus magistrus, galinčius kurti ir taikyti inovatyvias idėjas mokslinių tyrimų kontekste, gebančius įvertinti alternatyvius problemų sprendimų variantus ir galimą poveikį aplinkai, gebančius pritaikyti įgytas žinias ir jomis remtis, rengiant naujas priemones, reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms, kultūrinei ir meninei veiklai vykdyti ar naujovėms diegti. Todėl nemažai reikalavimų keliama ir dėstytojams, kaip turi būti paruošta medžiaga. Kita vertus, 50 proc. magistrantūros studijų apimties vyks ir įprastu būdu, tad dėstytojai ir studentai nepraras glaudaus bendravimo, galės diskutuoti ir bendrauti, susitikus su dėstytoju įprastoje paskaitoje“, – pasakoja D. Ulinskaitė.

Nuotoliniu būdu skaitomos paskaitos bus organizuojamos, naudojant informacines komunikacines technologijas ir suteikiant galimybę studijuoti virtualioje aplinkoje. Paskaitos medžiagą dėstytojas studentams pateiks virtualiojoje aplinkoje Moodle, kuri bus prieinama studentams iki atsiskaitymo už studijų dalyką pabaigos. Dėstytojams rekomenduojama taikyti kaupiamojo balo sistemą, suteikiant balus už aktyvumą ne tik per paskaitas, bet ir ruošiantis paskaitoms, pridedant papildomą balą prie galutinio įvertinimo.

Nuotoliniu būdu vykdomų paskaitų vaizdo įrašai nebus daromi, todėl studentai paskaitose turės dalyvauti realiu laiku, kuris nurodytas paskaitų tvarkaraštyje. Tomis dienomis, kai studijos bus vykdomos nuotoliniu būdu, užsiėmimai įprastiniu būdu (universiteto patalpose) nebus vykdomi. Atsižvelgus į studentų poreikius, paskaitos ir pratybos VGTU jau daug metų vyksta nuo 16:20 iki 21:30 val.

Pranešimą paskelbė: Agnė Augustinaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą