Studijos - Karjera

Naujame Kauno universitetų jungtiniame studijų modulyje – unikalių sprendimų paieškos bendruomenių iššūkiams spręsti

Šiandieninė visuomenė – sudėtingų socialinių, ekonominių, aplinkosaugos, sveikatos iššūkių apsuptyje. Jiems spręsti būtinas tarpdisciplininis požiūris ir visų suinteresuotų šalių įsitraukimas. Norėdami atliepti šiuos poreikius, o taip pat prisidėti prie Kauno ir jo regiono iššūkių sprendimo, Kauno universitetų atstovai sutelkė jėgas ir sukūrė tarpdisciplininį jungtinį studijų modulį, kurį studijuoti galės visų universitetų studentai.

Nuo 2024-ųjų pavasario vyksiančiame studijų modulyje „Rytojaus miestai: tarpdisciplininiai globalių iššūkių sprendimai“ (angl. Cities of Tomorrow: Interdisciplinary Approaches to Addressing Global Issues) bus ugdomos sisteminio inovacijų valdymo, įtraukiant ir darnios plėtros principus, kompetencijos. Taip pat bus lavinami kūrybiško problemų sprendimo, kritinio mąstymo ir efektyvaus bendravimo įgūdžiai.

„Tikimės, kad studijų modulis, integruojantis keturių Kauno universitetų kompetencijas, lavins studentų holistinį požiūrį į socialines, ekonomines, sveikatos ir aplinkosaugos problemas, su kuriomis susiduria regionas, bei motyvuos besimokančiuosius aktyviai spręsti Kauno bendruomenės iššūkius“, – teigia Kauno technologijos universiteto (KTU) Studijų departamento direktorė dr. Kristina Ukvalbergienė.

Idėja kurti tokį studijų modelį kilo įgyvendinant išskirtinę KTU, Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU), Lietuvos sporto (LSU) ir Vytauto Didžiojo (VDU) universitetų iniciatyvą „Akademinis Kaunas“.

„Akademinis Kaunas“ – tai unikalus, Lietuvoje analogų neturintis projektas, kuriuo siekiama suteikti studentams plačiausias galimybes studijuoti ir vystyti Kauno, kaip akademinio miesto, identitetą.  

Dirbs tarpdisciplininėse komandose

Naujas keturių Kauno universitetų įgyvendinamas 6 kreditų studijų modulis skirtas 2–4 kurso bakalauro ir vientisųjų studijų visų studijų programų visų studijų krypčių studentams.

Mokymosi procese bus taikoma kontaktinė ir nuotolinė mokymosi formos. Studentų mokymasis vyks taikant inovatyvius didaktikos metodus ir multisensorinį mokymąsi viešose erdvėse. Planuojama, kad kontaktiniai užsiėmimai jau kitų metų pavasario semestre vyks ne tik modulį įgyvendinančių universitetų erdvėse, bet ir įvairiose Kauno vietose, pavyzdžiui, parkuose, muziejuose.

Numatoma, kad studentai dirbs tarpdisciplininėse komandose kartu su tarpuniversitetine dėstytojų grupe, taip pat į procesą įtraukiant ir visas suinteresuotąsias puses. Mokymosi metu, sprendžiant Kauno bendruomenių iššūkius, studentai bus skatinami imtis lyderystės, komunikuoti su skirtingomis suinteresuotomis pusėmis įvairiose projektų įgyvendinimo etapuose.

Galimybė įgyti skirtingų asmeninių ir profesinių kompetencijų

Tikimasi, kad skirtingų universitetų ir studijų programų studentai, baigę modulį „Rytojaus miestai: tarpdisciplininiai globalių iššūkių sprendimai“, įgis analitinių ir sprendimų priėmimo, komandinio darbo, sisteminio inovacijų kūrimo ir sprendimų priėmimo kompetencijas, gebės identifikuoti ir savarankiškai spręsti tarpdisciplininius iššūkius, prisiimdami atsakomybę už jų įgyvendinimą.

Studentai turėtų gebėti efektyviai veikti komandoje įvairiuose vaidmenyse, įskaitant lyderio, taikyti atsakingos inovacijų plėtros principus, sistemiškai vystyti tokias inovacijas ir jas diegti praktikoje, dalintis jau įgyta patirtimi.

„Tai gera proga ne tik ugdytis, bet ir surasti bendraminčių, burti naujas kūrybines grupeles ateities projektams. Labai tikimės būti naudingi savo miesto ir rajono vystymui, sprendžiant realius ir aktualius klausimus“, – sako LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis.

Tarpuniversitetiniai moduliai sulaukė teigiamų vertinimų

KTU, LSMU, LSU ir VDU jau praėjusiais mokslo metais siūlė studentams studijuoti pirmosios ir antrosios pakopų tarpuniversitetinius rudens ir pavasario semestrų modulius kituose Kauno universitetuose. Tokia studijų forma leidžia besimokantiesiems laisvai rinktis dominančius dalykus kituose Kauno universitetuose, net jei tos disciplinos tiesiogiai nesusijusios su studijų programa.

Universitetai studentams siūlo įgyti aktualių kompetencijų: pavyzdžiui, kitų kalbų, komunikacijos, psichologijos, pilietinės visuomenės, inovacijų, sveikatos, fizinio aktyvumo, mitybos ir kitų. Naujos žinios padeda praplėsti jau turimas žinias, įgūdžius, suteikia papildomų karjeros perspektyvų.

Didžioji dauguma studentų, dalyvavusių praėjusiais mokslo metais vykdytų modulių vertinimo apklausoje, išreiškė palankią nuomonę apie studijuotą modulį. Ypač teigiamai studentai vertino galimybę studijuoti su kitų universitetų studentais, susipažinti su kita mokymosi aplinka, jiems patiko įdomi ir aktuali studijų medžiaga, taikomi įvairesni studijų metodai, motyvuojantys dėstytojai.

Išklausiusiems tokį pasirenkamąjį studijų modulį studentų rezultatai gali būti įskaitomi universitetų studijų reglamentuose nustatyta tvarka. Šiemet registracija į studijų modulius, vykdomus 2023-2024 mokslo metais, jau pasibaigusi.

Planuojama, kad kita registracija į studijų modulius prasidės 2024 m. pavasario semestre. Ji, kaip ir ankstesniais kartais, vyks internetu. Paprastai registracija tęsiasi iki studentų vasaros atostogų pradžios.

Pranešimą paskelbė: Mantas Lapinskas, Kauno technologijos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą