Studijos - Karjera

Nacionalinė žemės tarnyba ragina matininkus ir geodezininkus tobulinti kvalifikaciją

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), vykdydama matininkų ir geodezininkų veiklos ir kvalifikacijos kėlimo priežiūrą, atkreipia pastarųjų dėmesį, kad vengdami kelti kvalifikaciją jie gali prarasti savo pažymėjimus. Dėl vengimo tobulinti kvalifikaciją ir kitų priežasčių praėjusiais metais 105 asmenims buvo panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimai (102 – dėl nekeltos kvalifikacijos, 3 – dėl kitų priežasčių), 72 asmenims panaikinti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimai (71 – dėl nekeltos kvalifikacijos ir 1 – dėl kitų priežasčių).

Taip pat, atsižvelgiant į fizinių ir juridinių asmenų pranešimus (skundus), 2018 metais Nacionalinės žemės tarnybos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti septyniuose posėdžiuose buvo vertinta 11 matininkų ir 1 geodezininko veikla, 7 matininkams ir 1 geodezininkui už netinkamą veiklą  skirti įspėjimai, 3 matininkams – sustabdytas kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas, 1 matininkui – panaikintas kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas.

Vidutiniškai per metus pageidaujančių laikyti egzaminus ir gauti kvalifikacijos pažymėjimus yra apie 200 potencialių matininkų ir maždaug toks pat skaičius geodezininkų. 2018 metais NŽT surengė dešimt matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos egzaminų. Matininko kvalifikacijos egzaminą laikė 116 asmenys, iš kurių egzaminą sėkmingai išlaikė 59 asmenų (50 proc.), geodezininko kvalifikacijos egzaminą laikė 129 asmenų, iš kurių egzaminą sėkmingai išlaikė 74 asmenys (57 proc.).

2018 metais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymų nuostatomis, NŽT išdavė 97 naujus matininko ir 109 geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus. Šiuo metu iš viso Lietuvoje 2076 asmenys turi galiojančius matininko kvalifikacijos pažymėjimus ir 1446 asmenys – galiojančius geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus.

 

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą