Studijos - Karjera

MRU patvirtino 2021-2023 metų darnios veiklos strategiją

Mykolo Romerio universitetas (MRU) sekdamas pažangiausių pasaulio universitetų pavyzdžiu patvirtino 2020-23 metų darnios veiklos strategiją. Darnumo standartais paremti pokyčiai MRU bus diegiami šešiose skirtingose srityse: bendruomenės įsitraukimo, studijų, mokslinių tyrimų, darnaus vartojimo ir atliekų tvarkymo, infrastruktūros ir kraštovaizdžio, sveikatingumo, socialinės paramos. Kiekvienoje srityje įvardinti rodikliai, pagal kuriuos planuojama vertinti darnios veiklos pokyčius ir rezultatus.

Pasak MRU rektorės, profesorės Ingos Žalėnienės, universitetai visais laikais buvo socialinių pokyčių ir inovacijų inkubatoriai, skatinantys visuomenę judėti į priekį. „Patvirtinus šią strategiją universiteto bendruomenė įsivardino konkrečius artimiausių metų tikslus ir sieks nuosekliai ir kryptingai diegti darnios veiklos standartus: tapti „žaliu“ universitetu, įgyvendinant pokyčius socialinėje, ekonominėje ir aplinkosauginėje srityse, palaipsniui integruojant darnumo elementus į kasdieninę studijų, mokslo ir poveikio visuomenei veiklą, savo pavyzdžiu prisidedant prie klimato kaitos iššūkių sprendimo, skatins kurti darnios visuomenės kultūrą, propaguoti darnų gyvenimo būdą ir telkti bendruomenės kūrybinį potencialą darnios pažangos tikslų įgyvendinimui“, – sako MRU rektorė.

Universiteto darnios veiklos strategijos tikslai ir rodikliai suformuluoti vadovaujantis Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke, ES ir nacionalinėmis darnaus vystymosi strategijų nuostatomis, LR Vyriausybės programoje, Nacionalinėje pažangos strategijoje įtvirtintais prioritetais, atsižvelgta ir į tarptautines universitetų darnumo reitingavimo sistemų metodologijas.

Tarp universiteto užsibrėžtų pokyčių rodiklių – skirti ir kasmet didinti biudžetą darnumo principais grindžiamoms veikloms (nuo 112 000 Eur 2021 metais, iki 132 000 Eur – 2023-aisiais), dalyvauti tarptautiniuose darnios veiklos reitinguose, programose ir projektuose, didinti darnumo klausimams skirtų mokslinių tyrimų finansavimo dalį nuo bendro mokslinių tyrimų skaičiaus, taip pat – stipendijų užsienio studentams iš besivystančių valstybių skaičių, taikyti universitete išmaniojo pastato sistemas, įrengti elektromobilių įkrovos prieigas ir daugelis kitų.

Vienas naujausių universiteto darnios plėtros projektų – ant MRU Studentų namų stogų Vilniaus Didlaukio gatvėje jau artimiausiu metu bus sumontuotos dvi saulės energijos jėgainės, kurios gamins elektros energiją universiteto Studentų namams. Planuojama, kad jėgainės pirmaisiais metais pagamins apie dešimtadalį MRU Studentų namams reikalingo elektros kiekio. Saulės jėgainių įrengimo projekto vertė siekia daugiau kaip 60 000 Eur, tikimasi, kad investicijos atsipirks per maždaug 3 metus.

Mykolo Romerio universitetas – didžiausias ir toks vienintelis specializuotas socialinių mokslų universitetas Lietuvoje. Ryškiausi studijų ir mokslo komponentai –  teisė, visuomenės saugumas ir viešasis valdymas. Universitetas turi pajėgius ir reikšmingus edukologijos, ekonomikos, humanitarinių mokslų, komunikacijos, politikos, psichologijos, sociologijos, vadybos branduolius. Universitete studijuoja apie 7500 studentų ir klausytojų.

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Mykolo Romerio universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą