Namai

Mokyklos ir verslo sinergija: kodėl geras partneris Marijampolės profesinio rengimo centrui yra geriau už valstybės paramą

Marijampolės profesinio rengimo centras – vienintelė Marijampolės regiono profesinio mokymo įstaiga (Marijampolės PRC), atitinkanti ir jaučianti vietos darbo rinkos pokyčius. Darbdavių poreikius tikslinga derinti su mokinių lūkesčiais, suteikiant jiems tokių kompetencijų, kurios būtinos šiandieninei darbo rinkai. Mokymas, kaip sako Marijampolės PRC direktorius Gražvydas Juodišius, „turi kvėpuoti rytojaus oru“.

Marijampolės PRC veikia 6 skyriai: Gimnazijos, Paslaugų, Statybos ir mechanikos, Vilkaviškio, Kudirkos Naumiesčio ir Pataisos namų bei du sektoriniai praktinio mokymo centrai – Melioracijos (kelių statybos-remonto) transporto darbuotojų ir Žemės ūkio technologijų. Įstaigoje rengiami įvairių profesijų mokiniai, tarp kurių – architektūros ir statybos sričių specialistai: apdailininkai, dažytojai-tinkuotojai, dažytojo-tinkuotojo padėjėjai, kelininkai, melioratoriai, staliai bei staliai-dailidės.

Išmintingiausios investicijos – į mokslą ir žmones

Turimi Marijampolės PRC duomenys rodo, kad minėtų specialistų paklausa ir pasiūla Marijampolės regione yra subalansuota, tad Marijampolės PRC gali tikėtis inovatyvių sprendimų mokinių paieškai vykdyti. Marijampolės PRC rengiami specialistai paklausūs ne tik Marijampolės, bet ir aplinkiniuose regionuose. Ypač vertinami profesionaliai rengiami kelininkai, melioratoriai ir apdailininkai, kurie lengvai randa darbą, dar besimokydami antrame ar trečiame kurse. Šiuo atveju ypač patrauklus profesinis mokymas pameistrystės forma.

Melioracijos (kelių statybos-remonto) transporto darbuotojų sektorinis praktinio mokymo centras aprūpintas modernia įranga, todėl atsiveria galimybės kurti naujas profesinio mokymo paslaugas. Tokiu būdu profesinio mokymo sistema tampa lankstesnė ir palankesnė visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi.

„Kelių statybos ir melioracijos sektorinis praktinio mokymo centras atnaujinamas modernia technika, kuriai įvaldyti reikia specifinių žinių. Todėl Marijampolės PRC mokytojams daugėja iššūkių, kaip kokybiškai parengti specialistus, kurie galėtų dirbti su šiuolaikine modernia technika, – sako G.Juodišius. – Visada laikausi nuostatos, kad pačios išmintingiausios investicijos yra į mokslą ir žmones, todėl stengiamės, kad Marijampolės PRC darbuotojai ir mokiniai nuolatos dalyvautų įvairiuose projektuose. Vienas tokių, vykdomų šiuo metu, yra Erasmus+ profesinio mokymo mobilumo projektas, kurį įgyvendinant sudaryta galimybė mokytojams, mokiniams, administracijos darbuotojams stažuotis Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Danijoje, Italijoje, Latvijoje ir kt.“

Marijampolės PRC bendruomenė nuolatos lankosi regiono įmonėse. Vyksta dialogai su darbdaviais, kurių pastebėjimai padeda tobulėti. Toks sinerginis veikimas – užsienio patirtys, bendrystė su darbdaviais, darbo rinkos „pulso jutimas“ – užtikrina sąlygas rengti konkurencingus, darbo rinkoje paklausius specialistus.

Didelį dėmesį Marijampolės PRC skiria verslumo pagrindams suprasti. Skatinant verslumą, šiame procese dalyvauja ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir regiono bendrojo ugdymo mokymo įstaigos ir darbdaviai.

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai ne tik išmokomi amato, bet ir įdarbinami

Pasak direktoriaus G.Juodišiaus, Marijampolės PRC svarbi ir jautri mokymo programa – dažytojų, tinkuotojų padėjėjai. Šios profesijos mokosi specialiųjų ugdymosi poreikių turinys mokiniai. Per pastaruosius trejus metus į šią sritį investuota daug žmogiškųjų ir vadybos išteklių.

Darbdaviai atsargiai vertina galimybę įdarbinti socialiai jautrios grupės žmones. Tačiau, pradėjus įdarbinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius socialiai atsakingose įmonėse, iš karto sulaukta pasisekimo.

„Darbas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams suteikia galimybę integruotis į visuomenę, gauti atlyginimą ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Todėl džiaugiuosi tokiomis įmonėmis, kaip „Vidara“, „Kegisa“ ir daugeliu smulkesnių įmonių, atvėrusių duris mūsų dažytojo, tinkuotojo mokymo programų mokiniams. Supratingas, patikimas verslo partneris yra geriau už bet kokią valstybės paramą“, – sako G.Juodišius.

Įrankiai sukurti, reikia tik mokėti jais naudotis

Pažangiausiems Marijampolės PRC mokiniams skiriamos savivaldybių vardinės stipendijos, kurias įsteigė Marijampolės ir Vilkaviškio savivaldybės. Toks savivaldos dėmesys, G.Juodišiaus pastebėjimu, yra vienas iš būdų, skatinantis mokinius likti dirbti Marijampolės regione.

Motyvuojant mokinius, reikšmingas vaidmuo tenka įmonėms: jos suteikia paramos, organizuojant Marijampolės PRC renginius. Vienas tokių – Sektoriniame melioracijos (kelių statybos-remonto) transporto darbuotojų praktinio mokymo centre kartu su Lietuvos melioracijos įmonių asociacija organizuojamas ekskavatorių valdymo profesinio meistriškumo konkursas, kuriame dalyvauja profesionalai ir mokiniai. Šio konkurso prizinis fondas per pastaruosius trejus metus reikšmingai padidėjo.

Kasmet didėja ir priimamų į Marijampolės PRC mokinių skaičius. Prieš ketverius metus įstaigoje mokėsi 1250 mokinių, o šiuo metu besimokančiųjų skaičius siekia 1900.

Pasak Marijampolės PRC direktoriaus G.Juodišiaus, Lietuvoje sukurta profesinio mokymo sistema leidžia mokymo įstaigoms dirbti efektyviai, pačioms koreguojant mokymo programas ir planuojant plėtrą. Tik mokyklos bendruomenės gebėjimas pasinaudoti šios sistemos teikiamais privalumais yra įstaigos veiklos efektyvumo ir sėkmės garantas. 

Marijampolės PRC nuotr. 

Pranešimą paskelbė: Lida Lapkienė, MB „Redakcija plius”

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą