Studijos - Karjera

Mokslininkai: reikia peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius kriminalinę žvalgybą

Mokslininkai rekomenduoja nustatyti aiškesnį kriminalinės žvalgybos duomenų ir kriminalinės žvalgybos informacijos santykį.

Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkas dr. Petras Tarasevičius savo mokslo straipsnyje analizavo kriminalinės žvalgybos informacijos sampratą ir jos interpretavimo problemas. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad pakeitus žvalgybos institucijų bei kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos teisinį reguliavimą sąvoka ,,operatyvinė informacija“ buvo ne tik pakeista sąvoka ,,kriminalinės žvalgybos informacija“, tačiau taip pat buvo susiaurintas šios sąvokos turinys.

„Ši sąvoka, pagal Lietuvos nacionalinį reguliavimą, žvalgybos doktriną bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos propaguojamą žvalgybos informacija pagrįstą policinės veiklos modelį, interpretuojama skirtingai“ – konstatuoja savo darbe mokslininkas P.Tarasevičius.

Straipsnio išvadose jis pažymi, jog pavyzdinė Europos kriminalinės žvalgybos koncepcija bei tam tikri šios veiklos organizavimo principai skiriasi nuo šios veiklos organizavimo ir koncepcijos Lietuvoje. Tai yra svarbu formuojant kriminalinės žvalgybos strategiją ir numatant šios veiklos teisinio reguliavimo tobulinimo perspektyvas.

„Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos kvietimas adaptuoti bei įgyvendinti žvalgybos informacija pagrįstą policinės veiklos modelį nacionaliniu mastu yra rimtas argumentas peržiūrėti teisės aktų nuostatas, siekiant nustatyti aiškesnį kriminalinės žvalgybos metu surinktų bei užfiksuotų duomenų ir kriminalinės žvalgybos informacijos santykį,“ – mokslo straipsnio išvadose skelbia mokslininkas.

Visą straipsnio tekstą galima rasti LTI leidinyje „Teisės problemos“ http://teise.org/wp-content/uploads/2018/08/Tarasevicius-2018_2-96.pdf

Pranešimą paskelbė: Ineta Stravinskaitė – Janavičienė, Lietuvos teisės institutas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą