Gamta ir gyvūnai

Ministras K. Navickas: nesąžiningai gauti išmokų už pievų priežiūrą nebepavyks

Pastaruoju metu į ministeriją ir ministrą Kęstutį Navicką kreipiasi ne vienas ūkininkas, pranešdamas apie vis dar pasitaikančius pievų mulčiavimo atvejus. Praėjusią savaitę gautas pranešimas apie numulčiuotą pievą Molėtų rajone. Beje, pernai toje pačioje vietoje pieva taip pat buvo mulčiuota. Į minimą vietą nuvykęs ministras įsitikino, kad skundas pagrįstas – žolė ir vėl buvo susmulkinta ir paskleista.

„Draudimas mulčiuoti žolę buvo priimtas ne tik dėl aplinkos ir geros agrarinės būklės reikalavimų – nupjauta, palikta žolė trukdo kitiems augalams, gyvūnijai, bet ir dėl realia žemės ūkio veikla neužsiimančiųjų piktnaudžiavimo, siekiant gauti išmokų, beje, taip dalį jų mažinant ūkininkams.

Akivaizdu, kad vis dar yra bandančių apeiti ministerijos sprendimus. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) įpareigota atidžiau tikrinti galimus pažeidimus. O ūkininkus ir kitus, pastebėjusius galimus piktnaudžiavimus, raginu kreiptis NMA ir Žemės ūkio ministerijos pasitikėjimo linijomis“, – sako ministras K. Navickas.

Primename, kad nuo 2021-ųjų pretenduojantys į tiesiogines išmokas už pievų priežiūrą, privalo atsisakyti žolės mulčiavimo, t.y., kai susmulkinta žolė tiesiog paskleidžiama. Pagal įsigaliojusį reikalavimą nupjauta žolė turi būti sugrėbta į kūgius arba supresuota, išvežta ar palikta lauke. Nustačius pažeidimus, išmokų mokėjimas nutraukiamas.

Žolę smulkinti leidžiama tik tam tikrais atvejais ir tam tikrame deklaruojamame plote

Žolės susmulkinimas visame turimų pievų plote leidžiamas pareiškėjams, laikantiems ne mažiau kaip 0,3 sutartinio gyvulio (SG) pievos hektarui. Laikantiems mažiau nei 0,3 SG pievos hektarui, susmulkinimas leidžiamas padengtiems SG (1 SGV padengia 3,33 ha) pievų plotams arba šių pievų plotų sumai, siekiančiai 10 procentų pareiškėjo visų deklaruotų plotų sumos.

Žolę smulkinti gali ir mažiau kaip 5 bičių šeimas registravusieji – plotuose, padengtuose bičių šeimomis (1 bičių šeima padengia 0,59 ha).

Taip pat žolės smulkinimas leidžiamas palaukėse (pievose, kurios deklaruojamos kaip palaukės) bei sodų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose yra pieva.

Kiti reikalavimai:

  • Priemonės ,,Natura 2000“ pievų plotuose žolės susmulkinimas leidžiamas pareiškėjams, laikantiems ne mažiau kaip 0,5 sutartinio gyvulio (SG) pievos hektarui.
  • Vykdydant veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius” žolės susmulkinimas ganytuose plotuose leidžiamas pareiškėjams laikantiems ne mažiau kaip 0,5 sutartinio gyvulio (SG) pievos hektarui.
  • Vykdant veiklą ,,Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ nušienautos ir nenuganytos žolės likučių susmulkinimas draudžiamas, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG (vertinamas visų deklaruojamų pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų.
  • Vykdant veiklą „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ nušienautos ir nenuganytos žolės likučių smulkinimas ir paskleidimas draudžiamas, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.
  • Vykdant veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ nuėmus derlių, privalo sutvarkyti įsipareigotame plote šiaudus, gali juos susmulkinti ir paskleisti dirvos paviršiuje.
  • Vykdant veiklą ,,Melioracijos griovių šlaitų priežiūra” sudaroma galimybė nušienautą susmulkintą žolę paskleisti ant melioracijos griovio šlaito, tačiau mažėja išmokos suma.
  • Vykdant veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ nušienautos ir nenuganytos žolės likučių smulkinimas ir paskleidimas draudžiamas, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.

Kur kreiptis, jei įtariate pažeidimus?

Apie įtarimus, kad žolė mulčiuojama didesniame nei leidžiama plote, galite pranešti NMA „Pasitikėjimo linijos“ telefonu – (8 5) 260 7901 arba paspaudus NMA svetainėje esančią nuorodą

Taip pat ŽŪM „Pasitikėjimo linijos“ telefonu  8 5 239 1333. Pranešimą taip pat galima pateikti ir elektroniniu paštu adresu pasitikejimolinija@zum.lt.

.

Pranešimą paskelbė: Danguolė Starkuvienė, LR Žemės ūkio ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą