Studijos - Karjera

Minime Karaimų metus: karaimų kultūros savybės turi ypatingos vertės bendrame Lietuvos kultūros kontekste

Įpusėjus Lietuvos karaimų metams, gegužės 20 dieną Valdovų rūmuose rengiamas iškilmingas Karaimų metų minėjimas. Šiemet sukanka 625 metai , kai karaimai Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto pakviesti įsikūrė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.

Pagrindinė šio renginio mintis – atkreipti dėmesį į svarbiausias karaimų kultūros savybes, taip suteikiant karaimams ir jų unikaliam palikimui vilties ir paskatinimo išlikti. Simboliška, kad renginio data sutampa su gegužės 21 d. minima Tautinių bendrijų diena. Abi progos bus darniai paminėtos valstybės ir vyriausybės atstovų bei tautinių bendrijų būryje.

Lietuvos karaimų bendruomenės etninis ir konfesinis unikalumas turi ypatingą vertę bendrame Lietuvos kultūros kontekste. Tik Lietuvoje  – ir daugiau niekur pasaulyje – vartojama karaimų kalba, priklausanti tiurkų kalbų kipčiakų kalbų šeimai, vyksta pamaldos kenesose karaimų kalba, yra išlikęs folkloras, laikomasi šeimos apeigų bei papročių. 

Pasak dr. Vidos Montvydaitės, Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės direktorės, „karaimai yra integrali Lietuvos istorijos ir Lietuvos kultūros dalis. Tokia jie buvo visus 625 metus, kiek ši bendruomenė šiose žemėse gyvena. Karaimų apsigyvenimas Lietuvos žemėse XIV a. pabaigoje buvo sąlygotas daugelio Lietuvos plėtimosi priežasčių, ir visos jos buvo pozityvios. Įvairių tautų sugyvenimas buvo ir tebėra Lietuvos stiprybė per visus tuos amžius“.

„Karaimai, tarnaudami Lietuvos didiesiems kunigaikščiams, atliko įvairias svarbias valstybei, šiai žemei funkcijas – buvo pilių ir valdovų sargybiniai, dirbo vertėjais, didikų dvaruose žinomi keli garsūs karaimai daktarai“, – pabrėžia dr. Karina Firkavičiūtė, Lietuvos karaimų kultūros bendrijos pirmininkė.

„Per XX a. atsivėrė naujos galimybės – nemažai karaimų tapo mokslininkais tiurkologais, pradėjo Vilniaus universitete orientalistikos studijas. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, karaimai aktyviai prisideda vystant, statant, auginant, kuriant modernią Lietuvos valstybę. Keli karaimai – ryškūs Lietuvos diplomatai, vyriausybės nariai, yra mokslininkų, menininkų, pedagogų, medikų, verslininkų, aktorių“, – sako K. Firkavičiūtė.

 Per pirmąjį 2022-ųjų pusmetį jau parengta per 20 specialiai karaimams skirtų laidų Lietuvos žiniasklaidoje, įvyko įvairių susitikimų su karaimais, gegužės 19 d. Vilniaus universitete rengiama tarptautinė mokslinė konferencija apie karaimų kalbą, eksponuotos kelios parodos – karaimikos Vrublevskių bibliotekoje ir karaimų istorijos Trakų viešojoje bibliotekoje, baigiamas Statistikos departamento tyrimas apie karaimų tautą Lietuvoje,  išleisti keli metų kalendoriai. Antroje metų pusėje dar laukia ryškūs bendruomenės renginiai, unikalūs koncertai, parodos.

 Švenčiant bendruomenės gyvenimo Lietuvoje 625 metų jubiliejų, Lietuvos Respublikos Seimas 2022-uosius Lietuvoje paskelbė Karaimų metais. Renginį kartu su karaimų bendruomene organizuoja ir remia Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Vyriausybės. Renginio partneris – Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai.

Lietuvos karaimų kultūros bendrija

Tel.  pasiteirauti 8 687 71091

Pranešimą paskelbė: Sigita Nemeikaitė , Trakų rajono savivaldybės administracija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą