Studijos - Karjera

Mažoji akademija kviečia ieškoti atsakymų į klausimus apie krikščionybę

Mąstančiam, atsakingam žmogui natūralu kelti klausimus ir ieškoti į juos atsakymų. Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu, kviečia į neformalias studijas visus, norinčius susiformuoti savarankišką, rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Organizatoriai teigia, kad tokios studijos padės dalyviams protui prieinamomis priemonėmis pasverti savo tikėjimą – visus „už“ ir „prieš“, – ar tiesiog „persikrauti“, praturtinti save, iš naujo įprasminti savo veikimą bažnytinėje ir gal net profesinėje srityje.

Šį rudenį nuo spalio siūlomos studijos šiose srityse: Krikščionybės pagrindai, Dykumos Tėvų dvasingumas, Socialinis Bažnyčios mokymas kasdieniam mūsų gyvenimui, LDK katalikiškos dailės apžvalga, nyris į Šventojo Rašto tekstą ir dar daugiau. Šių metų rudens semestre vyks 7 akademiniai paskaitų ar seminarų ciklai ir dvejos dvasinės pratybos.

Srautinės paskaitos vyks per nuotolinio mokymo ar bendravimo programą Zoom, dėl to klausytojai gali dalyvauti iš visos Lietuvos ar net iš užsienio. Kursų aprašymai ir registracija vyksta iki spalio vidurio arba kol yra laisvų vietų tinklalapyje www.lkma.lt Mažosios akademijos skyrelyje.

 Mažosios akademijos tikslas – platesniam visuomenės sluoksniui suteikti rimtų, patikimų ir gyvai pateikiamų žinių apie svarbiausius tikėjimo klausimus, Bažnyčią, Šventąjį Raštą, krikščionybės istoriją, aktualiąją dabartį, krikščionišką meną, išpažinimų skirtumus.

Rudens semestro kursų tvarkaraštis

 

            Nuotoliniai kursai (Zoom programa)

Krikščionybės pagrindai

Pirmadieniais, spalio 4 d. – gruodžio 16 d., sausio 20 d. – gegužės 4 d., 18.30 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Įvairūs dėstytojai

Dykumos Tėvų dvasingumas

Antradieniais, spalio 5 d. – gruodžio 14 d. (lapkričio 2 d. paskaitos nebus), 19 val., nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Dėstytojas kun. Mindaugas Malinauskas SJ

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) katalikiškoji dailė ir architektūra: istorija ir paveldas

Trečiadieniais, spalio 6 d. – gruodžio 8 d., 18.30, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Dėstytojos: dr. Rasa Butvilaitė, dr. Dalia Klajumienė, dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Tojana Račiūnaitė, dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, dr. Jolita Liškevičienė, dr. Rima Valinčiūtė-Varnė, dr. Rūta Birutė Vitkauskienė, dr. Gabija Surdokaitė-Vitienė, dr. Liepa Griciūtė-Šverebienė

Tyla ir klausymasis Šv. Rašte

Ketvirtadieniais, spalio 7–28 d., 18.30, prisijungiant nuotoliniu būdu per Zoom programą. Dėstyt. ses. Emanuēla Linda Ceple

Socialinis Bažnyčios mokymas kasdieniam gyvenimui

Ketvirtadieniais, lapkričio 4 d. – gruodžio 2 d., 19.00, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Dėstytoja dr. Irena Eglė Laumenskaitė

Dvasinės pratybos „Eik į savo kambarėlį“, pirmadieniais, spalio 11 d. – 2022 m. gegužė, 17.00, nuotoliniu būdu prisijungiant per Zoom programą. Palydi ses. Rima Malickaitė CC

            Kursai LKMA Auloje (Pilies g. 8, Vilnius, dalyviams reikia GP)

Knygų klubas

Trečią mėnesio antradienį, 18.30, LKMA Aula (dalyviams reikia GP). Dėstytoja dr. Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė

Bibliodrama

Šeštadienį, lapkričio 20 d., 11–18 val. (su pietų pertrauka), LKMA Aula (dalyviams reikia GP). Dėstyt. Joana Narvidė, asistentas Justinas Narvidas

Mažosios pratybos. Jaunimui iki 35 metų, antradieniais, spalio 5 d. – sausio 18 d., 17.00, LKMA Aula (dalyviams reikia GP), palydi ses. Rima Malickaitė CC

Pranešimą paskelbė: Živilė Peluritienė, Vilniaus arkivyskupija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą