Studijos - Karjera

Maitinimo paslaugų ugdymo įstaigose sutarčių vykdymo pažeidimai. Rekomendacijos naudingos visoms ugdymo įstaigoms

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai š. m. II ir III ketvirtį atliko maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo ir paslaugų kokybės vertinimus penkiose Lietuvos ugdymo įstaigose. Nors tikrintos ugdymo įstaigos skirtingose savivaldybėse:  Vilniaus, Panevėžio, Tauragės, Šalčininkų, Anykščių, o vertintos sutartys sudarytos su skirtingais tiekėjais, visais atvejais nustatyta pažeidimų, pavyzdžiui: nepatiektas sutartyje nustatytas komercinių patiekalų kiekis, neįdiegta elektroninė maitinimo užsakymų ir atsiskaitymų sistema (EMUAS), nepateiktas sutarties vykdymo užtikrinimas ir pan. Trims ugdymo įstaigoms (Anykščiuose, Panevėžyje ir Vilniuje) rekomenduota nutraukti sutarčių vykdymą.

VPT specialistai atkreipia pirkimo vykdytojų dėmesį, jog formuojant užsakymą VšĮ CPO LT kataloge, perkančiosios organizacijos turi atsakingai įsivertinti laisvai pasirenkamų komercinių patiekalų poreikį ir nustatyti jų kiekį bei nurodyti sutartyje. Tiekėjas įsipareigoja tiekti būtent nurodytą kiekį laisvai pasirenkamų komercinių patiekalų, ir šio punkto turi būti laikomasi. Taip pat turi būti nustatyta aiški tvarka, pagal kurią būtų žinoma, kas turi teisę įsigyti minėtus patiekalus, kaip tiekėjas turi atsiskaityti perkančiajai organizacijai už tinkamą pareigos patiekti šiuos patiekalus vykdymą, kaip vykdoma parduotų patiekalų apskaita.

VPT vertinimo praktika rodo, kad itin svarbus teisingas užsakymų suformavimas. Formuojant užsakymą VšĮ CPO LT kataloge, perkančiosios organizacijos turi atsakingai įsivertinti, ar reikalinga įdiegti elektroninę maitinimo užsakymų ir atsiskaitymų sistemą (EMUAS). Pažymėtina, kad galimybė už paslaugas (maisto patiekalus) atsiskaityti kitais, nei grynieji pinigai, būdais (pvz., bankine kortele, elektroniniais mokinio pažymėjimais) neturi būti savaime tapatinama ir prilyginama EMUAS. Galimybę už paslaugas atsiskaityti alternatyviomis apmokėjimo priemonėmis suteikia ir, pavyzdžiui, bankinių kortelių skaitytuvai. Tačiau tai nėra EMUAS (maitinimo užsakymų agregavimo portalas), leidžianti ne tik atsiskaityti už paslaugas ne grynaisiais, bet ir: surinkti agregavimo portale maitinimo užsakymus bei konsoliduotą informaciją gamybai ir pristatymui; paskelbti kiekvienos savaitės meniu; suformuoti užsakymą ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad detalesnis EMUAS kriterijaus aprašymas yra pateikiamas VšĮ CPO LT dinaminės pirkimų sistemos pirkimo dokumentų C dalies 3 priedo priede „Elektroninės maitinimo užsakymų ir atsiskaitymų sistemos aprašymas“.

Rekomenduojama perkančiosioms organizacijoms formuojant užsakymą VšĮ CPO LT kataloge atsakingai įvertinti, kokia mokinių aptarnavimo forma ir kokioms mokinių amžiaus grupėms yra reikalinga. Derėtų atkreipti dėmesį, jog aptarnavimo forma „savitarna“ (arba kitaip „švediškas stalas“) gali būti sunkiai pritaikoma jaunesnio amžiaus vaikams.

Visais atvejais formuojant užsakymą ir kilus neaiškumų dėl pirkimo dokumentų (sutarties) sąlygų turinio, perkančioji organizacija turėtų kreiptis į VšĮ CPO LT dėl paaiškinimų.

Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjo pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas yra tokio dydžio, koks nustatytas pirkimo dokumentuose (pirkimo sutartyje). Perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu privalo stebėti tiekėjo pateikto sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą, o šiam einant į pabaigą, kreiptis į tiekėją dėl termino pratęsimo arba naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo. Pažymėtina, kad pasirašant pirkimo sutartį negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose nustatytos būsimos sutarties sąlygos. Tokios rūšies ir tokio dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimas, koks buvo numatytas pirkimo dokumentuose, turi būti nustatytas ir sudarytoje sutartyje.

Dar viena aktuali VPT specialistų rekomendacija – dėl tiekėjo darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio medianos kriterijų. Perkančioji organizacija turi kontroliuoti, kad tiekėjas mokėtų ne mažesnį darbo užmokestį nei numatyta jo pasiūlyme, ir kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA), kad būtų galima patikrinti tiekėjo ugdymo įstaigai deklaruojamus duomenis apie darbo užmokestį.

VPT atkreipia dėmesį, jog perkančiosios organizacijos turi užtikrinti tinkamą sutarties vykdymo priežiūrą, reikalaujant iš tiekėjo pilnai ir tinkamai vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą pritaikyti tiekėjui sutartyje numatytas netesybas ar pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, o tiekėjui nepašalinus paslaugų teikimo trūkumų, nutraukti sutartį ir, esant poreikiui, organizuoti naują pirkimą.

„Raginame perkančiąsias organizacijas skirti didesnį dėmesį sudarytų sutarčių sąlygų tinkamam išpildymui, atsakingiau vykdyti jų kontrolę. Tikimės, kad atlikti vertinimai ir pateiktos išvados bei rekomendacijos paskatins ugdymo įstaigas papildomai įsivertinti savo sudarytų sutarčių turinį ir padės išvengti analogiškų klaidų“, – sako VPT direktoriaus pavaduotojas Ramutis Prišmantas.

Informacijos apie pažeidimus ugdymo įstaigose, kurie įvardinti VPT vertinimo išvadose galima rasti ČIA , žiūrėti II ketvirtį (eilės Nr. 21) ir III ketvirtį (eilės Nr. 1-4) (pateiktos rekomendacijos dėl sutarčių nutraukimo ir (ar) pažeidimų pašalinimo).

Dėl informacijos paslaugų kokybės vertinimo klausimais galima kreiptis į VMVT atstovę Aistę Prielgauskaitę tel. +370 616 71713

Dėl informacijos pirkimo sutarčių vertinimo klausimais galima kreiptis į VPT direktoriaus pavaduotoją Ramutį Prišmantą tel. +370 683 05620

Pranešimą paskelbė: Evelina Butkutė – Lazdauskienė, Viešųjų pirkimų tarnyba

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą