Studijos - Karjera

LSMU atsakymas žiniasklaidai dėl nurašytų periodinių leidinių

Lapkričio 9 d. žiniasklaidoje pasirodė informacija dėl Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) utilizuoti išvežamų periodinių leidinių (užsienyje išleistų to meto medicininių laikraščių ir žurnalų rinkinių).

Informuojame, kad tai yra seni, suskaitmeninti periodiniai leidiniai, prieinami  el. žurnalų archyvuose. Leidiniai šiuo metu neatitinka higienos normų, yra supeliję ir nėra tinkami naudoti.

Patiksliname, kad viešojoje erdvėje periodiniai leidiniai klaidingai įvardijami knygomis. Taip pat paneigiame neteisingą informaciją, kad Universitetas supainiojo leidinius.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kreipėsi į didžiąsias šalies bibliotekas su siūlymu perimti trūkstamus periodinius leidinius – jie jau yra atrinkti ir bus perduoti bibliotekoms.

Nurašyti atrinktus periodinius leidinius įvertino Universiteto specialistai, taip pat LSMU kreipėsi į Kultūros ministeriją su prašymu leisti nurašyti senus ir pelėsio sugadintus užsienio šalių periodinius leidinius. LR kultūros ministras rugsėjo 14 d. pasirašė įsakymą Nr. ĮV-759, leidžiantį nurašyti leidinius pagal pridedamą sąrašą ir remiantis Senų, retų ir ypač vertingų dokumentų fondo formavimo, saugojimo ir naudojimo nuostatų, patvirtintų kultūros ministro 2016-11-24 d. įsakymu Nr. ĮV-908 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6c34cfb0b23511e6aae49c0b9525cbbb).

Pranešimą paskelbė: Tautvydas Bulvičius, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą