Gamta ir gyvūnai

Kviečiame teikti pasiūlymus Gyvūnų gerovės metams paminėti

Seimui 2022 m. paskelbus Gyvūnų gerovės metais, Aplinkos ministerija kviečia visuomenę, socialinius partnerius, verslą pasidalinti idėjomis, kaip juos paminėti. Pasiūlymų laukiame iki rugpjūčio 20 d. elektroniniu paštu info@am.lt. Atrinktos priemonės bus įtrauktos į Gyvūnų gerovės metų minėjimo programą.

„Aš norėčiau, kad kiekvieni metai būtų gyvūnų gerovės, nes dėmesio šiai sričiai stokojama tiek iš valstybės, tiek iš piliečių. Juk, pripažinkim, kad dar požiūris į gyvį kaip į daiktą, nuosavybę, kažkokį madingą atributą, pelno nešėją labai gajus“, – pastebi aplinkos ministro patarėjas, žinomas gamtos fotografas ir zoologas Marius Čepulis.

Pasiūlymus gali teikti valstybinės ir privačios institucijos, mokslo ir švietimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, žiniasklaida – televizijos, radijas, spauda, interneto portalai, ir visi kiti, kuriems rūpi gyvūnų gerovė. Siūlomos tik tokios priemonės, kurias institucija ar organizacija gali įgyvendinti iš savo lėšų. Be to, reikia nurodyti, kurį 2022 m. ketvirtį jos planuojamos.

Sprendimą paskelbti 2022 m. Gyvūnų gerovės metais Seimas priėmė atsižvelgęs į tai, kad pastaraisiais metais buvo atskleisti ir paviešinti didelio masto žiauraus elgesio su gyvūnais atvejai, išaiškintos nelegalios veisyklos, gyvūnų teisių pažeidimai namų ūkiuose ir privačiuose zoologijos soduose, siekdamas šviesti visuomenę apie gyvūnų gerovės svarbą ir kurti Lietuvoje gyvūnų gerovei palankią aplinką.

Be to,  Lietuva, įstojusi į Europos Sąjungą, ratifikavo konvenciją dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, kuri tapo pamatu gyvūnų gerovės teisiniam reglamentavimui mūsų šalyje.

Praėjusių metų pabaigoje pagausėjus veterinarijos tarnybos pareigūnų ir visuomeninių organizacijų pranešimų apie gyvūnų kankinimus nelegaliose veisyklose, Seime registruotos kelios iniciatyvos dėl atsakomybės už žiaurų elgesį su gyvūnais griežtinimo.

Pavasario sesijoje priimtos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo  pataisos, kurios numato, kad naminiai gyvūnai – katės, šunys ir šeškai turės būti ženklinami ir registruojami, o gyvūnų veisimas, nesilaikant teisės aktų reikalavimų, bus laikomas žiauriu elgesiu su jais ir užtrauks bausmes.

Pranešimą paskelbė: Giedrė Budvytienė, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą