Studijos - Karjera

Konferencijoje mokslininkai ir mokytojai kartu ieškos būdų, kaip kurti aplinkai draugišką mokyklą

Ketvirtąjį veiklos sezoną pradedanti darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa „Darni mokykla“, tarptautiniuose apdovanojimuose „Swedish Business Awards 2015“ pripažinta geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva kviečia šalies švietimo įstaigų bei savivaldos atstovus į įvadinę konferenciją, skirtą darnios mokyklos kūrimo aktualijoms ir problemoms.

Renginys vyks rugsėjo 21 d., penktadienį, 10.00–15.20 val. Birštono Kurhauze, (B. Sruogos g. 2, Birštonas).  Dalyvavimas nemokamas. Renginio organizatorius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Konferencija organizuojama siekiant įkvėpti ir įgalinti ugdymo įstaigas inicijuoti pokyčius, susijusius su darnaus vystymosi principų diegimu bei jų taikymu pedagoginėje, socialinėje bei aplinkosaugos srityse, taip pat pristatyti ketvirtąjį veiklos sezoną pradedančią programą „Darni mokykla“.

Daug dėmesio konferencijoje skiriama į pozityvius pokyčius orientuotoms kompetencijoms, apimančioms darniam vystymuisi palankias visuomenės  vertybines nuostatas ir bendruosius gebėjimus – kritinį ir kūrybinį mąstymą, tikrovės reiškinių analizę, pokyčių planavimą, bendradarbiavimą – įveiklinant įvairių dalykų žinias, numatant bei pagrindžiant veiklos daugialypes pasekmes bendruomenei ir aplinkai. Apie jas konferencijos dalyviams savo pranešime kalbės Nacionalinės UNESCO komisijos narė ekspertė Laima Galkutė.

„Į pozityvius pokyčius orientuotos (transformuojamosios) kompetencijos ypač svarbios profesinei karjerai, aktyviam pilietinės visuomenės kūrimui ir asmeninei saviraiškai, jos aktualios visoms amžiaus grupėms – nuo vaikų darželio iki senjorų. Dėl to Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų švietimo dokumentuose bendrosios kompetencijos vadinamos mokymosi visa gyvenimą kompetencijomis. Jų raiška skirtinga priklausomai nuo amžiaus ir išsilavinimo pakopos, ugdomos ir formalaus, ir neformalaus švietimo priemonėmis“ – pastebi Laima Galkutė.

Apie renginio programą:

Konferencijos dalyvius pasveikins Gražvydas Kazakevičius, Lietuvos švietimo ir mokslo viceministras.

Pirmojoje, pedagoginės srities temoms skirtoje dalyje, skirtoje svarbiausioms darnaus vystymosi kompetencijoms, pranešimus skaitys Vilija Targamadzė, VU profesorė habilituota daktarė bei Švietimo ateities forumo prezidentė ir Laima Galkutė, Nacionalinės UNESCO komisijos narė ekspertė.

Antrojoje, socialinės ir organizacinės srities temoms skirtoje dalyje, apie demokratiją mokyklos bendruomenėje kalbės Karolina Rekštytė, Lietuvos moksleivių sąjungos atstovė, o dr. Alvydas Punis, UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partneris, savo pranešime nagrinės į rezultatus orientuotą valdymą ir personalo paruošimą pokyčiams.

Aplinkosaugos temoms skirtoje trečiojoje konferencijos dalyje praktinius darnaus vystymosi ir aplinkosauginių projektų pavyzdžius pristatys jų vykdytojai- programoje dalyvavusių mokyklų mokytojai.

Ketvirtoji ir paskutinė konferencijos dalis skirta programos „Darni mokykla“ naujojo etapo pristatymui.  LVJC projektų vadovė Jolanta Markevičienė kalbės apie mokytojų fizinę ir psichologinę sveikatą darnios mokyklos kontekste  – kodėl ir kaip ja reikia rūpintis. Lina Blaževičiūtė, programos „Darni mokykla“ vadovė, pristatys programos IV sezono naujoves.

Pranešimą paskelbė: Jūratė Janavičienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą