Studijos - Karjera

Konferencija apie socialinius ryšius keičiančias technologijas

Balandžio 4 d. Mykolo Romerio universitete (MRU) vyko tarptautinė konferencija „Klestintis gyvenimas, susvetimėjimas ir dirbtinis intelektas“. Konferencijos pranešėjai diskutavo apie dirbtinio intelekto (DI) ir automatizacijos plėtros įtaką visuomenės socialiniams ryšiams.

Konferencijos pranešėjai pateikė garsiausių antikos (Aristotelio), XIX a. ir XX a. veikalų analizę, įvertindami technologijų įtaką visuomenėms. Išryškėjo trys požiūriai: optimistinis, pesimistinis ir technologijos transformacijos. Konferencijos dalyviai ypač įsitraukė į technologinio optimizmo kritikų išsakytų argumentų analizę. Vieną iš tokių akcentavo Vilniaus universiteto ir MRU dr. Egidijus Mardosas, savo pranešime paminėdamas, kad kapitalizmu grįstos sistemos yra pavojingos, nes jos pačios save palaiko, o to pavyzdžiu galėtų būti klimato krizė, kurią sukuria, o vėliau sprendžia technologinis pasaulis.

MRU prof. dr. A. Bielskis akcentavo, kad šiuolaikinei, į automatizaciją nukreiptai rinkai, nelieka „nesusvetimėjusio“ darbo.

„Kapitalizmas, automatizuodamas žmogaus darbą, palaiko žmonių susvetimėjimą. Žmogaus inciatyva pakeičiama mašininiu DI mokymusi, kurio tikslas informacijos generavimas ir analizė. Tačiau einant šiuo keliu visiškai arba dalinai eliminuojamas žmogaus gebėjimas apmąstyti globalius strateginius tikslus, tarkim kur link ateityje kreipti tą patį DI.

„Laimė yra ramiai apmąstyti savo sprendimus“, – konferencijos metu nevienareikšmes mintis kėlė prof. dr. A. Bielskis.

Konferencijoje dalyvavo MRU prof. dr. Andrius Bielskis, MRU ir Vilniaus universiteto dr. Egidijus Mardosas, Vaidotas Valantiejus (Vilniaus kolegija ir Vilnius University), ir svečiai iš užsienio – Anthony Burns (University of Nottingham, MRU), Jeff Noonan (University of Windsor), Kelvin Knight ir Joe Simpson (London Metropolitan University), Ruth Groff (Saint Louis University).

Konferencijos pranešimai bus publikuoti kolektyvinėje monografijoje „Technologijos, DI ir žmogaus klestėjimas: automatizavimas ir susvetimėjimas skaitmeninio kapitalizmo amžiuje“ (angl. : „Technology, AI and Human Flourishing: Automation and Alienation in the Age of Digital Capitalism”).

Konferencijos organizatorius MRU Aristoteliškų studijų ir kritinės teorijos (ASKT) centras. Ji užbaigia Prof. Andriaus Bielskio vadovaujamą projektą „Žmogiškas klestėjimas ir nesusvetimėjęs darbas automatizacijos eroje“, kuris buvo finansuotas Lietuvos mokslo tarybos.

Pranešimą paskelbė: Lina Gorbačiovienė, Mykolo Romerio universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą