Studijos - Karjera

Kokios naujovės laukia būsimų pedagogikos studentų VDU

„Tai prasmingas darbas!“ Tokį argumentą pirmiausiai išgirstame iš tų, kurie pasirinko tapti mokytojais. Taip pat priduriama, jog tai sudėtinga ir nuolatinio tobulėjimo reikalaujanti profesija.

Atsižvelgdamas į mokytojų trūkumą Lietuvos mokyklose ir siekdamas atliepti būsimų pedagogų poreikius, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) siekia įgyvendinti šiuos sprendimus: skirti tikslines iki 300 eurų stipendijas stojantiesiems, kurti modernią mokslo ir studijų infrastruktūrą, užtikrinti visapusį išsilavinimą, skatinti vienerių metų studijas pažangiausiose švietimo srityje užsienio šalyse, vykdyti Mentorystės programą absolventams ir plėsti sutarčių su mokyklomis, kuriose naujieji pedagogai galės atlikti praktiką ir įsidarbinti, sąrašą.

Mokytojų rengimo modelis parengtas su Lietuvos ir užsienio ekspertais

Po integracijos duris atvėrusi VDU Švietimo akademija, didžiausias pedagogikos centras Lietuvoje, rengia mokytojus visiems švietimo lygmenims. Tarp svarbiausių akademijos veiklos akcentų – studentams suteikiamas platus visapusis išsilavinimas, dėmesys daugiakalbystei, tarptautiškumui ir verslumo ugdymui. Laisvas, kūrybiškas, lanksčiai prisitaikantis prie sparčiai kintančių jaunosios kartos poreikių, gebantis sieti tradicijas su naujovėmis, – toks mokytojas, baigęs VDU Švietimo akademiją, įsilies į Lietuvos mokyklas ir kitas švietimo įstaigas.

Švietimo akademija nuo pat pradžių akcentavo, kad būsimiems mokytojams turi būti suteikiamas išsilavinimas, atitinkantis šiuolaikinius mokytojų ir mokinių poreikius. Todėl mokytojų rengimo modelį drauge rengė Lietuvos, JAV, Suomijos, Estijos, Austrijos, Šveicarijos ir kitų šalių ekspertai. Kita vertus, nuolat aktyviai bendradarbiaujama su nacionaliniais partneriais – 80 Lietuvos mokyklų ir 60 savivaldybių, kalbamasi su tėvų bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kultūros įstaigomis, plėtojama partnerystė su verslu, siekiant įtraukti būsimus mokytojus į realias veiklas jau studijų metu.

Pasak akademijos kanclerės prof. Vilijos Salienės, čia rengiami skaitmeniškai kompetentingi mokytojai, skatinamas pedagoginių inovacijų kūrimas, akcentuojama įtrauktis ir ugdymo poreikių įvairovė, taikomi inovatyvūs ugdymo ir mokymosi metodai. Remiantis Harvardo studijų modeliu ir pasaulinėmis tendencijomis, čia pedagogai įgyja ne tik dalyko išmanymui reikalingas žinias, bet ir platesnes kompetencijas, kurias itin patogu tobulinti laisvųjų menų (lot. artes liberales) principais besiremiančiame universitete.

„VDU Švietimo akademija savo gretose subūrė geriausius Lietuvos, Suomijos, Vokietijos specialistus ir imasi misijos savo studentams suteikti visas XXI amžiaus pedagogų kompetencijas, mokomo dalyko išmanymą ir platų, visapusišką išsilavinimą, ugdant užsienio kalbų, technologijų, verslumo, medijų ir informacinio raštingumo, kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir kitus gebėjimus“, – pasakoja kanclerė.

Galimybė tapti dviejų dalykų mokytoju iš karto

Po šiemet įvykusios integracijos, VDU tapo plačiausios aprėpties universitetu Lietuvoje – tai būsimiems pedagogams leidžia semtis žinių iš įvairiausių sričių ekspertų: pavyzdžiui, būsimi biologijos mokytojai gali konsultuotis su aplinkotyrininkais, biotechnologais, agronomais, naudotis įvairiomis laboratorijomis, mokslinėmis duomenų bazėmis.

Viena svarbiausių naujovių, kuri buvo pristatyta jau pernai, – Mokomojo dalyko pedagogikos studijų programa, kuri leidžia studentams patiems rinktis ir derinti studijas taip, kad jas baigę jie galėtų tapti dviejų ar daugiau dalykų mokytojais. Studentai pradžioje renkasi vieną iš keturių krypčių: STEAM (gamtos, fizinių ir technologijos mokslų), kalbų ugdymo, socialinio ugdymo arba meninio ugdymo. Tuomet kiekvienoje kryptyje atsiveria laisvė derinti, jungti skirtingų sričių dalykus, leisiančius vėliau tapti kelių skirtingų dalykų mokytojais.

Studentai metus studijuos užsienio universitete

„Visose akademijos programose netrūksta dėmesio tarptautiškumui – platus VDU tarptautinių partnerių tinklas iš 62 užsienio šalių leidžia būsimiems pedagogams metams vykti studijuoti į pažangiausias švietimo srityje šalis: Suomiją, Pietų Korėją ir kitur. Savo ruožtu gausų Lietuvos edukologų ratą VDU gretose papildo mokslininkai iš Harvardo, Turku, Lozanos, Tartu ir kitų universitetų, kurie ne tik skaito paskaitas, bet ir prisideda prie studijų programų rengimo“, – paaiškina prof. V. Salienė.

Tarptautinė dimensija atsispindi visose VDU Švietimo akademijos institutų – Edukologijos tyrimų, Mokytojų rengimo ir Profesinio tobulėjimo – veiklose. Pavyzdžiui, Edukologijos tyrimų institute aktyviai dirba apie 100 mokslininkų, užimančių beveik 40 mokslo darbuotojų etatų. Šį etatų skaičių planuojama didinti iki 60-ies: skelbiami atviri tarptautiniai mokslininkų konkursai.

Profesinio tobulėjimo institute organizuojami įvairūs kvalifikacijos kėlimo kursai mokytojams, modulio studijos, suteikiančios galimybę jau dirbantiems pedagogams įgyti teisę mokyti kito mokomojo dalyko.

Kaip ir visiems universiteto studentams, būsimiems pedagogams sudaromos ne tik kokybiškos studijų sąlygos, bet ir siekiama sukurti atvirą aplinką, kuri būtų palanki kiekvieno savirealizacijai. Pavyzdžiui, šalia specialybinių dalykų studijuojantys gali įgyti ir kitų sričių pagrindus, taip pat – rinktis iš net 30 užsienio kalbų kursų, nepriklausomai nuo studijų programos.

Ugdymo programų studentams tai itin naudinga – pavyzdžiui, taip užtikrinant, kad pradinių klasių mokytojas pats galėtų vesti ir vienos užsienio kalbos pamokas arba mokymo procese integruotų verslumo pagrindus, vaizduotės lavinimo pratimus. Gebėjimas į problemą žvelgti tarsi iš paukščio skrydžio svarbus ne tik būsimiems mokytojams, bet ir moksleiviams, kurie taip dažnai turi idėjų ir svajonių, kurias nori realizuoti. Šiame etape mokytojai yra kuratoriai, kurie gali paskatinti, motyvuoti ir suteikti papildomų žinių siekiant įgyvendinti sumanymus.

Nauja infrastruktūra šiuolaikiniams mokytojams

Akademijoje rengiami skaitmeniškai kompetentingi mokytojai: ne tik įvaldę informacines technologijas, tačiau ir išmanantys įvairias sritis – nuo robotikos iki dirbtinio intelekto. Taip pat, remiantis partnerio Turku universiteto patirtimi, technologijos aktyviai taikomos ir pačiame mokyme. Pavyzdžiui, VDU siūlo unikalias, tarpkryptines nuotolines bakalauro studijas: švietimo ir informacinių technologijų programą, kurią baigusiems suteikiamas andragogikos ir taikomosios informatikos bakalauro diplomas.

Pasak Švietimo akademijos kanclerės, universitete siekiama užtikrinti inovatyvią studijų ir tyrimų aplinką, sudaryti sąlygas, prilygstančias geriausiems pasaulio pavyzdžiams. „Šiuo metu rekonstruojamas Pedagogų rengimo centras, kuriame numatomos atnaujintos, multifunkcinės auditorijos, taip pat planuojamas Šiuolaikinių didaktikų centras, kuriame veiks trys laboratorijos, skirtos STEAM, didaktikai ir įtraukiajam ugdymui. Pastarojoje įrengsime multisensorinį kambarį – modernią erdvę, pritaikytą pojūčių edukacijai ir skirtą mokytojų rengimui bei profesiniam tobulėjimui“, – pristato prof. V. Salienė. Šiai mokslo ir studijų infrastruktūrai yra skirta beveik 10 mln. ES struktūrinių fondų lėšų.

Universiteto įsipareigojimai būsimiems pedagogams

Siekiant efektyvaus pedagogų rengimo ir pripažįstant, jog mokytojo profesijai Lietuva privalo skirti išskirtinį dėmesį, VDU ieško galimybių, kad ugdymo krypties studentams būtų skirtos papildomos stipendijos, siekiančios 300 eurų per mėnesį. Materialinė parama paskatintų jaunus žmones rinktis sunkią, bet labai prasmingą profesiją.

Vytauto Didžiojo universitetas suvokia savo atsakomybę dėl pedagogų rengimo, todėl įsipareigoja lydėti absolventus ir po studijų: šiuo metu VDU yra sudaręs kelias dešimtis sutarčių su mokyklomis, kuriose naujieji pedagogai galės atlikti praktiką ir įsidarbinti. Pagal Švietimo akademijoje įdiegtą Mokytojų mentorystės programą, universitetas absolventams ne mažiau kaip trejus metus po studijų teiks visokeriopą pagalbą, konsultavimo, profesinio tobulėjimo paslaugas, taip pat – vykdys pedagogų rengimo, absolventų įsidarbinamumo, profesinio augimo ir tobulėjimo stebėseną.

Platus ugdymo programų spektras

VDU Švietimo akademija naujiems studentams parengė šias ugdymo krypties bakalauro studijų programas: Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas ir Mokomojo dalyko pedagogika, kurią sudaro trys specializacijos kryptys: kalbų ugdymas (anglų ir kita užsienio kalba, lietuvių kalba ir literatūra, lenkų kalba ir literatūra), meninis ugdymas (muzika, dailė, šokis, teatras ir kinas), socialinis ugdymas (geografija ir istorija) ir STEAM (matematika, informatika, biologija, chemija, fizika, technologijos). Be šių programų, stojantieji galės rinktis Švietimo ir informacinių technologijų, Religijos pedagogikos studijų programas.

Sutarta, jog studijų programa „Lenkų kalba ir literatūra“ bus vykdoma tik Vilniuje. Kitų programų (Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos ir ankstyvojo užsienio kalbos mokymo, Mokomojo dalyko pedagogikos kalbų ugdymo krypties, meninio ugdymo, taip pat geografijos, istorijos ir biologijos pedagogikos) studentai galės studijuoti tiek Kaune, tiek Vilniuje.

Pranešimą paskelbė: Martynas Gedvila, Vytauto Didžiojo universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą