Laisvalaikis

Kokią istoriją apie Vasario 16-ąją pasakoja pašto ženklai?

Šiandien minima viena svarbiausių Lietuvos švenčių – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 1918 m. vasario 16-ąją Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas tapo pagrindu tautos laisvei. Šis svarbus įvykis užfiksuotas ir pašto ženkluose – po Nepriklausomybės atgavimo Lietuvos paštas šia tema išleido net 26 pašto ženklus. Kas vaizduojama šiuose pašto ženkluose?

„Pašto ženklai yra daugiau nei tik būdas apmokėti laiško ar atviruko siuntimą – juose užfiksuojami visai šaliai svarbūs istoriniai įvykiai, asmenybės, kultūros objektai ir kita. Pašto ženklai padeda pasakoti Lietuvos istoriją visam pasauliui. Apie Lietuvai ypatingą Vasario 16-osios šventę pasauliui žinia siųsta beveik 30-čia pašto ženklų, kurie išleisti atgavus Nepriklausomybę,“ – sako Lietuvos pašto Komunikacijos departamento vadovė Ugnė Bartašiūtė.

Pirmasis Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtas pašto ženklas išleistas 1991 metais, simboliškai taip pat vasario 16-ą. Jame pavaizduota vieno tuomet modernių Lietuvos skulptorių Juozo Zikaro sukurta skulptūra „Laisvė“. Ji sukurta dar 1921 m., o 1989-ųjų vasario 16-ą iškilmingai atidengta Kaune, Karo muziejaus sodelyje. Ten ją galima pamatyti ir dabar.

Nuo 1993 metų pradėta leisti pašto ženklų serija, kurioje įamžinti visi 20 Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašę signatarai. Šių pašto ženklų leidyba truko dešimt metų, iki 2003-ųjų. Kasmet pasirodydavo po du pašto ženklus, simboliškai jie visada būdavo išleidžiami vasario 16-ą . Visus juos kūrė dailininkas Jokūbas Zovė. Įdomi detalė, kad keliuose pašto ženkluose pašto ženklo nominalas, kuris paprastai būna išreikštas pinigine suma, yra nurodytas raidėmis – „A“, „B“ – ženklai buvo skirti naudoti pereinamuoju laikotarpiu, kai Lietuvoje buvo ruošiamasi lito įvedimui.

1998 metais vasario 16-ą, minint 80-tąsias Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo metines, kartu su pašto ženklais, kuriuose buvo vaizduojami signatarai, išleistas ir atskiras blokas, kurio pašto ženkle įamžintas Lietuvos Nepriklausomybės Akto tekstas.

2008 metų vasario 16-ą išleistas dailininko S. Luzino kurtas pašto ženklas, kuriame vaizduojamas Jono Basanavičiaus portretas, o fone – stalas su pasirašytu Nepriklausomybės Aktu. Būtent J. Basanavičiui pirmininkaujant Lietuvos Tarybai 1918 m. vasario 16-ą buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas.

2016 metų lapkritį, artėjant Lietuvos šimtmečiui, išleistas pirmasis pašto ženklų blokas, skirtas paminėti šiai ypatingai progai. Bloke įamžintas lietuvių tautinio atgimimo patriarcho Jono Basanavičiaus portretas ir pirmosios lietuviškos spaudos atminimas – pašto ženkluose pavaizduotos pirmųjų lietuviškų laikraščių „Aušra“ ir „Varpas“ faksimilės.

2018 metų vasarį, Lietuvos šimtmečio proga išleistas pašto ženklų blokas iš dviejų pašto ženklų. Viename jų įamžinti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų namai, kitame – prof. Liudo Mažylio surastas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Tarybos nutarimo dėl Lietuvos nepriklausomybės skelbimo notifikavimo originalas.

Per metus valstybės valdoma akcinė bendrovė Lietuvos paštas išleidžia 25–27 pašto ženklus.
Lietuvos pašto internetiniame puslapyje galima sužinoti apie jau
išleistus pašto ženklus, taip pat susipažinti su būsimų pašto ženklų planu.

Pranešimą paskelbė: Monika Pivoraitė, AB Lietuvos paštas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą