Gamta ir gyvūnai

Kitų metų valstybės biudžete – septintadaliu ūgtelėjęs aplinkosaugos biudžetas

Planuojama, kad kitąmet iš valstybės biudžeto ir ES fondų aplinkosaugai ir klimato kaitos mažinimui bus skirta 17,6 proc. daugiau lėšų negu šiemet. 2023 m. šiems tikslams skirta  469,8 eurų mln. eurų, o 2024 m. valstybės biudžeto projekte numatyta 552,52 mln. eurų.

„Kitų metų biudžetas pragmatiškai subalansuoja aplinkosaugos sistema. Darbuotojų atlyginimai kils link profesijų rinkos vidurkių. Biudžetas leis mums vykdyti ir įgyvendinti ilgalaikius tarptautinius įsipareigojimus – pradedant kova su klimato kaita, renovacijos strategija ir baigiant tinkama saugomų teritorijų apsauga. Kitąmet įgyvendinsime ir ilgametį lūkestį iš esmės pertvarkyti Nacionalinę žemės tarnybą”, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Planuojama, kad renovacijai bus skirta 208 mln. eurų iš valstybės biudžeto, ES fondų, Modernizavimo fondo ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšų. Visos šios lėšos bus skiriamos paskolų fondams papildyti ir valstybės paramai teikti. Tai yra maždaug 70 proc. daugiau negu šiemet.

Taip pat numatytos investicijos gerinti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros kokybę, urbanistikos tvarų vystymąsi, skatinti aktyvesnį visuomenės įsitraukimą į aplinkos formavimo procesus. Šiems tikslams planuojama skirti 7,4 mln. eurų.

Miškų plėtros ir darnaus miškų sektoriaus vystymosi finansavimas turėtų didėti maždaug 34 proc. Šiemet šiems tikslams buvo skirta 2,57 mln. eurų, 2024 m. planuojama skirti 3,94 mln. eurų.

Informacinių technologijų plėtrai ir jos palaikymui planuojama papildomai skirti 1,4 mln. eurų. Bus kuriamos naujos ir tobulinamos dabartinės informacinės sistemos ir elektroninės paslaugos: „Infostatyba”, Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius ir kt.

2024 m. biudžete numatyta papildomai skirti 3,6 mln. eurų vandens telkinių būklės gerinimui, biologinės įvairovės išsaugojimui, vykdyti gamtosauginį švietimą, likviduoti aplinkai padarytą žalą, apsaugoti gyvūnų išteklius, atlikti mokslinius taikomuosius, aplinkos monitoringo, poveikio aplinkai vertinimo darbus, aprūpinti aplinkos apsaugos įstaigas ir organizacijas reikalingais naujais prietaisais bei įrenginiais.

Iš šių lėšų 807 tūkst. eurų planuojama skirti Laukinių gyvūnų globos centro, pradėsiančio veikti nuo 2024 m. sausio 1 d., finansavimui. Šiame Kauno rajone esančiame centre bus teikiama veterinarinė pagalba sužeistiems laukiniams gyvūnams.  

Skatinant atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų panaudojimą, kitąmet planuojama numatyti 2 mln. eurų 2021-2027 ES fondų lėšų maisto atliekų apdorojimo bei plastiko ir tekstilės perdirbimo projektams išmokėti. Įgyvendinant pažangos priemonę „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ 2024 m. planuojama skirti 3 mln. eurų  technologinių įrenginių ir priemonių diegimui mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį.

Biudžete taip pat suplanuoti daugiau nei 3 mln. eurų Pabradės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijai, didinama parama įmonėms, atsisakančioms iškastinio kuro, papildomai taršių katilų keitimui numatant 7,5 mln. eurų.

Pranešimą paskelbė: Audris Kutrevičius, LR aplinkos ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą