Studijos - Karjera

Keičiama MRU akademinė organizacinė struktūra

Mykolo Romerio universiteto taryba 2020 m. gegužės 14 d. priėmė nutarimą, kuriuo pakeičiama Universiteto organizacinė struktūra. MRU akademinių padalinių struktūrą sudarys 4 fakultetai: Teisės mokykla, Viešojo valdymo ir verslo fakultetas, Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas ir Viešojo saugumo akademija. Birželio 30 d. pertvarkai yra pritaręs Mykolo Romerio universiteto senatas. Nutarimas įsigalios nuo 2020 m. liepos 2 d.

Šiuo metu Universitete veikia 8 akademiniai padaliniai: 4 fakultetai ir 4 savarankiški institutai. Pasak Mykolo Romerio universiteto tarybos pirmininko profesoriaus dr. Egidijaus Jarašiūno, pakeitimas atliktas siekiant optimizuoti Universiteto organizacinę struktūrą, užtikrinti veiksmingesnį valdymą, tolygiau ir efektyviau paskirstyti padaliniuose dirbantį administracinį personalą „Tokia organizacinė struktūra geriau atitinka dabartinį Universiteto dydį, o naujasis akademinių padalinių skaičius suformuotas įvertinus studentų ir akademinio personalo kiekybinius ir kokybinius rodiklius, gaunamų pajamų struktūrą, studijų krypčių suderinamumą, nusistovėjusį padalinių bendradarbiavimą rengiantis artėjančiam studijų krypčių ir instituciniam vertinimui“, – sako MRU tarybos pirmininkas profesorius dr. Egidijus Jarašiūnas.

Viešojo valdymo fakultetas ir Ekonomikos ir verslo fakultetas susijungia į vieną akademinį padalinį – Viešojo valdymo ir verslo fakultetą. Į naująjį fakultetą perkeliami esami Viešojo valdymo fakulteto institutai: Politikos mokslų institutas,  Lyderystės ir strateginio valdymo institutas ir Viešojo administravimo institutas. Taip pat naujajame fakultete bus įsteigtas Verslo ir ekonomikos institutas (įkurtas dabartinio Ekonomikos ir verslo fakulteto, kuris neturėjo savo vidinės struktūros, pagrindu) bei Studentų skyrius, sujungiant  esamo Viešojo valdymo fakulteto ir Ekonomikos ir verslo fakulteto Studentų skyrius.

Žmogaus ir visuomenės studijų fakultetas sutelks esamą Edukologijos ir socialinio darbo institutą, Humanitarinių mokslų institutą, Komunikacijos institutą ir Psichologijos institutą (kartu su Psichologine tarnyba ir Psichologijos laboratorija, pakeičiant jos pavadinimą į „Eksperimentinės psichologijos centras“). Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete bus įsteigtas Studentų skyrius, kuriame dirbs fakulteto vadybininkai, pagal Universitete įprastą tvarką vadovaujami prodekano studijoms. Iki šiol savarankiški institutai Studentų skyrių neturėjo.

MRU Teisės fakultetas 2018 m. buvo pavadintas „Mykolo Romerio teisės mokykla“ tikintis galimo universitetų susijungimo ir siekiant fakulteto pavadinime išsaugoti Mykolo Romerio vardą. Šiuo metu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei sustabdžius MRU prijungimo prie VGTU procesą, tai tampa neaktualu, todėl naujasis padalinio pavadinimas keičiamas į „Teisės mokyklą“.

Viešojo saugumo akademijos struktūra šiame etape nekeičiama.

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Mykolo Romerio universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą