Studijos - Karjera

Kauno technologijos universitetas skelbia tarptautinį konkursą užimti rektoriaus pareigas

Kauno technologijos universitete (KTU) pradedamas rektoriaus rinkimų procesas – sausio 9 d. paskelbtas viešas tarptautinis konkursas rektoriaus pareigoms užimti. Pretendentų į rektoriaus pareigas paraiškos priimamos iki kovo 10 d.

KTU rektoriaus rinkimus viešo tarptautinio konkurso būdu organizuoja iš Universiteto tarybos narių sudaryta Rinkimų komisija. Rektorius penkerių metų kadencijai renkamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, KTU Statutu ir KTU tarybos patvirtinta rinkimų organizavimo tvarka.

Konkurse gali dalyvauti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo laipsnį arba pripažinti menininkai, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties. Kandidatuoti į rektoriaus pareigas gali ir Universitete nedirbantis asmuo.

„KTU – vienas lyderiaujančių universitetų, nuolat vystantis naujoves ir stebinantis visuomenę savo mokslininkų ir studentų pasiekimais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tad rektorius tokiame Universitete turi būti ryžtingas,  iniciatyvus, mokantis efektyviai bendradarbiauti tiek su verslo bei mokslo ir studijų organizacijomis, tiek ir su valdžios institucijomis. Labai svarbi vadovo pareiga – Universiteto bendruomenės narių sutelkimas, gebėjimas motyvuoti juos siekti ambicingų tikslų ir vesti Universitetą pirmyn“, – sako KTU tarybos pirmininkas, bendrovės „Teltonika IoT Group“ vadovas Arvydas Paukštys.

Lina Slavinskė, bendrovės „Hostinger“ Socialinių partnerysčių vadovė, KTU tarybos narė bei rektoriaus Rinkimų komisijos pirmininkė, tiki, kad Universitetą į priekį ves stiprus lyderis.

„Technologijos yra ne tik dabarties kasdienybė, bet ir raktas į žmonijos ateitį. Į tokią ateitį, kurią, rodos, sunku net prognozuoti ar detaliai planuoti, bet aišku viena, kad tai skirtingų disciplinų ir kompetencijų sintezė. Ir šios ateities kūrime ypatinga svarba tenka būtent tokiems universitetams kaip KTU. Nors dabar pasaulis gyvena neramių permainų laikais, kurioms ne visada galime daryti tiesioginę įtaką, tikiu, kad mums pavyks išrinkti vienam stipriausių šalies universitetų tikrą lyderį, gebėsiantį dar penkerius metus į priekį vesti KTU ir prisidėti prie mūsų ateities kūrimo“, – sako ji.

Norintieji dalyvauti konkurse iki kovo 10 d. turi pateikti užpildytą prašymą dalyvauti viešame tarptautiniame konkurse rektoriaus pareigoms eiti, deklaraciją apie atitiktį nepriekaištingos reputacijos reikalavimui ir dėl interesų konflikto atskleidimo, savo gyvenimo aprašymą, mokslo laipsnio suteikimą liudijančio dokumento kopiją, dokumentus, įrodančius pedagoginę ir vadybinę patirtį.

Pageidaujama, kad pretendentai nurodytų veiklos gaires, suformuluotas pagal Universiteto strategiją. Galima pateikti ir kitus dokumentus ir duomenis, kuriuos, pretendento nuomone, tikslinga pateikti.

Dokumentai gali būti pateikti atvykus į Universitetą, elektroninėmis ryšio priemonėmis, elektroniniu parašu patvirtinus dokumentų tikrumą, ar pristatyti registruotu paštu nurodytu adresu.

Pasibaigus dokumentų teikimo terminui, vyks rinkimų komisijos posėdis, nuo kurio per mėnesį bus organizuojamas ir Senato posėdis – jame bus tvirtinamas reikalavimus mokslinei veiklai atitinkančių pretendentų sąrašas.

Vėliau atrinkti kandidatai, atitinkantys visus keliamus reikalavimus, prisistatys ir pristatys savo vizijas bendruomenei atvirame posėdyje. Galutinį sprendimą dėl konkurso nugalėtojo KTU taryba priims uždarame posėdyje, kuris turi įvykti ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų po atviro posėdžio.

Tikimasi, kad naujai išrinktas KTU rektorius darbą pradės rugpjūčio 10 d.

Detalesnę informaciją galima rasti čia: https://bit.ly/3vMz7VB

Pranešimą paskelbė: Mantas Lapinskas, Kauno technologijos universitetas

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą