Studijos - Karjera

Kas padės Kazlų Rūdos merui dirbti skaidriai ?

 

Metų pradžioje paskelbus Kazlų Rūdos savivaldybės  mokyklų tinklo pertvarkos 2020 metų bendrojo plano projektą, tarp gyventojų kilo nemažas sąmyšis. Reikalavimas tokiam pertvarkymui  turi būti paremtas konkrečiais paskaičiavimais. Deja, projekto rengėjai  su meru priešakyje sunkiai suskaičiuoja iki 11-kos. Imituojant tinklo pertvarką uždaromos savivaldybės mokyklos kaip atskiri juridiniai vienetai, tačiau atidaroma daugiau skyrių, taip iš esmės paliekant tokį pat mokyklų skaičių tinkle. Paskaičiuokime – buvo 11 mokyklų, liko viena mokykla ir 10 skyrių… Gal aritmetikos pamokas  meras M.Varaška Ir lankė, tačiau žinias būtina nuolat atnaujinti ir neklaidinti bendruomenės.

 Sukilę mokytojai, mokiniai, tėvai klausia kur protas, kur logika ? Koks tikslas prie gimnazijos prijungti pagrindinę bei pradinę mokyklas kaip skyrius, bet palikti  Plutiškių gimnaziją, kuri yra mažiausia mokinių skaičiumi gimnazija, bei prasčiausia savo rezultatais?  Per projekto pristatymus mokyklose ir savivaldybėje meras M.Varaška net negirdi  mokytojų, tėvų bei mokinių argumentų, retkarčiais grubiai juos nutildydamas ir, net gazdindamas atleisti iš darbo visus prieštaraujančius.

 Projekto svarstymas niekaip negalėjo prasidėti be LR Švietimo ministerijos rašytinio pritarimo, tačiau čia kaip ir senais laikais pasitelkti neskaidrūs, telefoniniai patikinimai todėl Kazlų Rūdos savivaldybės Tarybos nariai buvo tiesiog apgauti ir klausimas pateiktas komitetui svarstyti.  Šio projekto svarstymą M. Varaška įtraukė net  pirmu numeriu į vasario 17 dienos posėdį !     Vyriausybės atstovas  Marijampolės ir Kauno apskrtitims bijo Varaškos ,,iniciatyvos” ir 2020-02-05 rašte teisinasi, kad “Artimiausiu metu Kazlų Rūdos savivaldybės administracija kreipsis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kuriai pateiks bendruomenių sprendimus su juose nurodytomis pastabomis Bendrojo plano atžvilgiu. Minėtai institucijai pateikus savo siūlymus, Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, įvertinus juos, priims galutinį sprendimą”.

 Ar supratote, ką reiškia tokia rašliava ?  Reiškia, kad dar kažkas, kažkada tik kreipsis,  tačiau  ir be teisinio pagrindo skubama kuo greičiau priimti sprendimus. Klausimai dėl sprendimų skaidrumo neturi skaldyti rajono žmonių, juos reikia  ir Vyriausybės atstovo tarnyba privalo spręsti kuo greičiau.

 LR švietimo ministerijos atsakingi asmenys,  irgi nenori skaidrumo – nors ministerijoje ir buvo užregistruoti Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos darbo grupės pateikti pasiūlymai ir pastabos, tačiau 2020-02-05 gautame atsakyme sakoma, kad Ministerija nėra gavusi Kazlų Rūdos savivaldybės kreipimosi dėl Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos bendruomenės nepritarimo Projektui, todėl negali išreikšti savo pozicijos dėl Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos pateiktų argumentų ir siūlymų. Tačiau vasario 12 dieną paaiškėjo, kad Kazlų Rūdos savivaldybės meras klausimą dėl Projekto tvirtinimo jau įtraukęs į savivaldybės tarybos posėžio darbotvarkę tarsi būtų gavęs ar iš anksto žinotų ministerijos palaiminimą savo sugalvotam, galimo mėnulio fazių įtakotam, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos modeliui.

Stebuklui, o gal atsitiktinimas, bet vasario 12 d., ŠM ministerijoje LPS ,,Sandrauga” dalyvavo posėdyje dėl švietimo kolektyvinės sutarties atnaujinimo, todėl pasiteiravome Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus Aido Aldakausko dėl susiklosčiusios situacijos. Jis užtikrino, kad ministerija tikrai nėra parengusi atsakymo dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2020 metų bendrojo plano projekto. Jo žodžius patvirtino ir viceministrė Prof. dr. Jolanta Urbanovič. Tai kas gali padėti   Kazlų Rūdos merui  dirbti skaidriai, laikantis įstatymų ir nekiršinant bendruomenės ? Faktas, kad kažkada ponas M. Varaška buvo Teisingumo ministro patarėju, dabar meraujant su teisingumo ir protingumo principais nieko bendro neturi.

  Didžioji dalis žmonių supranta, kad pertvarkos savo esme turėtų daryti pozityvius, darnius pokyčius, kurie ateityje užtikrina progresą, rajono klestėjimą. Todėl labai svarbu ne niekinti, negazdinti, netyčiotis iš žmonių, kurie taip pat kaip ir meras yra lygiateisiai piliečiai ir nori padėti savo kraštui.   Tačiau, ką daryti kai vienas vadovas lygioj vietoj kelia destrukciją, sąmyšį, emocinį nesaugumą, o valstybės institucijos, atsakingi asmenys abejingai ignoruoja neskaidrią, ambicijomis paremtą vieno vadovo veiklą.  Sukiršinta bendruomenė, iš mokyklų į kitų savivaldybių mokyklas pasirengę pereiti mokiniai, nuolatiniai mero facebook paskyroje įžeidinėjimai ir gasdinimai atleisti iš darbo įskaudintus mokytojus –  štai kokia  M.Varaškos švietimo ,,fiks” vizija. Juk ne veltui per vieną tarybos posėdį meras yra pasakęs: “ prioritetinė sritis yra gatvės, o švietimas juk pelno neneša…

Kai įstatymų reikalavimus ignoruoja ir visa savivaldybės taryba kompromituoja meras, o taryba negali atšaukti tokio vadovo iš pareigų,  Švietimo ministerija bei kitos institucijos tampa tik stebėtojais.   Žmonės dėl savo ateities  tiesiog provokuojami  kovoti,  imtis kraštutinių priemonių. Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga”  jau ne kartą išklausė ir suprato bendruomenės lūkesčius. Mūsų pareiga ne tik ginti bendruomenę nuo neteisėto vieno žmogaus veiksmų, bet ir padėti žmonėms suprasti, kad tikrieji savo krašto šeimininkai yra būtent jie- rajono gyventojai, o ne laikinai postą užimantis M.Varaška.

Akivaizdu, kad šiam vadovui kol kas sunku suprasti švietimo reikšmę Kazlų rajono gyventojams, todėl laikas, jau pats laikas visiems imtis veiksmų prieš   buką primityvumą, kad rajoninio vieškelio remontas  svarbiau už mūsų vaikų ateitį..

Pranešimą paskelbė: Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga”

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą